Välj din plats:

Land

Vid formsprutningsmaskinen hos Borscheid + Wenig kompletterar två KUKA-robotar varandra perfekt

Borscheid+Wenig GmbH från Diedorf har tillverkat plastkomponenter i mer än 50 år. Som internationellt industriföretag inom underleverantörsområdet har företaget ett omfattande utbud som sträcker sig från tillverkning av enstaka komponenter till hela enheter


Plastbearbetningsföretagets kunder finns framförallt inom bilindustrin. För två år sedan öppnade Borscheid + Wenig, som då hade 451 anställda, en ny fabrik i Gersthofen. Där tillverkar man med hjälp av två KUKA-robotar täckkåpor till motorrummet åt en känd tysk biltillverkare, bland annat på en formsprutningsmaskin från DEMAG.

Industrirobotar för placering och montering 

Man ville ha en lösning som både kunde hämta detaljer från formsprutningsmaskinen och flytta detaljer till kaviteten och monteringsanordningen med högsta möjliga precision och upprepad noggrannhet. Den enda lösningen för att automatisera dessa olika arbetsmoment i en och samma anläggning var att använda en industrirobot. Utöver detta skulle även den helautomatiska monteringen av clips på komponenten ske i samma cell.

The KR 60 L30-4 KS at taking out of plastic components
KR 60 L30-4 KS tar ut plastdelar med imponerande räckvidd och flexibilitet.

Två KUKA-robotar arbetar i ett team

Först hämtar roboten KUKA KR 60 L30-4 KS de halvfärdiga detaljerna från formsprutningsmaskinen. De hårda detaljerna flyttas till nästa kavitet och de formsprutade halvfärdiga detaljerna tas ur sin form. Därefter tas gjutrester bort och roboten placerar komponenten i en monteringsanordning. Den andra KUKA-roboten, en smårobot från KR AGILUS-serien, tar sedan över.

Den lilla sexaxliga roboten av typen KR 10 R900 är placerad i nedre delen av cellen för att spara plats och arbetar underifrån på monteringsanordningen. Den kontrollerar det senaste insprutningsstället på de halvfärdiga detaljerna med en Cognexkamera. Med hjälp av en griptång plockar den sedan upp clips och monterar dem på den halvfärdiga detaljen.

Därefter kontrolleras även clipsens position med hjälp av robotens kamera. Efter detta steg tar KR 60 över igen. Den hämtar de monterade och färdiga detaljerna från monteringsanordningen och lägger dem på ett transportband som för iväg detaljerna.

Maximal räckvidd och precision

KUKA KR 60 och KR AGILUS kompletterar varandra perfekt i den kompakta cellen hos Borscheid + Wenig. KR 60 i konsolrobotutförande med en bärlast på 30 kg övertygar med högsta möjliga räckvidd och flexibilitet. Den utnyttjar arbetsområdet perfekt uppifrån och ner och på grund av sin låga höjd behöver den endast ett litet utrymme uppåt. Tack vare sin låga egenvikt uppnår konsolroboten en hög dynamik och optimala cykeltider. KR AGILUS å sin sida sätter en ny standard för precision och hastighet.
KR AGILUS and KR 60 in perfect collaboration at Borscheid + Wenig
KR AGILUS (nedtill) och KR 60 arbetar perfekt tillsammans i den kompakta cellen.
Med en bärlast på 10 kg och en räckvidd på 900 mm möjliggör småroboten produktionskvalitet på högsta nivå. Och det på kort tid. Med sin snabbhet och höga precision kan KR AGILUS placera även de minsta komponenterna på en komponent snabbt och exakt. Dessutom kan det kompakta systemet med robot och tillhörande styrning KR C4 användas på minimalt utrymme.

Arbetsdelning ökar produktiviteten och kvaliteten

Lösningen garanterar en stabil och konstant serietillverkning hos Borscheid + Wenig och ger slutkunderna leveranssäkerhet. Med tre skift tillverkar fabriken varje dag 2 000 till 2 500 komponenter i tre varianter. Arbetsfördelningen mellan de två robotarna ger Borscheid + Wenig färre produktionsavbrott, vilket gör att uppdragen kan utföras snabbare. Man lyckades höja både produktivitet och kvalitet markant.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.