Välj din plats:

Land

Robot cells and a PLC controller with a simple display

KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation är ett universellt PLCopen-certifierat PLC-gränssnitt. Med den här programvaran kan du programmera och styra viktiga robotfunktioner direkt i din välbekanta PLC-miljö


Sömlös robotintegration börjar med en sömlöst integrerad styrning

KUKA:s robotteknik kan snabbt och enkelt integreras i din produktionsmiljö. Det är vårt breda utbud av produkter och tjänster med tillhörande programvaror, samt vår långa erfarenhet av industriella processer och systemintegration, som gör detta möjligt.

Det enkla gränssnittet mellan människa och maskin 

Med KUKA.PLC mxAutomation kan dina medarbetare programmera och styra industrirobotar och förstå hur robotteknik fungerar – och det i samma styrningsmiljö som de är vana vid.

Från anläggningens befintliga PLC (Programmable Logic Control) nås samtliga viktiga funktioner i KUKA.SystemSoftware (KSS). Robotens rörelser, liksom alla säkerhetsfunktioner, övervakas även fortsättningsvis av robotstyrningen.

Kommunikationen mellan robottekniken och PLC är inte enkelriktad: Roboten tar löpande emot kommandon, och styrningen diagnostik- och statusinformation.

KUKA.PLC mxAutomation: När människa och maskin talar samma språk

KUKA och Bosch Rexroth har tillsammans utvecklat KUKA.PLC mxAutomation – programvaran som skapar en enhetlig miljö av olika styrningsmiljöer. Bosch och KUKA talar nu samma språk.

Ekonomiska fördelar med att integrera företagets PLC-styrning med KUKA.PLC mxAutomation

Den som integrerar sin PLC-miljö med gränssnittet mxAutomation får flera ekonomiska fördelar. Integrationen bidrar till lägre styckkostnader, effektivare produktion och därmed till konkurrensfördelar i din bransch. 
 • Större tidsbesparing

  • Vid konfiguration
  • Vid idrifttagning
  • Vid omställning till nya produktionsprocesser
 • Förenklad användning

  • Under konfigurationen
  • Vid PLC-programmering
  • Robotintegration utan kunskaper om robotprogrammering
 • Sömlös integration

  • Fortsätt arbeta i den styrningsmiljö medarbetarna är vana vid
  • Färre fel tack vare fördefinierade block och sekvenser
  • Effektivitetsvinster tack vare att programmeringen utförs centralt
 • Kompatibilitet

  • Enkel integration i befintliga maskinstyrningar
  • Kompatibelt med alla PLC-leverantörer
  • Säkerställer att rörelsealgoritmer och säkerhetsfunktioner utförs säkert och korrekt

Optimal robotintegration med PLC mxAutomation 

Med gränssnittet går det enkelt att integrera nya tillämpningar i befintliga processer

Det privata bryggeriet Christian Fiedler i den sachsiska byn Oberscheibe har 18 anställda och producerar premiumöl enligt gammal god tysk bryggkonst och efterfrågan är stor. En KUKA-robot palleterar de tunga ölbackarna och underlättar arbetet. Tack vare KUKA.PLC mxAutomation kan denna automationsteknik integreras digitalt i övriga processer och det utan större arbetsinsats. Programvaran möjliggör inte bara snabb idrifttagning och programmering via anläggningens PLC, utan även felsökning.
mxAutomation lämpar sig även för livsmedelsindustrin där den kan bistå robotsystem vid allehanda uppgifter, till exempel styra anläggningar som palleterar ölbackar.

Tekniska fördelar med KUKA.PLC mxAutomation


Enkel, central programmering

Användare av KUKA.PLC mxAutomation behöver inga specifika kunskaper om robotprogrammering. Med hjälp av funktionsmodulerna i mxAutomation kan medarbetare skicka kommandon till robotar direkt från de programmeringsmiljöer de är vana vid.

Certifierad enligt PLCopen

Som första robottillverkare har KUKA med sin programvara KUKA.PLC mxAutomation uppfyllt kraven som organisationen PLCopen ställer och vi är idag certifierade enligt ”PLCopen Motion Control Part 4”. 

 

Hög flexibilitet

Den som har integrerat ett mxAutomation-gränssnitt i sin anläggning kan snabbt anpassa eller bygga ut befintliga processer vid ändrade produktionskrav. Och vid behov bearbeta nya komponentserier eller utföra andra tillkomna uppgifter – robotoperatören kan dra nytta av robotteknikens fulla flexibilitet i en för operatören välbekant styrningsmiljö.

Enkel styrning

Denna sammansmältning av robot- och maskinstyrning gör att robotanläggningar enkelt kan integreras i befintliga manöver- och styrkoncept. Robotarna styrs från för användaren välbekant HMI-gränssnitt (Human Machine Interface).

Som ett alternativ till KUKA.smartPAD kan våra kunder använda en kundanpassad Teach Pendant och utföra robotrörelser manuellt eller lära in och/eller programmera rörelser som industriroboten ska utföra automatiserat.

Plocka upp arbetsstycken som rör sig

Vid hopkoppling av KUKA.PLC mxAutomation med KUKA.ConveyorTech kan systemen plocka upp arbetsstycken som är i rörelse. Applikationsprogramvaran anpassar robotens rörelser till rörelsen hos ett löpande band eller transportband.

KUKA.VectorMove möjliggör mjuk vektoriell omkoppling av robotarmen. Detta underlättar uttagning av komponenter ur form- och pressgjutningsmaskiner.

Kunder som lägger till tilläggspaketet KUKA.LoadDataDetermination kan utföra enkel och exakt lastdatabestämning direkt från en mxAutomation-utrustad PLC.

Det valfria tilläggspaketet KUKA.SafeVelocityMonitoring möjliggör övervakning av robotsystem i säker hastighet. Detta underlättar idrifttagning och manuell körning av celler som styrs externt.

Beprövade lösningar

Ett bra integrationsexempel är Siemens® lyckade integration av mxAutomation i deras Sinumerik/Simatic-världen. Detta har resulterat i produkterna ”RunMyRobot Handling” och ”SIMATIC Robot Integrator” som idag hjälper kunder att integrera robotar på ett smidigare sätt än någonsin tidigare.

I formsprutningsindustrin har den djupa integrationslösningen ”ENGEL® easix-robotar” funnit många användare. Med sin universella styrningslogik erbjuder den ökad komfort, säkerhet och effektivitet. Styrningen av ENGEL easix-robotarna är sömlöst integrerad i ENGEL-formsprutningsmaskinernas styrning.

Integrationen av BOSCH® nexeed automation control plus används idag för att harmonisera Industrie 4.0-tillämpningar globalt.

Är du själv en anläggningstillverkare? Bli en mxAutomation-partner du med!

Som partner kan du använda KUKA.PLC mxAutomation som en lösning för att styra dina maskiner och robotar.
När du har registrerat dig på my.KUKA får du direkt tillgång till en mängd olika funktioner. När du har verifierat ditt konto får du dessutom tillgång till information och fördelar som anpassats efter just dina behov. Verifieringen har med din inloggnings säkerhet att göra och kan ta några dagar.