Välj din plats:

Land

Svetsströmkällan MagnetAr 620A

MagnetAr 620A, KUKA:s nya svetsströmkälla till våra KUKA MagnetArc-svetsmaskiner, säkerställer maximal svetskvalitet med reglerad energitillförsel. Den förbrukar 20 procent mindre energi.  


KUKA tillhandahåller högeffektiva anläggningskomponenter för MagnetArc-svetsning som är en svetsmetod utvecklad av KUKA. Både svetstekniken och de använda komponenterna vidareutvecklas kontinuerligt av KUKA.

Den nya svetsströmkällan MagnetAr 620A utgör en milstolpe i detta sammanhang. Den erbjuder ännu mer tekniska möjligheter, är ännu effektivare och dessutom mer ergonomisk.

Fördelar med nya MagnetAr 620A

I jämförelse med föregångaren SSQ är KUKA:s nya svetsströmkälla flera gånger effektivare och mycket enklare att handha. Här är de viktigaste fördelarna:

Låg energiförbrukning

MagnetAr 620A förbrukar upp till 20 procent mindre energi jämfört med den tidigare MagnetArc-svetsströmkällan. Den är därför ännu mer ekonomisk.

Skalbar lösning

Om du behöver mer effekt kan du bygga ut KUKA MagnetArc-svetsmaskinen med upp till fyra nya MagnetAr 620A-svetsströmkällor i moduler.

Reglerad procesström

Den reglerade energitillförseln med en svetsström på 0-620 A säkerställer optimal svetskvalitet och reproducerbara resultat på högsta nivå. Procesströmmen är helt oberoende av frekvens och spänningsvariationer – i alla försörjningsnät världen över.

Enkel service

Vi garanterar att ett byte ALLTID kan genomföras när service krävs. Svetsströmkällans plug-and-play-lösning möjliggör enkla byten utan behörig personal eller extra servicearbete. Det tar mindre än 10 minuter att byta MagnetAr 620A. Inga parametrar behöver anpassas och produktionen kan återupptas direkt. Detta sparar både tid och onödiga kostnader.

Tack vare anslutningen till vår KUKA Remote Service är både diagnos, fjärrunderhåll och framtida funktionsutbyggnad möjlig.

Litet platsbehov

MagnetAr 620A är mycket mindre än den tidigare svetsströmkällan – och 85 procent lättare jämfört med föregångaren SSQ. Den är enkel att transportera och kan byggas in helt i MagnetArc-svetsmaskinen och i maskinbetjäningen. Detta sparar dyrbar produktionsyta.