Välj din plats:

Land

KS CycleMove: den pålitliga lösningen för mindre laster 

KS CycleMove är den perfekta lösningen för automatiserad komponentmatning. Ingen elektrisk drivning behövs – optimal effektivitet med största möjliga pålitlighet. KS CycleMove kan tack vare sin modulära konstruktion anpassas till alla möjliga uppgifter. 


Med KS CycleMove matas komponenterna till processkedjan på ett säkert sätt med en maximal nyttolast på 15 kg per vagn.

Kärnan i matningssystemet är den bromsade åkvagnen. Denna håller åkhastigheten på spåren konstant – oavsett hur långt komponenterna transporteras och hur tunga de är. Åkvagnen är tyngdkraftsdriven och förflyttar sig på lutande ingående och utgående spår.

KS CycleMove användes och används av kunder som Volkswagen, Opel, Daimler och KTPO, och även hos oss används den i vår robottillverkning.

Så fungerar KS CycleMove

KS CycleMove består av tre huvudkomponenter:

  1. Stativ: Stålrörsramen utgör åkvagnssystemets stabila och samtidigt flexibla grundstruktur. Den finns i olika bredder mellan 500 och 1 950 millimeter. Längden kan väljas individuellt mellan 3 250 och 6 250 millimeter. Allt efter behov går det att integrera ett till fyra par banor.
  2. Spår: De ingående och utgående spåren transporterar åkvagnar och komponenter på ett säkert sätt. Spåren innehåller komponenter som är relevanta för systemet, i huvudsak en mjuk yta som skonar vagnen, en uppsättning styrningssensorer till KS CycleMove och en låsmekanism vid slutet av spåret.
  3. Åkvagn: Matningssystemets transportmedel har en patenterad, integrerad broms. Vagnarna förflyttas på ett säkert sätt med en konstant hastighet, oavsett hur långa spåren är och hur mycket komponenterna väger.

Fördelar med KS CycleMove

  • Låg felfrekvens
  • Ingen elektrisk energi krävs, eftersom transporten drivs av tyngdkraft
  • Inga mekaniska inställningsarbeten behövs på byggplatsen
  • Ingen dyrbar säkerhetsteknik