Välj din plats:

Land

Två KUKA-robotar hjälper till med palleteringen hos den serbiska sockertillverkaren Sunoko

I Kovacica sörjer två KUKA KR120 R3200 PA-robotar för tillförlitligt palletering av 100 sockerpaket eller nästan tio ton socker i timmen.


Allting av socker?

Det serbiska företaget Sunoko tittar tillbaka på en mer än 100 år gammal, framgångsrik företagshistoria inom sockerproduktionen. Företaget har idag mer än 50 procent av marknaden och är den största sockerproducenten och -exportören i landet. För att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling optimerar man processerna hela tiden. Sunoko har sedan 2003 investerat mer än 100 miljoner euro i utbyggnad och modernisering av sina produktionsanläggningar i Vrbas, Pećincim och Kovacica.

Moderniseringsstrategin omfattar utbyggnaden av produktionskapaciteterna, ökningen av energieffektiviteten, investeringar i miljöskydd och sänkning av produktionskostnaderna. I detta skede gick det inte att undvika automatisering: I Kovacica sörjer två KUKA KR 120 R3200 PA-robotar för tillförlitligt palletering av 100 sockerpaket eller nästan tio ton socker i timmen. Både hastigheten och pålitligheten under förpacknings- och palleteringsprocessen samt kvaliteten ökade därmed avsevärt.

KR 120 R3200 PA palleterar nästan 10 ton socker i timmen.

Möjliggör ökad tillväxt

Sunoko levererar sockret i olika förpackningsstorlekar till marknaden. Dessa förpackningar väger allt från 750 g, 1 kg, 5 kg och 10 kg för vanliga hushåll, men finns även som 25 och 50 kg ända upp till jumbostorlekar med 1 000 resp. 1 200 kg socker. Företaget noterade en stark tillväxt under de senaste åren. Produktionsanläggningarna, särskilt påfyllnings-, förpacknings- eller palleteringsprocesserna hängde dock inte riktigt med i den snabba utvecklingen.

För att inte utsätta tillväxten för risker gav Sunoko integratören multi-tec i uppdrag att automatisera palleteringen av sockerförpackningarna på 10/1 kg i fabriken i Kovacica. Målet: Snabbare ivägsändning av sina sockerpaket för att kunna öka sina produktionsvolymer även i framtiden. Förpackningsenheterna, bestående av tio 1 kg-förpackningar inlindade i en skyddande termisk krympfolie, matas fram på ett rullbanesystem innan de staplas på europapallar och plastas in för vidaretransport.

Sunoko var på jakt efter en automatisering som inte bara innebar tydliga ökningar av produktiviteten, utan som även minskade förpackningsskadorna. Samtidigt var det viktigt för beslutsfattarna att inte tumma på säkerheten på arbetsplatsen. Multi-tec, med säte i den serbiska staden Temerin, är specialiserat på utveckla och genomföra system för transport, förpackning och palletering inom olika branscher. Integratören har framför allt stor erfarenhet av palleteringsprojekt. Den ackumulerade erfarenheten sträcker sig från klassisk palletering till robotbaserad automatisering. 

Flexibilitet på minsta utrymme sökes

Implementeringen av den automatiserade lösningen innebar flera utmatningar för multi-tec, med anledning av de byggnadsmässiga förhållandena. Påfyllningsanläggningarna för 10/1 kg-förpackningarna befinner sig nära de övriga påfyllningsanläggningarna, vilket krymper arbetsradien avsevärt. Dessutom var arbetsområdena trånga på grund av gaffeltruckarnas körväg. Multi-tec bestämde sig för att använda moderna robotar, som tack vare sin flexibilitet kunde integreras i de befintliga transportlinjerna.

Eftersom man tidigare hade genomfört projekt i samarbete med KUKA var det ett givet val även inför denna utmatning. Robotarna skulle placeras så att de hade optimal åtkomst till pallagret och till foliematningen samt sträckfilmsmaskinerna. Med anledning av dessa speciella krav beslutade man sig för roboten KUKA KR 120 R3200 PA

Kapacitet för ytterligare produktionsökningar

Efter idrifttagningen av den robotbaserade automatiseringen transporteras 10/1 kg-förpackningarna på ett transportband till robotarnas arbetsområde. Dessa tar upp paketen och staplar dem säkert i skikt efter skikt på europallen. Roboten drar över en skyddsfolie mellan de enskilda raderna som mellanlägg. I detta fall används pneumatiska fångare utvecklade av multi-tec. På varje pall lastas 100 sockerpaket med 10 kg socker i varje paket.

Kapaciteten hos en robot på en linje är 480 paket i timmen. Totalt förpackar de båda KUKA KR 120 R3200 PA-robotarna nästan tio ton socker per timme – en mängd som ren muskelkraft inte skulle klara av på samma tid. När en pall är färdigpackad lindar robotarna om pallen med skyddsfolie. Pallen är redo för vidaretransport. 

Pallastningsproffset KUKA KR 120 R3200 PA 

KUKA KR 120 R3200 PAär en pallastare i KR QUANTEC-serien. Denna specialserie med sin slanka och robusta konstruktion är särskilt utvecklad för palletering. Den finns i tre utföranden för olika bärlaster: 120, 180 och 240 kg. Var och en av dessa varianter har en räckvidd på 3 200 mm vid en stapelhöjd på 2 500 mm. Andra stora fördelar med serien är dess låga arbetsplatsbehov, den snabba takten och den höga reproducerbarheten.

Robotarna installerades i Kovacica utan besvär. Multi-tecs egenutvecklade koncept i kombination med flexibiliteten och räckvidden hos KUKA KR 120 R3200 PA möjliggjorde en snabb integrering av pallager, foliematning och pallinslagare i robotens arbetsområde.

Förväntningarna uppfylldes

Hos Sunoko har robotarna uppfyllt alla förväntningar. Tidigare var kroppsbelastningen hög hos medarbetarna, med ständiga lyft av tunga laster i nedböjd position under omväxlande höga och låga temperaturer. Denna belastning har nu kunnat reduceras avsevärt. Numera ansvarar arbetarna för styrning och övervakning av processen. Och palleteringsprocessen blev avsevärt effektivare tack vare att både förpackningshastigheten och -kvaliteten steg kraftigt i och med den införda automatiseringen. Efter automatiseringen är Sunoko väl rustade för ökad tillväxt.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.