Välj din plats:

Land

ENKO Staudinger kombinerar flera svetsmetoder i en kompakt universalcell

Augsburg-företaget ENKO Staudinger GmbH har specialiserat sig på utveckling, konstruktion och tillverkning av verktyg, fixturtillverkning, specialmaskiner och verktygsmaskiner.


Utrustade med mer än 40 års erfarenhet och know-how tillverkar runt 70 medarbetare såväl konventionella manuella fixturer som individuella, komplexa anläggningar för kunder från bilindustrin, luft- och rymdfart, kemisk industri och allmänindustrin.

Robotisk lösning för en kombinerad svetscell

För KAUTH GmbH und Co. KG, ett företag från Denkingen som specialiserar sig på högkvalitativ metallbearbetning, har ENKO Staudinger utvecklat en kompakt universalsvetscell genom vilken flera olika svetsmetoder kombineras i en cell på minsta möjliga yta. ”Kravet från vår kund KAUTH var att bygga en svetscell som skulle vara lämpad för såväl punktsvetsning som gasbågsvetsning och samtidigt vara fullt åtkomlig”, förklarar Bernd Menhart på ENKO Staudinger. I cellen har Augsburg-företaget placerat två KUKA-robotar, som har fått ta över svetsarbetet.

Vridbord möjliggör utrustning utan påverkan på cykeltiden

I mitten av den universella cellen finns ett H-bord, och i mitten på bordet har en KUKA-robot av typen KR 6-2 monterats. Genom att använda det vridbara bordet befinner sig alltid en svetsfixtur i produktionsprocessen, samtidigt som den andra fixturen utrustas av operatören utan att detta påverkar cykeltiden. Operatören placerar först en komponent i svetsfixturen och startar anläggningen.

Bordet vrider den färdiga spända fixturen 180° så att den hamnar inom robotens svetsområde. KUKA KR 6-2, som är utrustad med en Fronius CMT-brännare för gasbågssvetsning, går till fixturen och sammansvetsar komponenterna. I anslutning till detta går en andra robot av typen KR 210 R2700 extra, utrustad med en servopneumatisk robottång X 100 från Düring Schweißtechnik, på nytt till fixturen och fogar samman komponenterna genom punktsvetsning.

Två robotar kombinerar rörelsefrihet med precision och hastighet

KUKA-roboten av typen KR 6-2, som är placerad på ett bord, lämpar sig framför allt för vanlig gasbågssvetsning i och med sin låga bärlast på sex kg och en räckvidd på 1 600 mm. Tack vare den slanka handdesignen är dess störkonturer minimala och dess rörelsefrihet maximal. Svetsproffset får på så sätt utan ansträngning tillgång till alla delar av komponenten som ska svetsas.

KR 210 R2700 extra utmärker sig särskilt vid punktsvetsning med hög precision och hastighet. Likt alla robotar i KR QUANTEC-serien utmärker sig denna genom reducerat platsbehov och ett stort antal användningsmöjligheter. En bärlast på 210 kg och en räckvidd på 2 926 mm gör den lämplig för punktsvetsningsprocessen i universalcellen.

KR 6-2 (höger) tar över bågsvetsning samtidigt som KR 210 styr punktsvetsningstången.

Toppflexibel lösning för uppgifter som varierar ofta

Med cellen öppnar sig många nya möjligheter för kunder att kombinera olika svetsmetoder och rentav ytterligare robotuppgifter på ett universellt sätt. Denna flexibilitet gör lösningen intressant framför allt för småserie- och prototyptillverkning, då cellerna snabbt och okomplicerat kan anpassas till nya komponenter.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.