Välj din plats:

Land

KS Rackchanger: Rörelse för din produktion

Säker insättning och uttagning av komponentbehållarna med en nyttolast på upp till 990 kg: Inga problem för KS Rackchanger. Den säkerställer en problemfri produktion även vid större komponenter.


När karosskomponenter transporteras och tillhandahålls inom svetsanläggningar används ofta komponentbehållare, så kallade rack.

KS Rackchanger ser till att varje rackbyte utförs på kortast möjliga tid. Den kan anpassas individuellt efter rackstorlek. Dessa fördelar och den enkla konstruktionen gör KS Rackchanger till ett värdefullt arbetsredskap.

Så fungerar KS Rackchanger

Vår rackväxlare består huvudsakligen av fyra stationer:

  • Lastning: I det första steget förs racket med respektive karosskomponenter till  laststationen av en gaffeltruck eller ett vagntåg.
  • Transport 1: På KS Rackchangers anläggningssida lyfts ett tomt rack vertikalt med teleskopgaffeln och förs till vänteläget.
  • Transport 2: Nu förbereds den fulla lastbäraren nu för uttagning, genom att åka till den position där den tomma komponentbehållaren tidigare hämtades.
  • Uttagning: Medan hela racket töms på ena sidan sänks den tomma behållaren på andra sidan ur sitt vänteläge och först till avlastningspositionen, där den tas ut. Sedan börjar en ny rackbytescykel. 

Fördelar med KS Rackchanger

  • Kostnadseffektiv: Tack vare standardiserade komponenter är KS Rackchanger snabbmonterad och kräver inte mycket underhåll
  • Kan användas på många sätt: Rackbredder på 1 200 upp till ca 4 400 mm, rackdjup på 1 200 till 1 800 mm. Fler på förfrågan.
  • Extremt effektiv: Tillhandahåller lastade rackar på mindre än 40 sekunder