Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Mobil plattform från KUKA automatiserar transport av tunga aluminiumplattor

Två självkörande mobila plattformar av typen KUKA omniMove handhar materialtransporter hos Austria Metall AG (AMAG) och det helt automatiserat. De självkörande plattformarna transporterar tunga aluminiumplattor, vilket resulterat i ännu flexiblare intralogistik.


KUKA omniMove handhar interna transporter av aluminiumplattor

AMAG är den största aluminiumproducenten i Österrike och en ledande leverantör av primäraluminium samt gjutna och valsade produkter. För att öka företagets specialiseringsgrad ytterligare lät man uppföra ett nytt valsverk i verksamhetsorten Ranshofen i Österrike. Nybyggnationen är en del av företagets digitaliseringsstrategi. Även intralogistiken har nu ställts om och automatiserats för Industrie 4.0. I samband med detta försåg man den nya produktionsanläggningen med ett autonomt varutransportsystem för intralogistik.

 

Autonom mobil transportplattform kör med högsta precision

Företagets automatiserade transport av tunga aluminiumprofiler handhas av två mobila transportplattformar av typen KUKA omniMove. Dessa självkörande plattformar utmärker sig bland annat tack vare sin omniriktade manöverbarhet. Dessutom kan plattformarna transportera bärlaster på upp till 68 ton och det på ett mycket exakt och flexibelt sätt. Rörelsefriheten hos KUKA omniMove är möjlig tack vare de omniriktade hjulen som är baserade på Mecanum-hjulteknik. Hjulen möjliggör förflyttning i alla riktningar, liksom rotation på stället. KUKA omniMove kan därför förflyttas med en precision på +/- 5 millimeter – även lastad till max.

 

Mobil transportplattform automatiserar transporten av tunga aluminiumprofiler.

Självkörande plattform ansvarar för det sista bearbetningssteget

Det går att styra KUKA omniMove manuellt med en fjärrkontroll, men plattformen kan även köra helt självständigt. Inom fabriksområdet navigeras transportplattformarna med hjälp av vår lösning KUKA.NavigationSolution. Denna lösning ser till att kollisioner undviks samt säkerställer personalens säkerhet. Hos AMAG handhar de självkörande plattformarna både hämtning och insättning av valsade aluminiumplattor. De tolv meter långa och upp till 8,5 tunga komponenterna bearbetas sedan i förädlingsstationer. Förädlingen är den avslutande bearbetningsprocessen vid tillverkningen av aluminiumplattorna. Plattorna förses då med vissa egenskaper, de kontrolleras och kapas.

Mobil plattform med omniriktade hjul rör sig helt självständigt i produktionsmiljön

Autonom navigering till arbetsområdet

I det första steget tilldelar operatören ett jobb till KUKA omniMove. Därefter kör transportplattformen för egen maskin till arbetsplatsen. På undersidan av bäraren, på vilken aluminiumplattorna är staplade, sitter en QR-kod. OmniMove i sin tur är utrustad med en kamera som används för att identifiera aluminiumplattorna med hjälp av QR-koden. Plattformen kör in under stapeln med millimeterprecision. Lyftspindlarna skjuts ut och KUKA omniMove lyfter bäraren med aluminiumplattor. Lastad med detta XXL-paket navigerar enheten på egen hand genom fabrikshallen och lastar av plattorna vid den förutbestämda bearbetningsanläggningen. När förädlingsprocessen är avslutad transporterar tunglastplattformen aluminiumplattorna till den plats där avtransport sker.

Hög bärlast: KUKA omniMove med utskjuten lyftspindel.

Mobil lösning som levererar

AMAG fick precis vad de ville ha med omniMove. Att företaget nu har automatiserat sin intralogistik har inneburit en lång rad fördelar. I jämförelse med en kran- eller gaffeltruckslösning förlöper arbetet nu flexiblare, snabbare och säkrare tack vare omniMove. Dessutom har paketeringsarbetet kunnat minskas avsevärt tack vare de transportramar som nu används. Tunglastplattformarna förser förädlingsanläggningarna med aluminiumplattor dygnet runt i treskiftsdrift.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.