Välj din plats:

Land

Hos Widmer Brothers Brewing lastar en KR QUANTEC-robot av pallar med ölbackar i höga staplar

Craft Brew Alliance (CBA) är ett oberoende och börsnoterat regionalt bryggeri baserat i USA. Det uppstod genom en sammanslagning av nordvästra stillahavskustens tre ledande bryggerier: Widmer Brothers Brewing, Redhook Ale Brewery och Kona Brewing Company


Sedan dess erbjuder CBA ölsorter framtagna av de tre bryggerierna under ett och samma tak. Widmers craft beer, Konas sprudlande ö-öl från Hawaii och Redhooks varumärken är vida uppskattade i USA och har belönats med flera priser. Widmer Brothers Brewing satsar på en robot från KUKA. En sexaxlig robot ur serien KR QUANTEC tar över avlastningen av ölbackarna vid öltillverkningen i Portland, Oregon, i USA.

Avlastning för hand är för osäkert, besvärligt och långsamt

Den tidigare pallavlastaren för flaskor på Widmer Brothers Brewing var ett halvautomatiskt system som inte länge klarade de stigande cykeltiderna, vilket ledde till att pallavlastningsprocessen ströpts och det uppstod en produktivitetsförlust. Även säkerheten var en viktig faktor: avlastning av backar för hand blev problematiskt ur säkerhetssynpunkt, eftersom samma rörelsemönster upprepades. Det gjorde arbetet mycket ansträngande och innebar en stark belastning på kroppen. Dessutom skulle det i framtiden bli möjligt, att lasta pallarna till full höjd, istället för bara till hälften som tidigare.

Robot lastar av pallar med backar med hjälp av vakuumgripare

Eftersom en konventionell pallavlastare var utesluten redan från början på grund av den låga takhöjden valde integratören och den officiella KUKA-systempartnern Midwest Engineered Systems en robotbaserad lösning. Roboten skulle kunna förflytta de övre lagren på anländande pallaster under den bjälke som satt i taket. Roboten KR 270 R2700 ultra som Widmer Brewing valde kan tack vare sina sex axlar utan problem undvika takbjälken och lasta av de fullastade pallarna. 

Hos Widmer Brothers Brewing påbörjas avpalleteringen av gaffeltruckens förare. Föraren placerar en last flaskor på inmatningen till den ackumulerande palltransportören med fem zoner. Vid slutet av denna kommer det en pneumatisk pusher som skjuter pallasten över rullarna. Vid slutet av rullbanan kommer pallarna till robotens avlastningszon och stannar vid det utfällda stoppet, där de riktas så de ligger parallellt mot matarriktningen. En pneumatisk pusher skjuter pallasten över rullarna; samtidigt riktas pallarna så de ligger diagonalt mot matarriktningen. 
KR QUANTEC griper tag i ölbackarna med en vakuumgripare.

Sedan placerar roboten KR 270 R2700 ultra en universal-vakuumgripare över pallastens översta lager, lyfter backarna från pallen och kör dem till rullbanan för avskiljning av lagren där den sätter ner dem. Denna procedur upprepas ett flertal gånger. Under tiden transporterar rullbanan för avskiljning av lagren en rad i taget till rullbanan för backar. Rullbanan för backar tar backarna från rullbanan för avskiljning av lagren och skapar ett avstånd mellan backarna.

Medan backarna åker ner längs rullbanan för backar kontrolleras de med hjälp av ett visionssystem för att fastställa om de har kort- eller långsidan vänd framåt och om de ev. behöver vändas. Rullbanan för backar fortsätter i en spiral tillbaka i riktning mot roboten och uppåt till den befintliga lutande rullbanan. När roboten är färdig med att lasta av pallarna åker de vidare ner längs rullbanan där de placeras i en automatisk pallstaplare och kan hämtas med hjälp av en gaffeltruck.

KR 270 imponerar med sin precision och hastighet

KR 270 R2700 ultra övertygar hos Widmer Brothers Brewing med maximal flexibilitet och ett optimalt förhållande mellan räckvidd och bärlast. Den lyfter utan problem 270 kg och har en maximal räckvidd på 2700 mm. Med sina sex axlar är den tillräckligt manövrerbar för att perfekt bemästra den svåra monteringssituation som uppstår till följd av den låga takhöjden.

Vid lyft och nedsättning imponerar den med högsta möjliga precision. Som alla robotar i serien KR QUANTEC utmärks modellen dessutom genom upp till 160 kg lägre vikt och 25% mindre volym jämfört med föregångarserien. De lättare men ändå styvare komponenterna ger ökad dynamik och ännu kortare cykeltider. 


Idag kan vi leverera alla pallar till avpalleteringen lastade till full höjd, vilket gör att vi kan producera i den hastighet vi vill. För våra tolvpack med öl innebär det en rejäl produktivitetsökning på 20 procent.

Rick Ginter, Director of Engineering på Widmer Brothers Brewing
, konstaterar Rick Ginter, Director of Engineering på Widmer Brothers Brewing. Dessutom behöver vi inte längre lasta av några backar för hand. Säkerhetsproblem för de anställda såsom överbelastning av ryggen och led- och muskelskador har på så sätt eliminerats från denna del av tillverkningsprocessen. 

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.