Välj din plats:

Land

KUKA KR QUANTEC svetsar och monterar hissdörrar hos Meiller Aufzugtüren

Helt flexibel robotcell för produktion av hissdörrar.


Över 80 000 dörrblad lämnar årligen verket Meiller Aufzugtüren i München – tendens stigande. Det märkvärdiga är: Knappt något dörrblad liknar ett annat. För person- och lasthissar rör det sig alltid om måttbeställda, kundanpassade lösningar, som passar exakt till de byggnadstekniska omständigheterna. Meiller levererar dörrbladen i steglöst variabla dimensioner.

Minsta partistorlekar och oändlig mångfald

 
Partistorlekar från små ned till de allra minsta samt en oändlig variantrikedom kräver produktionsanläggningar som utan problem kommer tillrätta med dessa krav.

KR C4-styrning behärskar gränslös mångfald

Medan operatören på ena sidan av växlingsbordet är sysselsatt med bestyckning och uppspänning skrider man på andra sidan redan till verket. Som första steg börjar bägge KR QUANTEC med de svetsningar som står på tur. Robot 1, som är monterad på en sockel för maximal räckvidd och utrustad med en specialsvetstång, tar hand om pressvetsningen. Därigenom kan KR QUANTEC sammanfoga ytterskalet upptill och nedtill samtidigt med ytterskenan.

Parallellt övertar den likaledes sockelmonterade robot 2 punktsvetsning av den öppna U-skenan med dörrbladets undersida. Proceduren går fortare än pressvetsningen, och medan robot 1 ännu svetsar, byter robot 2 snabbt ut sin svetstång via ett automatiskt verktygsväxlingssystem från Säubli Connectors mot en vakuumgripare och blir därigenom hanteringsspecialist.

Så snart som all pressvetsning är avslutad tar robot 2 ut dörrbladet och kör med det till stansstationen, där olika hålrader stansas ut. Efter stansningen tar roboten med dörrbladet till en press, som lätt trycker ihop de utskjutande plåtarna i ett hörn för att förebygga skaderisker. Robotens arbetsuppgift avslutas med att det utan ytterligare efterarbete monteringsfärdiga dörrbladet läggs upp på en palett.

För att produktionstekniskt kunna behärska den gränslösa mångfalden satsar Meiller konsekvent på parametriserade bearbetningsprogram. Operatören väljer till att börja med bara ut materialet – rostfritt stål, elgalvaniserat eller varmförzinkat stål – samt dörrbladets bredd och längd. Resten är robotstyrningens sak. KR C4 räknar inte bara ut robotrörelserna inklusive kollisionsövervakning, utan även parametrar och position för varje enskild svetspunkt, antal och position för de nödvändiga stansningarna samt uppspänningsanordningarnas läge.

Två KUKA KR QUANTEC-robotar arbetar i ett team och tar över de svetsningar som står på tur hos Meiller. 

KUKA KR QUANTEC med kraft och räckvidd

Två KUKA QUANTEC av typen KR 150 R 3300 prime K övertar de produktionssteg som står på tur: Pressvetsning, punktsvetsning, hantering, stansning, omformning och slutligen avläggning av det monteringsfärdiga dörrbladet är vad som står på programmet. Hanteringen av de omåttligt stora dörrbladen är inget problem för KR QUANTEC, tack vare dess bärlast på högst 150 kg vid en räckvidd på 3 301 millimeter. KUKA robotstyrning KR C4 övertygar här med överlägsen prestanda. Den prestationsstarka styrenheten kommer utan problem tillrätta med den enorma programrikedomen och styrningsuppgiftens därav resulterande komplexitet. Parametrarna har därför inte lagrats i PLC:n utan i robotstyrningen.

Bästa möjliga flexibilitet och kvalitet

 
Med den nya anläggningen uppnås inte bara största möjliga flexibilitet, utan man kan också sätta riktmärken avseende produktionskvaliteten. KR QUANTEC svetsrobotar och den använda svetstekniken sörjer för perfekt svetsning och en exakt definierad energiinsats. Plåtarna blir bara handvarma under svetsningen. Värmedeformationer, förkastningar eller skevhet uppträder knappast överhuvud taget längre.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.