Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Robot i tvättcell inom bilindustrin

I BMW-fabriken i Dingolfing används en KUKA-robot av typen KR 120 R2100 nano F exclusive. Roboten ur serien KR QUANTEC nano matar komponenter till hållare för rengöringsmunstycken. I samband med detta utsätts roboten för kemiska tillsatser, höga temperaturer och kraftiga rengöringstryck.


Tack vare robotens robusta konstruktion och flexibilitet kunde KR QUANTEC nano F exclusive integreras i en befintlig automatiserad processkedja. Där matar den komponenter med olika geometri för att ta bort formgivningsvätskor och tvätta av smuts som kan uppstå under produktionen. Schnupp GmbH & Co. Hydraulik KG och WK Systemtechnik GmbH & Co. KG fick uppdraget att genomföra projektet.

KUKA-robot för höga bärlaster rengör komponent i fem steg

I det första arbetsmomentet tar KR QUANTEC nano F exclusive upp komponenten vid inmatningen med en speciell multigripper. I andra momentet rengörs komponentens ihåliga utrymme. Robotern matar komponenten med största noggrannhet till den invändiga rengöringen. Den utvändiga rengöringen utgör det tredje arbetsmomentet. Därefter neutraliseras komponentens inre genom en spolning med avjoniserat vatten. I det sista momentet lägger roboten ned komponenten på utslussningsenheten. Innan komponenten körs ut ur tvättcellen spolas den även utvändigt.
Flexibilitet är nyckeln: KUKA-tvättrobot i en automatiserad produktion.

Robot trotsar vattenmängder och höga temperaturer

Omgivningen där KR 120 R2100 nano F exclusive används är normalt inte lämpad för industrirobotar. Skälet: Roboten utsätts för stora mängder vatten med tillsats av upp till 3 % alkaliska rengöringsmedel. Dessutom råder i tvättcellen temperaturer på 60° Celsius och högre, vilket leder till omfattande vattenångor.
KUKA-tvättroboten ur serien KR QUANTEC nano trotsar vidriga förhållanden.

Robot skyddas med speciella anordningar

För att KUKA-roboten inte ska ta skada av yttre påverkan vidtogs särskilda skyddsåtgärder: Robotens mekanik är fullständigt kapslad, och dess inre matas med tryckluft. Kabelsatsen är helt innesluten. Dessutom är skyddsytan beständig mot lut, syra, värme och korrosion. Tack vare skyddsanordningarna uppfyller roboten bestämmelserna för kapslingsklass IP69.

Rengöring av komponenter i en tvättcell under vidriga förhållanden

KUKA-robot rengör komponenter i en tvättcell.

Flexibilitet talar för tvättroboten från KUKA

Ytterligare förmåner med KUKA-roboten är dess höga flexibilitet och de korta takttiderna. Därför är det möjligt att begränsa tiden för hela rengöringen till 45 sekunder och bearbeta komponenter av olika storlek. Endast detta speciella robotutförande klarar av de nödvändiga takttiderna och komponenternas olika geometri. Anläggningen har visat sig fungera väl sedan dess idrifttagning sommaren 2015. Nu finns det redan fler förfrågningar om att automatisera ytterligare rengöringsprocesser med hjälp av en robotrengöringsanläggning.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.