Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

KUKA:s smårobot svetsar på minimal yta

KUKA:s robot KR 6 R700 sixx från KR AGILUS-serien svetsar driftsäkert i en ”Welding To Go” (WTG) 1200-cell. Minirobotcellen är utvecklad av systemintegratören Paul von der Bank GmbH. Sedan oktober 2015 står cellen i Brüninghaus & Drissner GmbH:s huvudfabrik. Företaget är sedan många år teknikpartner till fordonsindustrin.


Minsta robotcellen för bågsvetsning

WTG 1200-cellen har samma mått som en europapall, 1200x800 mm, och är den minsta robotcellen på marknaden för bågsvetsning. Kundens kan placera valfri smårobot från KR AGILUS-serien i cellen och kan således välja den som passar bäst. Denna flexibilitet möjliggörs av det öppna operativsystemet samt av programmeringsmiljön som kan byggas ut på flera sätt.

Den kompakta konstruktionen med inbyggd PLC, helt programmerat gränssnitt för strömkällor, fastspänningssekvenser och säkerhetsteknik göra våra minirobotceller till flexibla, kraftfulla och prisvärda lösningar.

Cornelia Hornemann, ansvarig för produktintroduktioner, projektgenomförande och produktionsplanering hos Paul von der Bank GmbH

KR AGILUS möjliggör höga arbetshastigheter

Även Brüninghaus & Drissner GmbH drar nytta av dessa fördelar. I deras cell arbetar exempelvis en KR 6 R700 sixx med en bärlast på 6 kg och räckvidd på ca 706 mm. Alla robotar i KR AGILUS-serien är dimensionerade för extra höga arbetshastigheter. Skjutdörrarna i WTG 1200-cellen kan öppnas automatiskt eller manuellt. Operatören placerar därefter komponenterna i svetsanordningen. När dörren har stängts börjar småroboten att svetsa.
På den minimala ytan i Paul von der Banks WTG 1200-cell svetsar en robot från KUKA:s KR AGILUS-serie med högsta tillförlitlighet och precision.

En robotsvetscell som ger bättre produktivitet och högre kvalitet

 "WTG 1200 arbetar pålitligt i 3-skiftsdrift", berättar Markus Nickolai, produktionschef hos Brüninghaus & Drissner. Medan det automatiska produktionsförloppet pågår kan operatören förbereda de nästa komponenterna manuellt. Tack vare dessa egenskaper har minirobotcellen inneburit avsevärda produktivitetsvinster på upp till 50 procent. Men även svetsfogarnas kvalitet har förbättrats avsevärt tack vare smårobotens repeternoggrannhet.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.