Välj din plats:

Land

KUKA HRC-guide: Vår senaste applikation för kollaborativa robotar

Appen KUKA HRC-guide beräknar HRC-parametergränser och stöder dig vid utformningen av celler med människa-robot samarbete.


Är min applikation redo för HRC?

Appen HRC-guide är ett verktyg för kollaborativa robotar för alla som utformar eller använder tillämpningar för människa-robot samarbeten (HRC på engelska). Appen ger en snabb överblick över de viktigaste parametrarna för en HRC-inställning. På robotens sida kan maximal hastighet, maximal nyttolast eller minimal kontaktyta matas in. På operatörens sida kan typen av kontakt (transient, dvs. med fri stöt, eller kvasistatiskt, dvs. med klämrisk) samt de kroppsregioner som kan träffas av roboten beräknas. Utifrån de inmatade ingångsparametrarna beräknas den fria parametern enligt ISO TS 15066.

Fördelar


Maximal hastighet

Detta är den tillåtna hastigheten för ett objekt som potentiellt kan kollidera med en operatör. Kollisionsobjektet kan t.ex. vara en del av gripdonet, verktyget eller arbetsstycket.

Maximal nyttolast

Nyttolasten omfattar alla vikter som är fästa vid robotens fläns. Beroende på tillämpning kan det vara vikten på verktyget eller den sammanlagda vikten på verktyg och arbetsstycke.

Minimalt kollisionsområde

I detta fall beräknas den minimala kontaktytan vid en sammanstötning mellan människa och robot. Området beror framför allt på de två kollisionsparternas form. Generellt minskar större kollisionsytor trycket vid sammanstötningen, vilket leder till mindre farliga kollisioner.

Tillåtna kroppsdelar

Denna parameter anger vilken kroppsdel som utsätts för risk vid en eventuell kollision. Kroppsregionen kan väljas med en fingerrörelse. Om kroppsdelen är definierad som fritt värde, så visar appen alla kroppsdelar som klarar de givna kollisionsvärdena utan att skadas.

Fler funktioner för vår applikation för kollaborativa robotar

Robotkonfiguration: Anpassa egenskaperna hos de tillgängliga robottyperna efter vissa tillämpningar (t.ex. när extra kablar är anslutna). Genom anpassningen av "Extra nyttolast" ökas den övre gränsen för beräkningen av nyttolasten.

Måttenhet och språk: Välj mellan metrisk och brittisk enhet. Alla värden uppdateras i enlighet med detta. Det går också att byta språk.

Pappersräknare: Verktyget finns även i tryckt version. Det baseras på samma beräkningar, men det är optimerat på beräkning av maximal hastighet för transienta kontakter.

 

Hur får jag appen HRC-guide från KUKA på min smartphone?

Du kan installera HRC-guiden från KUKA utan kostnad på din mobila enhet via följande plattformar:

Jetzt bei Google PlayJetzt im App Store

Feedback om vår applikation för kollaborativa robotar

Du har redan använt appen HRC-guide från KUKA och vill lämna en kommentar om den? Ge oss gärna feedback via detta formulär eller i App Stores kommentarsfält.