Välj din plats:

Land

Robotunderstödd rehabilitering – enkel mobilisering tack vare ROBERT® och KUKA

Life Science Robotics har utvecklat en medicinteknisk produkt för robotunderstödd terapi och mobilisering av patienter. I lösningen används KUKA:s robot LBR Med som är förcertifierad och därför ett optimalt val för integration i medicintekniska produkt.


Rehabiliteringsroboten ROBERT® mobiliserar patienter

Efter kirurgiska ingrepp eller slaganfall är det ur medicinsk synvinkel ofta en god idé att mobilisera patientens leder och muskler på ett intensivt och ihållande sätt för att på så sätt påskynda återhämtningen. Om denna mobilisering inte sker finns det risk för komplikationer, exempelvis nedsatt rörelseförmåga. För att finna en lösning på detta utvecklade företaget Life Science Robotics (LSR) från Aalborg i Danmark en lättmanövrerad rehabiliteringsrobot kallad ROBERT®. ”Med vår lösning vill vi bidra till snabbare och mer effektiv mobilisering av patienter och samtidigt avlasta vårdpersonalen ”, berättar Keld Thorsen, CEO för Life Science Robotics.

Keld Thorsen, CEO för Life Science Robotics, demonstrerar möjligheterna med ROBERT®.

Robotunderstödd terapi avlastar vårdpersonal

En patient ligger i sin säng efter ett kirurgiskt ingrepp. Vårdmedarbetaren rullar in en apparat i rummet utrustad med en robotarm som kan böjas på flera ställen: Apparaten är en rehabiliteringsrobot kallad ROBERT®. Vårdmedarbetaren fäster robotarmen exempelvis vid patientens ben. Ett tryck på startknappen och ROBERT® lyfter upp benet ett stycke. Vårdmedarbetaren utför nu manuellt de rörelser som fyller ett terapeutiskt syfte. ROBERT® registrerar alla rörelser och kan i nästa steg exakt utföra rörelserna på egen hand och det valfritt många gånger. Vid abrupta rörelser eller annan oväntad kraftinverkan stannar apparaten direkt av säkerhetsskäl.

 

Rehabiliteringsroboten ROBERT® utför samma rörelser som vårdmedarbetaren visar.
Rehabiliteringsroboten ROBERT® hjälper patienter att snabbare få tillbaka sin rörlighet efter ett kirurgiskt ingrepp.

Rehabilitering med robotar – beprövad teknik till praktiska tillämpningar

Utgångspunkt för projektet var praktiska erfarenheter från den lokala universitetskliniken. ”Vårdpersonalen utförde där rehabiliteringsåtgärderna manuellt på patienterna. Det var ett fysiskt ansträngande och mycket tidskrävande arbete som gick ut över arbetsuppgifter med högre prioritet. Idén var att automatisera denna process.” Men det fanns ett problem: Till prototypen använde man en robotarm från en industrirobot. ”Vi insåg på ett tidigt stadium att det med denna arm skulle bli svårt att få de godkännanden som behövs till en medicinteknisk produkt”, minns Rune Kristensen från LSR. Optimalt sett behövde vi hitta en robot som uppfyllde alla regulatoriska krav. Roboten var ju huvudkomponenten i vår idé och då skulle vi snabbare och enklare få fram en lösning.

Realisering i nära samarbete

Det var nu KUKA kom in i bilden. ”Vi hade hört att KUKA hade utvecklat roboten LBR Med – en lättviktsrobot framtagen just för medicintekniska tillämpningar”, berättar Keld Thorsen. LBR Med bidrar till en snabb godkännandeprocess. Den är den enda roboten som är certifierad för att integreras i medicintekniska produkter enligt CB Scheme-förfarandet. Snart stod det klart: LBR Med och ROBERT® hör ihop. ”KUKA skickade en utvecklare till oss som gav oss en detaljerad inblick i hur denna robot fungerar”, minns Keld Thorsen. Den största utmaningen var att göra ROBERT® enkel att använda trots den höga tekniska komplexiteten. ”I slutändan är det vårdpersonal och terapeuter som använder ROBERT®, inte tekniker”, understryker Rune Kristensen.

 

Avlastning i arbetsvardagen: Medan ROBERT® utför de terapeutiska rörelserna kan vårdpersonalen ta hand om andra patienter.

Mottot ”Intensity Matters” blir ekonomiskt försvarbart med hjälp av rehabiliteringsrobot

ROBERT® arbetar mycket noggrant, individuellt och flexibelt. Systemet kan utföra exakt samma rörelser gång på gång – utan avbrott och tidsbegränsning och utan att bli trött. Mottot ”Intensity Matters” är ett ledord inom rehabilitering. Med ROBERT® erbjuds nu en robotunderstödd lösning som gör rehabilitering ekonomiskt försvarbart. Lösningen avlastar vårdpersonalen, som medan mobiliseringen pågår kan ägna sig åt patientnära arbetsuppgifter, övervaka behandlingen eller ta hand om andra patienter.


Med ROBERT® förbättrar vi effektiviteten i hälso- och sjukvårdssektorn genom att patienter kan mobiliseras snabbare samtidigt som vårdpersonalen avlastas.

Keld Thorsen, CEO för Life Science Robotics

Effektivt, enkelt, resurssnålt – rehabilitering med robotar som framtidstrend

”Enligt demografiska prognoser kommer det om 20 år att finnas betydligt fler människor över 60 år än idag. Å enda sidan medför det att behovet av vård och omsorg kommer att öka, å andra sidan att antalet yrkesverksamma inom vård och omsorg kommer att minska.” ROBERT® fyller i denna lucka. Redan idag används rehabiliteringsroboten i Polen och Finland. ”Vi bygger just nu upp nya försäljningskanaler med hjälp av partner”, berättar Keld Thorsen. Vad gäller eftersäljservice hoppas man på partnern KUKA och deras globala servicenät. ”Jag känner tillförsikt att vi snart når en överenskommelse – så att ROBERT® kan hjälpa ännu fler patienter att få tillbaka rörligheten.”

 

ROBERT® kan utföra exakt samma rörelser gång på gång och utan avbrott.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.