Välj din plats:

Land

Robot systeem van Monogram personaliseert gewrichtsvervangende operaties

Monograms robotassisterade system erbjuder patientanpassade ledprotesoperationer

Monogram Orthopaedics har utvecklat en revolutionerande metod för ledprotesoperationer. För optimal behandling använder systemet en integrerad robot av typen LBR Med. Genom att kombinera patientanpassade proteser och högteknologisk robotstyrd fräsning har företaget lyckats utveckla en optimerad lösning som möter varje patients unika behov.


Studier visar att nästan 1 av 5 personer är missnöjda med sina knäproteser. Och anledningen till det är inte svår att förstå. För väldigt lite har ändrats under de senaste 50 åren hur dessa ingrepp genomförs. Patienter behandlas alltjämt med delvis inadekvata instrument och one-size-fits-all-proteser. Med bakgrund av dessa brister bestämde sig grundaren och chefsläkaren hos Monogram Orthopaedics, Dr. Douglas Unis, för att hitta ett bättre sätt att behandla patienter med dylika åkommor. Även om det fanns andra kirurgiska robotar på marknaden insåg han snart att det fanns ett unikt tillfälle att utveckla ett nytt robotassisterat system – ett navigerat CT-baserat robotsystem med en kirurgisk plan för varje patient och en ny approach till ledproteser.

LBR iiwa Med
©Monogram

Vi tar ledproteskirurgi till 2000-talet med ett bättre robotsystem

Arbetsflödet som Monogram-robotsystemet följer är patientcentrerat från början till slut. Först genomförs en datortomografi. Sedan använder företaget, som är baserat i Texas, sin egna programvara för att autogenerera en patientanpassad protes. Den 3D-printas för att exakt matcha patientens anatomi. Baserat på den datortomografiska bilden skapas en preoperativ plan som KUKA-roboten LBR Med använder för att exakt fräsa ut den printade protesens egenskaper. Kirurgen sätter sedan in det ortopediska implantatet i den kavitet på patienten som ovan nämnda lättviktsrobot har fräst ur med hög precision. Denna kombination eliminerar en stor del av den variabilitet hos de kirurgiska resultaten som leder till nya läkarbesök och missnöje.

Ett innovativt kirurgiskt robotsystem som optimerar det kirurgiska resultatet för varje patient

Monogram Orthopaedics’ navigerade robotsystem levereras med en KUKA-robot av typen LBR Med utrustad med ett högeffektivt roterande skärsystem samt kameror som hanterar problem med blockerat synfält. Roboten utför all fräsning autonomt (under uppsikt av en kirurg). Av säkerhetsskäl har Monogram implementerat en "sluten loop"-arkitektur för att i realtid kunna övervaka positionen på robotens verktyg. Monogram har också byggt in kinematisk redundans i systemet för att undvika interoperativa gränser. Systemet använder algoritmer för automatiserad digital bildanalys för att kunna sammanföra 3D-printade proteser med den integrerade robottekniken. Detta gör det möjligt att skapa patientanpassade proteser som fram tills nyligen var otänkbara.


Vi anser att LBR Med är den bästa kommersiella roboten för medicintekniska tillämpningar på marknaden. Dess prestanda, certifiering och medföljande dokumentation underlättar enormt för oss.

Benjamin Sexson, VD, Monogram Orthopaedics
©Monogram

Proteser av nästa generation som minimerar risken för lossning

Idag används cementerade proteser i mer än 90 % av alla ledprotesoperationer. Generella proteser återställer inte varje patientens anatomi helt perfekt. Monogram använder endast ocementerade eller press-fit-fixerade proteser vid sina ledprotesoperationer. Monogram kan optimera och skräddarsy hur protesen passar i benet genom att använda preoperativ planering och 3D-printing i kombination med en kirurgisk robot. Resultatet är en mycket stabil protes som låter benet växa in i, eller ihop med, protesen. Detta ger ökad stabilitet och ett bättre resultat för patienten.

©Monogram

Nästa steg för Monogram Orthopaedics är få ett 510 (k)-godkännande från FDA. Företaget siktar även på att presentera sitt innovativa system under 2021 eller 2022 på American Academy of Orthopedic Surgeons’ (AAOS) årsmöte.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.