Välj din plats:

Land

KUKA.CNC Sinumerik

Med hjälp av programvaran KUKA.CNC Sinumerik kan du ansluta KUKA:s robotstyrning KR C4 med en Siemens-styrning 840D och sedan sköta all robotmanövrering och -programmering med Siemens-standardfunktioner. 


Så fungerar KUKA.CNC Sinumerik

Med KUKA.CNC Sinumerik och ett synkroniserat Profinet-gränssnitt mellan vår KR C4-styrning och en Siemens Sinumerik 840D sl-styrning går det att driftsätta och styra vilken KUKA-robot från Sinumerik-styrningen.

Sinumerik 840D sl övertar då uppgifter som att planera robotens bana och erbjuder Sinumerik-vana CNC-operatörer alla för dem bekanta funktioner så att de kan styra KUKA:s robotar med Sinumerik-manöverfunktioner – exempelvis G-kods programmering och cykelprogram.

Maximal banprecision med smart programmering

På KUKA-styrningssidan används fortsättningsvis alla styr- och drivningsfunktioner som håller industriroboten så exakt som möjligt på dess programmerade bana. Robotbaneinterpretatorn använder en dynamisk robotmodell som kör roboten optimalt från dess aktuella läge. KUKA:s ban- och safety-algoritmer möjliggör en säker robotdrift även i kombination med Siemens-styrningen 840D sl.

Fördelar med KUKA.CNC Sinumerik

 • Robotanslutning till befintliga CAM-system
 • Förbättrad banprestanda för roboten
 • Manövrering av roboten med CNC-kunskaper
 • Optimal, standardiserad lösning med SINUMERIK Operate
 • Enkel integration av anläggningen i maskinnätverket med SINUMERIK-funktioner


Systemkrav för KUKA.CNC Sinumerik

 • Robotstyrning KR C4
 • Gränssnitt X63
 • Extern styrning Siemens SINUMERIK 840D sl
 • Programvaran KUKA System Software 8.3.9
 • WorkVisual 3.0
 • PROFINET 3.2