Välj din plats:

Land

KUKA KR 1000 titan monterar cylinderblock hos FAW Group

Användning av KUKA-robotar sätter riktmärken i produktionen av dieselmotorer för tunga fordon i Kina.


Den i Europa ännu rätt okända FAW Group är en av de största biltillverkarna i Kina. FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Works, ett helägt dotterbolag till FAW Group Corporation, tog i februari 2012 en produktionsfabrik i Huishan för dieselmotorer för tunga fordon i drift, med en kapacitet på 125 000 enheter per år. Robotar från Augsburg övertar där ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Höjdpunkten är hanteringen av 700 kg tunga cylinderblock med KUKA KR 1000 titan.

Massiva cylinderblock kräver tunglastrobotar

Särskilt krävande uppgifter uppstår alltid vid monteringslinjen då det upp till 700 kg tunga cylinderblocket till de så kallade 6DM-dieselmotorerna måste vridas, till exempel för montering av cylinderbank, vevaxel och oljetråg. En konventionell hantering med vrid- och lyftanordningar samt motsvarande manuell arbetskraft kom inte i fråga på grund av alltför stort utrymmesbehov och bristande effektivitet. Med tanke på att arbetsstyckenas vikt ligger på mellan 500 och 700 kg och griparen väger 200 kg kan endast en tunglastrobot med 1 000 kg bärlast komma i fråga för denna uppgift. 

Titan från KUKA hanterar cylinderblocket med lätthet

Så snart som det före monteringen cirka 500 kg tunga cylinderblocket når fram till arbetsstationen grips den av KUKA KR 1000 titan med sensorstyrning och sätts ned på en arbetsstyckeshållare. Härifrån genomlöper cylinderblocket flera arbetssteg, bland vilka montering av vevstake, cylindrar, oljetråg etc. står på programmet. Under dessa monteringsarbeten måste roboten vid en definierad position vrida cylinderblocket exakt 90 grader. Efter sin komplettering kommer det vid det här laget 700 kg tunga cylinderblocket tillbaka till arbetsstationen, där KR 1000 lyfter av det och med en vridning 180 grader sätter ned det på den övre arbetsstyckeshållaren, på vilken det monterade blocket fortsätter sin resa genom monteringslinjen. 

KUKA KR 500 hanterar vevaxlar

KUKAs starkaste robot

 

KUKA KR 1000 titan är KUKAs starkaste sexaxliga robot. Med en maximal räckvidd på 3 202 mm vid en repeternoggrannhet på ±0,1 mm och ett bärlastomfång på 1 000 kg är denna hightech-maskin världsmästare bland industrirobotarna. Dess arbetsutrymme omfattar upp till 78 m3.

Vid sidan av KR 1000 titan övertar två KR 16 krävande tätningstillämpningar medan en KR 210 och en KR 500 tar hand om tunga hanterings- och monteringsoperationer. Den sexaxliga KR 210 utmärker sig i det sammanhanget med en bärlast på 210 kg och en räckvidd på 2 700 mm.

KR 210 tar över tunga hanterings- och monteringsoperationer

Effektiv KUKA-lösning överträffar alla förväntningar

Den intelligenta anläggningsutformningen med KUKA arbetsstation i ”dubbel-X-utförande” sörjer för korta vägar inom den kompletta monteringslinjen, reducerar antalet arbetsstyckeshållare, höjer monteringslinjens effektivitet och sänker investeringskostnaderna. Dessutom måste robotarna montera de tunga komponenterna med delvis avsevärt uppbådande av kraft utan att skador uppstår på dessa viktiga detaljer. Tack vare suverän prestanda klarar KUKA-maskinerna av de krävande arbetsuppgifterna med bravur. Numera uppnår monteringslinjen en output på 125 000 enheter årligen och överträffar därmed märkbart de ursprungligen planerade 100 000 motorerna.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.