Välj din plats:

Land

Automatisk robotbetjäning av fräsmaskin i produktionscell

Hos den österrikiska skruvdomkraftstillverkaren ZIMM betjänar KUKA:s robotar en fräsmaskin i företagets moduluppbyggda produktionscell. Företaget tillverkar 30 olika komponenttyper – inklusive automatiserad efterbearbetning av arbetsstyckena.


Betjäningsrobot från KUKA automatiserar tillverkningen av skruvdomkrafter i premiumklassen

Under lyftplattformen i en bilverkstad eller för att överbrygga höjdskillnader i ett industriellt transportsystem – skruvdomkrafterna från ZIMM gör för det mesta sitt jobb utan att märkas. Men detta gäller inte tillverkningen av skruvdomkrafterna – verksamheten i företagets huvudkontor drar ögon till sig: En femaxlad fräsmaskin från GROB fräser fram högprecisionskomponenter ur råämnen av aluminium och gjutjärn. Verktygsmaskinen ingår i en moduluppbyggd cell där en betjäningsrobot från KUKA betjänar en fräsmaskin med råämnen per automatik. En robot av typen KR AGILUS efterbearbetar arbetsstyckena – också per automatik.
I cellen används robotar från KUKA dels för att tillhandahålla råämnen till fräsmaskinen och dels för att efterbearbeta arbetsstyckena.

Robotar betjänar fräsmaskin och efterbearbetar arbetsstycken – helt automatiserat

”Tidigare spände vi oftast fast arbetsstyckena manuellt på paletter”, berättar Marcel Haltiner, automationschef hos Vischer & Bolli GmbH. ”Det var både tidskrävande och kostsamt.” För att effektivisera ZIMM:s produktion och öka företagets produktivitet fick Vischer & Bolli och HBI Robotics i uppdrag att utveckla en moduluppbyggd robotcell. Cellen utrustades med robotarna KR QUANTEC och KR AGILUS, båda från KUKA. Robotarna betjänar den femaxlade fräsmaskinen, efterbearbetar arbetsstyckena och lämnar slutligen ut färdiga växelkomponenter – allt per automatik.
En maskin som arbetskollega: KR QUANTEC som betjäningsrobot i automationscell.

Betjäningsrobotar och produktionscell ger högre produktivitet och effektivitet

Tidigare spändes arbetsstyckena fast manuellt på paletter. Idag fyller man på hyllplatser i ett liftsystem. I det fyra meter höga tornet förvaras råmaterial och bearbetade slutprodukter, men även spänndon och vid behov även verktyg. I nästa steg påbörjas bearbetningsprocessen i den anslutna robotcellen. En KR QUANTEC-robot  av typen KR 240 R2900 ultra lyfter ut hyllenheterna med rådelar ur liftsystemet och lägger dem på ett sammanställningsbord. Därefter positionerar roboten fyra rådelar i en fixtur och sätter in fixturen i fräsmaskinen. Allt sker per automatik.
Råmaterial matas in, färdiga arbetsstycken lämnas ut: En ZIMM-medarbetare fyller hyllplatserna i liftsystemet.

Den moduluppbyggda cellen möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av batcher så små som en enstaka komponent

”Maskinen kan tillverka ca 30 olika komponenttyper av aluminium och gjutjärn i batcher om 1 till 200 komponenter”, förklarar Marcel Haltiner och tillägger: ”Tack vare att vi kan fylla på fixturen utanför maskinen undviker vi onödiga stilleståndstider. Eftersom roboten endast sätter in och tar ut de bestyckade fixturerna kan vi skapa en ännu effektivare process.”

Medan fräsmaskinen bearbetar de fyra arbetsstyckena bestyckar roboten KR QUANTEC ytterligare en fixtur. När komponenterna har bearbetats klart från båda sidor – de vänds automatiskt i maskinen – lägger roboten ner dem på en efterbearbetningsplats i cellen. Där avgradas och rengörs de av en KR AGILUS av typen KR 10 R900-2.
KUKA:s betjäningsrobot spänner fast fyra arbetsstycken i fixturen. Därefter sker en automatisk insättning av fixturen i fräsmaskinen.

Obemannade skift ökar företagets konkurrenskraft

När en komponent har genomgått alla bearbetningssteg sätter KUKA:s robot tillbaka den på rätt plats på hyllan, som därefter parkeras i liftsystemet. På den andra sidan kan medarbetarna ta ut de färdiga produkterna. För ZIMM har robotcellen inneburit en enorm vidareutveckling av företagets produktionsprocesser. ”Med den nya automationslösningen kan vi producera med obemannade skift även på nätter och helger, vilket ökar vår produktivitet och konkurrenskraft”, berättar Hardy Ponudic, produktionschef hos ZIMM.
Den automatiserade efterbearbetningen av arbetsstyckena handhas av en KR AGILUS från KUKA.

Robotar betjänar fräsmaskin medan personalen investerar sin tid i värdeskapande uppgifter

Arbetsmoment som tidigare krävde mycket personal och tid utförs nu av robotar i en produktionscell. I tider när det råder brist på kvalificerad arbetskraft har det blivit allt svårare för ZIMM att hitta rätt personal. Tack vare automationen kan personal vars arbetsuppgifter tidigare bestod i att bestycka fräsmaskinens magasin nu ägna sig åt andra områden där de kan koncentrera sig på arbetsskapande uppgifter. ”Vår lösning kräver väldigt få manuella ingrepp och avlastar personalen främst från mindre avancerade uppgifter som att spänna fast och lossa arbetsstycken”, berättar Marcel Haltiner.
Efter den automatiserade efterbearbetningen lägger KUKA:s betjäningsrobot KR QUANTEC tillbaka arbetsstyckena i materialliften.

Centralt styrdatorsystem, obegränsade möjligheter

Alla processer inne i cellen styrs av en styrdator som även kan integreras i ERP-systemet. Styrdatorn handhar exempelvis orderhantering och koordinerar arbetsstycken, styr perifer utrustning och tillhandahåller information om pågående och väntande processer. Det faktum att cellerna är uppbyggda i moduler gör att Marcel Haltiner ser nästan obegränsade möjligheter för cellernas användning: ”Maskin- och formbyggnad, medicinteknik, fordonsindustrin – vi erbjuder i princip alla spånskärande företag att ta steget in i automationsvärlden.”
Automationscellen styrs av en styrdator (till vänster i bild: Marcel Haltiner, automationschef hos Vischer & Bolli GmbH, till höger Hardy Ponudic, produktionschef hos ZIMM).

Med den nya automationslösningen kan vi producera med obemannade skift även på nätter och helger, vilket ökar vår produktivitet och konkurrenskraft.

Hardy Ponudic, produktionschef hos ZIMM

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.