Välj din plats:

Land

KUKA Remote Service: säkert fjärrunderhåll

I vissa fall krävs snabb hjälp: Även kortare stilleståndstider för robotar och anläggningar kan orsaka markanta kostnader för produktionsföretag. Med KUKA Remote Service kan du alltid förlita dig på certifierade servicetekniker och deras kunskap, oavsett tid och plats.


Snabb hjälp när det gäller

Vid störningar eller första tecken på ett fel garanterar KUKA Remote Service snabb avhjälpning och passande lösningar: Via en säkrad och krypterad VPN-anslutning och kompakt KUKA.ConnectivityBox har våra experter åtkomst till styrningen och lokaliserar problemet i realtid. På så sätt ser våra servicetekniker samma som du ser, även utan lång restid. Problemen mellan människa och maskin åtgärdas av våra kompetenta medarbetare.

Vilka fördelar erbjuder KUKA Remote Service?

 • Tillförlitlig

  Garanterade reaktionstider för Remote Service-avtalskunder
 • Säker 

  Full datakontroll och transparens, säker VPN-anslutning med slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering
 • Snabb 

  Reducerade underhålls- och bortfallstider tack vara dataövervakning, snabbare fjärrdiagnos och felavhjälpning av i regel utan nödvändiga insatser på plats
 • Certifierad

  Tekniskt stöd vid idrifttagning, konfiguration och programmering genom certifierade servicetekniker

Maximera tillgängligheten – enkelt, säkert, transparent

Det viktigaste för många företag är deras anläggningar, robotar och maskiner. Vid en störning kan våra certifierade specialister inom robotik komma åt respektive styrning efter din frigivning: Via KUKA.RemoteSupportView ser vi vad du ser. För det mesta behöver bara våra experter – tillsammans med operatören på plats – kasta en blick på SmartHMI för KUKA-roboten. De utvärderar föreliggande meddelanden för att registrera och avhjälpa fel. Det innebär för dig som kund: färre driftstopp, låga kostnader.

 

Vilka fördelar erbjuder vår Remote Service?


Skydd mot främmande åtkomst

Våra kunders säkerhet har högsta prioritet: En säker VPN-anslutning med slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering skyddar mot oönskad främmande åtkomst.

Support på alla nivåer

Diagnos, felavhjälpning och ingenjörssupport för idrifttagning, konfiguration och programmering – våra kunniga medarbetare jobbar på lämpliga lösningar och åtgärdar varje problem.

En box, många fördelar

KUKA.Connectivity Box möjliggör snabba reaktionstider, färre driftstopp, enkelt underhåll – allt tack vare våra experter.

Dina uppgifter stannar hos oss

Under drift gå det inte att manipulera KUKA Remote Service-klienten. På KUKA VPN-routern sparas aldrig några data.

Det bästa från tre världar

Hos vår Remote Service går programvara, konnektivitetslösningar med maskinvara och tjänster hand i hand.

Individuella servicepaket

Prioriterad åtkomst till KUKAs hotlineteam med exklusiva telefonnummer och garanterad reaktionstid – du väljer det servicepaket som passar dig.