Välj din plats:

Land

Spuitgietmachine

KR 120 R3900 ultra K sköter insättning och uttagning vid formsprutmaskiner hos Krumpholz

I plasttekniken hos Krumpholz övertygar en KUKA-robot med högsta flexibilitet.


Plastteknik är än så länge ett relativt nytt område för Karl Krumpholz GmbH und Co. KG. Detta företag grundades ursprungligen 1955 som formbyggare i frankiska Kronach och förvärvade och införlivade 1992 en egen plastteknik. Medan dessa tillköpta företag tidigare främst inriktade sig mot leverans till el- och leksaksbranschen samt tillverkning av produkter för spädbarnsskydd, har Krumpholz Kunststofftechnik sedan förvärvet med för närvarande cirka 60 anställda på produktionsplatsen Redwitz-Unterlangenstadt nu specialiserat sig på produktion av stora volymer plastdetaljer till bil- och nyttofordonsbranschen. Sedan slutet av mars 2013 producerar Krumpholz med en 2300 ton tung formsprutmaskin från Krauss-Maffei olika komponenter till plaststötfångarsystem åt en tysk tillverkare av nyttofordon.

Flexibilitet och räckvidd sökes

Karl Krumpholz GmbH und Co. KG sökte efter en lösning med vilken de olika plastdetaljerna som produceras med maskinen inte bara kunde hanteras utan även bearbetas enkelt, snabbt och precist efter formsprutningen – och detta på optimala cykeltider. Kraven var tydliga: flexibilitet och räckvidd.

Framtidssäker anläggning med KUKA-robot

På anläggningen löper momentant olika verktyg för plaststötfångarsystemet. KUKAs konsolrobot tar till exempel för stötfångarens mellandel först ut bussningarna från matarstationen och försätter dem i vänteläge mellan maskinens balkar medan artikeln framställs i formsprutmaskinen. Maskinen öppnas och robotarna lägger in bussningarna med munstycket inåt. Därefter vrider den sina gripare 90 grader för att ta upp den plastdetalj som stöts ut. Sedan roboten dynamiskt har avlägsnat sig ur maskinen följer trimning av ingjutet och fräsning av komponenterna för olika varianter.

Därefter lägger den detaljen i en avkylningsanordning där plastdetaljerna hålls i rätt läge för att de inte ska krympa. I den framtidsorienterade anläggningen är dessutom alla gängse processer integrerade: från bussningsmagasinet via trimning till flambehandling av plastdetaljerna. Alla underliggande arbetssteg på plastdetaljerna klarar KUKA-konsolroboten likaså av under maskinens väntetid.

Låg egenvikt och konstruktionshöjd

Konsolroboten KR QUANTEC har KUKA introducerat på marknaden speciellt för plastbranschens krav. Egenvikten har minskats med upp till 330 kg och axel 2 har förskjutits 400 mm framåt och nedåt, vilket gör serien KR QUANTEC K till en idealisk partner vid formsprutmaskinen. Elva robottyper med en finindelning av bärlast (90 – 270 kg) och räckvidd (2 900 – 3 900 mm) möjliggör användning vid formsprutmaskiner med 1 000 till 4 000 ton slutningskraft.

Serien KR QUANTEC har genomgående försetts med utväxlingar på alla sex axlarna, underhållsintervallen ligger på enastående 20 000 drifttimmar. Den använda modellen KR 120 R3900 ultra K har en räckvidd på 3 900 mm vid en bärlast på 120 kg. Tack vare den låga höjden behöver sexaxlaren bare lite utrymme uppåt.

Spuitgietmachine
KUKAs konsolrobot är den perfekta partnern för en formsprutningsmaskin.

Sänkning av cykeltid med upp till 30 procent

Med den låga egenvikten uppnår konsolroboten en hög dynamik och kortast möjliga cykeltider vid takttidsreducering på upp till 30 procent. Dessutom gör robotens låga vikt att en enklare och billigare grundplatta kan användas och den bidrar också i betydande grad till totalsystemets energieffektivitet. Den fjärde generationen av KUKA konsolrobotar lägger ribban högt vad avser flexibilitet, hastighet, räckvidd och noggrannhet.

Genom användning av KUKA-programvaran SafeOperation kan kranen obehindrat köras över produktionsanläggningen. Inte ens då en större gripare används på roboten föreligger någon kollisionsrisk. Därutöver arbetar KUKA-roboten platsbesparande vid sidan av en nödvändig balkdragningsanordning.

Spuitgietmachine
KUKA KR 120 R3900 sköter insättning och uttagning vid en plastbearbetningsmaskin.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.