Välj din plats:

Land

Mobil robotapplikation för små och medelstora företag

Företaget Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) har utvecklat en mångsidig mobil robotapplikation baserad på KUKA:s robot KR AGILUS. Denna mobila robotlösning efterfrågas framför allt av små och medelstora företag när de önskar automatisera.


Sökes: Flexibel och mobil robotapplikation

Företaget LMZ är specialiserat på specialmaskinbyggnad och spånskärningsteknik. LMZ hjälper kunder inom fordons-, plast- och hygienindustrin att automatisera med hjälp av robotar. ”Robotar och robotteknik är en fråga som gnager i bakhuvudet på småföretagare och medelstora dito. De skulle mer än gärna automatisera mer av sin produktion med robotar. Dylika lösningar har dock saknat två viktiga egenskaper: flexibilitet och mångsidighet”, berättar Dennis Lenkering, VD för LMZ. Därför bestämde sig Dennis Lenkering och hans team för att utveckla en kostnadseffektiv och mångsidig mobil robotapplikation.

KR AGILUS på ett mobilt stativ

Den nya mobila robotapplikationen består av en KUKA-robot av typen KR 6 R900 från KR AGILUS-serien. Den kännetecknas av maximal repeternoggrannhet och mycket hög precision. KR AGILUS installeras på ett mobilt stativ. Detta gör att den flexibla robotapplikationen kan manövreras snabbt och enkelt även i trånga utrymmen. Under drift är applikationen av säkerhetsskäl omgärdad av skyddsstängselelement som kan demonteras utan verktyg. Konkret består dessa av aluminiumprofiler från företaget item.

Flexibel robotapplikation bestående av roboten KR AGILUS samt ett mobilt stativ.

Mobil robotapplikation reducerar stilleståndstider

Den mobila robotapplikationen erbjuder många fördelar: För det första är den mobil och kan snabbt flyttas från en arbetsstationen till en annan. För det andra kan KR AGILUS snabbt riggas om för nya uppgifter utan större arbetsinsats. För att robotapplikationen ska kunna hantera olika verktyg är den utrustad med KUKA:s två programvarupaket KUKA.LoadDataDetermination och KUKA.Gripper&SpotTech. ”Tack vare applikationens mångsidighet reduceras stilleståndstiderna. Detta gör att investeringskostnaderna snabbt kan amorteras av” förklarar Lenkering. Den flexibla robotapplikationen är perfekt för Pick & Place-uppgifter, men även för montering av komponenter. Dessutom är den flexibla robotbaserade applikationen designad för samarbete med verktygsmaskiner.

Säkerhet och flexibilitet i samma lösning

Medarbetarnas säkerhet har högsta prioritet. Den mobila robotapplikationen skyddar medarbetarna från roboten och ger samtidigt maximalt rörelseutrymme åt roboten. Tack vare aluminiumprofilerna kan arbetsutrymmet hållas litet och anläggningen går snabbt att montera ner. ”Att montera ner stativet inklusive kommunikationskablarna med efterföljande uppmontering tar endast åtta minuter. För andra robotbaserade lösningar behöver våra kunder ca 3,5 timmar”, berättar Lenkering och hänvisar till feedback från deras kundkrets.

Den mångsidiga robotbaserade och mobila applikationen skyddas av aluminiumprofiler.

Nya idéer för automation

”Den industriella produktionen blir allt snabbare och flexiblare. Med denna lösning är vi säkra på att vi har hittat ett svar på denna utmaning”, menar Dennis Lenkering, som med sitt företag LMZ är en mångårig partner i expertnätverket item pluspartner. Just den enorma tidsbesparingen är en unique selling point för denna nyutvecklade applikation. Med minimal arbetsinsats går det att rigga om denna flexibla robotapplikation för en annan produkt. Roboten används då oftare, vilket gör att kunderna kan dra nytta av högre kvalitet och processäkerhet. Plus att roboten mer sällan blockerar värdefull produktionsyta.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.