Välj din plats:

Land

KUKA-förpackningsrobotar viker wellpappark i förpackningsindustrin

Hos Tricor Packaging & Logistics AG används cirka tre dussin KUKA-robotsystem i företagets automatiserade konfektionering och vikning av industriella wellpappförpackningar. Den här smidiga produktionslösningen hade inte sett dagens ljus utan KUKA:s Customer Service.


En tydligt doft av papp ligger i luften. Wellpappen förses med tryck, stansas, viks och häftas – nonstop. Wellpappsproduktionen hos Tricor Packaging & Logistics AG , ett företag med huvudsäte i sydtyska Bad Wörishofen, går lika exakt som ett schweiziskt urverk. I sekundtakt lämnar kartonger av kraftig wellpapp, avsedda för fordons-, kemi- och investeringsvarurindustrin, bandet – och mitt i detta maskineri: konstant arbetande konfektioneringsrobotar från KUKA.

 

Men det var nära att det kom grus i detta maskineri. Konsultföretaget som hade fått i uppdrag att utveckla en specialanläggning kunde inte slutföra projektet. Färdigställandet av anläggningen var i fara. ”Från den ena stunden till den andra var vi i behov av experthjälp”, erinrar sig Lothar Heinzelmann, chef för Engineering Projects hos Tricor.
KR QUANTEC: Hanterar specialförpackningarna.
KUKA-förpackningsroboten lyfter upp ett wellpappark med sitt vakuumgripdon.

KUKA:s Customer Service konfigurerar förpackningsrobotsystem

KUKA:s Customer Service blev räddaren i nöden. ”Efter vår första kontakt med KUKA stod en medarbetare från deras Customer Service utanför vår dörr. Knappt 24 timmar hade då gått”, berättar Lothar Heinzelmann. Medarbetaren från KUKA avslutade grundkonfigurationen på de sex konfektioneringsrobotarna av typen KR QUANTEC. Först behövde nya program tas fram. Dessa försvann när företaget bytte integratör. ”Efter att programmeringen var klar fokuserade vi på att optimera cykeltider och processer”, berättar Wolfgang Wanka, avdelningschef inom Application Programming hos KUKA. Dessutom behövde vi definiera skyddsområden och hjälpa till med idrifttagningen.

 

KUKA-robotar i drift inom förpackningsindustrin

Hantering av specialförpackningar med hög precision

Tack vare den snabba hjälpen från KUKA:s Customer Service kunde anläggningen färdigställas och Tricor kunde börja producera som planerat. Sedan dess använder företaget bland annat KUKA-robotar av typen KR QUANTEC på företagets samtliga orter. En förpackningsrobot hanterar specialförpackningar. Här rör det sig om wellpappkartonger utvecklade av TRICOR med en inbyggd automatisk botten som gör att kartongerna kan vikas ihop snabbt och enkelt. KUKA:s robot viker kartongernas bottendelar och sätter ihop dessa. För att kunna göra detta är roboten utrustad med ett böjbart vakuumgripdon. Roboten viker kartongernas bottendelar med hög precision och lämnar dem till nästa produktionssteg.

Lättviktsrobotar från KUKA viker wellpappark

KUKA:s och Tricors senaste gemensamma projekt: KUKA:s avkännande robot LBR iiwa som används för att vika och häfta kapade kartongbitar. Wellpappark matas fram till förpackningsrobotens arbetsområde. Den avkännande roboten tar upp en kartongbit med sitt gripdon och böjer den vid brottanvisningen. I nästa steg placeras kartongbiten i en hållare och roboten viker en kvadrat. Roboten lyfter sedan fram den vikta wellpappdelen till ett häftningshuvud. Avslutningsvis lägger vikroboten den häftade delen i en förvaringsstation.

Avkännande och noggrann: KUKA:s robot LBR iiwa med ett vikt wellpappark.

Fler förpackningsrobotsystem är under planering

Tricor är mycket nöjda med samarbetet. Efter den inledande ”första hjälpen” har ett mångårigt partnerskap utvecklats mellan de båda företagen. ”Vårt serviceavtal gör att vi har ett intensivt utbyte med varandra och vi har redan utvecklat tolv ytterligare konfektioneringsanläggningar tillsammans”, berättar Lothar Heinzelmann. Med stor tillförlitlighet övertar robotarna vikandet av de stora wellpapparken i treskiftsdrift och avlastar på så sätt medarbetarna från monotona arbetsuppgifter.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.