Välj din plats:

Land

KR QUANTEC PA palleterar 40 ton djurströ per skift

Firman Certech från Niedomice i Polen erbjuder produkter baserade på bentonit, ett råmaterial som främst används som rengörings- och avfärgningsmedel.


Den betydande produktmångfalden finner köpare i vitt skilda branscher. Till dessa hör zoologi och foderproduktion, men även djupborrningsteknik, gjuteriteknik, geoingenjörsvetenskap, trädgårdsodling eller byggindustrin. Sedan nästan 20 år tillbaka produceras förutom andra produkter olika sorter djurströ, som bildar företagets kärnverksamhet.

Mindre belastning och driftstopp

Före idrifttagning av den nya produktionslinjen staplades under ett arbetsskift ca 3000 säckar med en genomsnittlig vikt på sex kg manuellt från ett transportband till pallar. Certech såg den enorma kroppsliga belastningen för medarbetarna samt möjligheten att kunna reducera driftstopp i produktionen, två olika avgörande skäl att automatisera palleteringsarbetssteget.

En KUKA-robot från KR QUANTEC PA-serien staplar det förpackade djurströet enligt särskilda föreskrifter.

KUKA-robotar staplar säkert

2013 bestämde sig företaget för två KUKA-robotar, som togs i drift tillsammans med en polsk systemintegratör. Roboten tar förpackningarna från rulltransportbanan och staplar dem i skikt på europallar med måtten 1200 x 800 mm. 10-liter-säckar staplas i tio skikt med nio säckar per skikt, 5-liter-säckar staplas i 16 skikt med 13 säckar per skikt. Säckarna staplas efter bestämda förinställningar. Först fylls hörnen, sedan kanterna och till sist mitten av ett skikt. Detta arrangemang krävs för att varan p.g.a. sin pulverkonsistens tenderar att pressas ihop i säckens undre del. Det tillämpade stapelarrangemanget samt en omväxlande placering av ett skikt gentemot ett annat säkerställer korrekt stapling av säckarna på pallen.
Såväl 5- som 10-literssäckar: KUKA KR QUANTEC PA staplar förpackningarna i lager på europallar.<br>

Hög precision och korta cykeltider

Robotarna som används vid denna applikation är 5-axlars-palleteringsrobotar av typen KR 120 R3200 PA med en maximal bärlast på 120 kg och en räckvidd på upp till 3 195 mm. Robotarna i denna serie kännetecknas av en repeternoggrannhet på +/- 0,06 mm. Tack vare deras lätta komponenter och på samma gång konstruktionens styvhet uppnås en bättre dynamik och kortare cykeltider. Dessa egenskaper hos robotarna i serien KR QUANTEC PA har utan tvivel bidragit till den slutgiltiga framgången vid idrifttagningen av den beskrivna palleteringsapplikationen. 

Ökning av produktionskapaciteten med 50 procent

Automatiseringen av produktionen ledde till en ökad arbetsprestation hos företaget Certech. Innan modifieringarna infördes staplade arbetarna ca 20-25 ton vara på pallar under ett skikt. Nu palleterar en maskin ca 40 ton på samma tid. En ökning av produktionskapaciteten på omkring 50 % kunde noteras. Av automatiseringen profiterar otvivelaktigt även medarbetarna som kunde övergå från ansträngande kroppsarbete till mindre belastande arbete. 
Anläggningarna kan drivas både oberoende och tillsammans inom en cykel.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.