Välj din plats:

Land

Kontraktstillverkning med KUKA

Sedan 1970 utför vi svetsningsarbeten i legotillverkning åt kända företag. Erbjudandet omfattar även processvalideringar och framtagande av prototyper. Dra nytta av vår mångåriga expertis och optimala KUKA-utrustning och förlägg din kontraktstillverkning hos oss.


Fördelar med KUKA:s kontraktstillverkning 

Vi hjälper dig från start med det första viktiga beslutet: att välja rätt svetsprocess. Inte bara vår know-how inom komponent- och produktutveckling kommer dig till del, utan även vår optimalt utrustade maskinpark för kontraktstillverkning:

  • En produktionsyta på över 2 000 kvadratmeter
  • Tio maskiner i olika effektklasser som kan utföra roterande friktionssvetsning med tvärsnitt mellan 3 och 31 400 kvadratmillimeter och stukkraft mellan 1 och 300 ton
  • Två maskiner för MagnetArc-svetsning med tvärsnitt mellan 60 till 4 000 kvadratmillimeter och stukkraft mellan 3 och 35 ton
  • Fyra flexibla robotceller för laserbearbetning med upp till åtta kilowatts lasereffekt och olika bearbetningsoptiker för tunn- och tjockplåtssvetsning

Kontraktstillverkningens tre områden 

1. Vid vår processvalidering ser vi till att dina komponenter designas på ett optimalt liksom process- och tillverkningsanpassat sätt och vi rådgiver dig om vilken svetsmetod som är bäst lämpad för dina behov. Med testkörningar tar vi fram optimala processparametrar och testar utförligt olika varianter.

2. Vi tar fram prototyper som utgångspunkt för kontroller och omarbetningar och vi erbjuder även nollserier och kvalitetssäkring. Med vår expertis vill vi beledsaga dig hela vägen till en produktionsklar komponent.

3. I vår certifierade svetsanläggning erbjuder vi legotillverkning av komponenter i valfria batchstorlekar. Vår omfångsrika maskinpark kan bearbeta vitt skilda tvärsnitt med en lång rad olika svetsmetoder, från roterande friktionssvetsning och MagnetArc-svetsning till lasersvetsning.

Certifierad uppdragssvetsning

• KUKA är inte bara certifierad enligt ISO 9001 utan uppfyller även direktiven enligt VDA 6.4 samt miljöledningssystemet ISO 14001.
• Och inom områdena försäljning och tillverkning av svetsade produkter samt utveckling av anläggningar med bågsvetsningsteknik uppfyller vi standarderna enligt EN ISO 3834-2.
• För järnvägar och svetsning av järnvägsfordon och -komponenter har vi låtit certifiera vår friktionssvetsning enligt EN 15085 CL1.
Kontakta gärna vår svetsavdelning direkt med dina frågor. Där får du kompetent rådgivning.