Välj din plats:

Land

KUKA.TouchSense

KUKA.TouchSense är vår fogsökningsapplikation särskilt framtagen för bågsvetsningstillämpningar. Med den här applikationen kan form- och lägesavvikelser hos arbetsstycken registreras och kompenseras så att rörelsen vid komponenten exakt överensstämmer med masterkonturen.


Så fungerar programvaran KUKA.TouchSense

KUKA.TouchSense är ett programvarubaserat teknologipaket som finns som tillval till KR C5-styrningen. Med detta paket kan KUKA:s robotar genomföra komponent- och fogsökning med en svetsbrännare eller extern sensor. Användaren har tillgång till alla funktioner, statusknappar och inlineformulär som behövs vid programmeringen. Tack vare den flexibla anslutningen av olika sensorer kan KUKA.TouchSense användas till andra tillämpningar förutom bågsvetsning, till exempel palletering.

Och både sökningar och korrigeringar programmeras på ett mycket enkelt sätt. Korrigeringarna beräknas med hjälp av en jämförelsemätning av en inlärd masterkomponent och kan bestå av förskjutningar och rotationer. Om man använder KR C5-styrningens snabbmätingångar kan sökningarna även genomföras i hög hastighet och ge mycket exakta mätresultat. Detta minimerar den icke produktiva tiden i sökkörningarna och säkerställer robotanläggningens maximala produktivitet.

Kompatibel med en mängd sensortyper

Stöd för upp till fyra sensorer samtidigt, bland annat dessa sensortyper:

  • Trådspets som sensor
  • Gasmunstycke som sensor
  • Laserpunktsensor
  • Mekanisk avkännare
  • Ljusbarriär
Sensoren bei KUKA.TouchSense
KUKA.TouchSense möjliggör drift med vitt skilda sensorer.