Välj din plats:

Land

Automatiserat, exakt och snabbt: Pick-and-place med KUKA-robotar

Hos Possehl Electronics arbetar 25 KUKA-robotar vid tre formsprutningsmaskiner. De utgör ett viktigt kugghjul i tillverkningen av transmissionskåpor till fordon med elektrisk styrning.


Mikroelektronik: Maximal precision med robotbaserad automation

I det här videoklippet kan du se hur 25 KUKA-robotar arbetar i perfekt synk vid tre produktionslinjer.

Företaget Possehl Electronics använder totalt 25 KUKA-robotar i sin produktionsanläggning i Niefern. Robotarna sätter in stansdelar i företagets formsprutningsmaskiner med en noggrannhet på 0,1 millimeter och med mycket korta cykeltider. Den robotbaserade automationslösningen har Possehl utvecklat tillsammans med FPT-gruppen, en sedan många år anlitad systempartner till KUKA.

De 25 KUKA-robotarna arbetar tillförlitligt och med hög precision vid tre produktionslinjer. Produktionsprocessen ser likadan ut på alla tre linjer: "Staplar med brickor bestyckade med lead frames matas fram till robotcellen på ett transportband", förklarar Robert Tesch ansvarig för Industrial Engineering för stansnings-, formsprutnings- och automationsteknik på Possehl.

Hanteringsuppgifter med flera robotar

En KUKA-robot av typen KR 5 arc hämtar den översta brickan och placerar den i stationen. En KUKA-bearbetningsrobot av typen KR 6 R900 lägger sedan in lead framen i en stansunderform på ett rundtaktbord med fyra stansverktyg. Dessa skär av fordonskontakternas stift från lead framen. Fyra KUKA-smårobotar från KR AGILUS-serien hämtar vardera sex fordonskontakter, fem sensor- samt två batterikontaktstift från stansverktygen och lägger dessa i en överföringsskjutenhet. Formsprutningsmaskinen bestyckas av en KUKA-robot i det mellanhöga bärlastområdet. Roboten hämtar de bearbetade rådelarna (4x) från överföringsskjutenheten med hjälp av sin speciella gripper och placerar rådelarna i verktyget. Där tillverkas sedan de tekniska plastdelarna. En KUKA-smårobot hämtar de färdiga transmissionskåporna från en överlämningsstation.

Anläggningens viktigaste maskiner: Tre KR AGILUS-robotar lägger in delarna i formsprutningsmaskinen med hög precision.

Lösningen har helt klart bidragit till en produktivitetsökning. Våra goda erfarenheter gör att vi även fortsättningsvis kommer att använda KUKA:s sexaxlade robotar, och de robotar vi redan använder kommer vi att återanvända i nya generationer.

Robert Tesch, chef för Industrial Engineering för stansnings-, formsprutnings- och automationsteknik på Possehl Electronics

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.