Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Lättviktsrobotar bistår montörer vid limning

I företaget Dürrs slutmontering används två avkännande LBR iiwa-robotar från KUKA. Utan skyddsstängsel övertar dessa robotar flera huvuduppgifter när limsträngar ska appliceras. Resultatet: högre kvalitet, tidsbesparingar och sänkta styckkostnader.


I Dürrs slutmontering arbetar människa och robot tillsammans utan åtskiljande skyddsanordningar. Både när takfenor limmas och bränsletankar limmas fast i karossen använder företaget avkännande LBR iiwa-lättviktsrobotar från KUKA. Lösningarna höjer kvaliteten på limfogarna, sparar tid och sänker styckkostnaderna.

LBR iiwa registrerar alla avvikelser vid monteringen av takfenan

När takfenan ska limmas lägger montören arbetsstycket för hand i robotens gripper. Grippern suger fast arbetsstycket och för det till limmunstycket på applikationstornet. LBR iiwa lyfter långsamt upp takfenan underifrån mot limmunstycket. Tack vare robotens förmåga att registrera kollisioner backar den ett stycke om den skulle stöta emot ett hinder och startar sedan om rörelsen. Först efter tre försök åker roboten tillbaka till utgångspositionen. Annars påbörjas limningen och roboten applicerar limsträngen med stor exakthet medan den kör sin bana. I nästa steg tar montören takfenan från dess utgångspunkt och monterar den på fordonet.    
LBR iiwa-robotens gripper suger fast arbetsstycket och för det till limmunstycket på applikationstornet.
I det här videoklippet kan du se hur två KUKA LBR iiwa bistår montören på ett exakt och tillförlitligt sätt vid slutmonteringens limning.

Exakta limfogar tack vare LBR iiwa-robotens sjunde axel

Under slutmonteringens automatiserade fastlimning av tankarna greppar montören tag i tankarna en i taget med en manipulator och för dem till ett vridbord. Där rengör montören tanken, placerar den i rätt position och överlämnar tanken till roboten för fortsatt bearbetning. När den stationära tankens startpunkt har nåtts öppnas munstycket under tryck. Tack vare det bildas inga luftbubblor. I nästa steg applicerar roboten limfogen mycket noggrant och homogent på tanken. Sensorer på applikationshuvudet övervakar att fogen håller exakt rätt höjd. Tack vare sin sjunde, medroterande axel kan LBR iiwa limma i 360 graders radie helt utan omorienteringar och utan att behöva flytta sig. När LBR iiwa har avslutat sitt arbete återstår det för montören att passa in tanken i rätt läge i fordonets kaross.


Visst går det att applicera limsträngar för hand. Men en robot utför detta arbete med mycket högre precision.

Dieter Ahlborn, Director APT/Gluing Final Assembly, Dürr Systems AG

Lösningar för samarbete mellan människa och robot som framtidsmarknad

Dürr har redan sålt tio limningsanläggningar. Anläggnings- och maskinbyggaren ser därför optimistiskt på framtiden. Företaget arbetar redan på lösningar med samverkande robotar för robotbaserad limning av små skivor och andra komponenter.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.