Välj din plats:

Land

Snabbare smörgåsar tack vare KUKA: KR AGILUS HM förpackar smörgåsar

Arbete vid löpande band har inte lockat till sig arbetare på länge, vilket även smörgåsindustrin i Storbritannien märkt av. För att fylla luckor och avlasta arbetslag har en brittisk systemintegratör utvecklat en automatiserad anläggning för förpackning av livsmedel med två KR AGILUS HM. De förpackar 50 till 60 smörgåsar per minut – hygieniskt, kostnadseffektivt och med maximal precision.


Patenterad lösning med två KR AGILUS HM

Marknaden för smörgåsar växer kraftigt. Endast försäljningen av smörgåsar som förpackats hygieniskt i plast- eller papperspåsar eller plastfolie omsatte 13 miljarder US-dollar år 2018 globalt. Enligt experter kommer denna siffra att stiga till 18,2 miljarder US-dollar år 2025. En tredjedel av detta omsätts i USA, som är det land med störst aptit på smörgåsar i världen. Även i Storbritannien, som anses vara smörgåsens hemland, har denna maträtt alltjämt en särskild betydelse. Enligt British Sandwich Association säljs totalt elva miljarder smörgåsar varje år, antingen förpackade eller tillredda färska för att avnjutas direkt.

Oavsett om det rör sig om klassiska korv- och gurksmörgåsar, med ost, grönsaker eller med bacon och ägg: Miljarder skivor rostat bröd måste förses med pålägg, skäras upp och förpackas. För de två sista stegen har den brittiska systemintegratören Active8 Robots utvecklat en automatiserad lösning där bland annat två robotar av typen KR AGILUS HM ingår. Företaget med tolv anställda inledde de första testerna redan 2017 och idag är lösningen patenterad.

Robotteknik för framtidens livsmedelsindustri

Optimal förpackning av livsmedel. KR AGILUS HM lägger smörgåsar i papperspåsar, säkerställer god hygien och fräschhet och utför sitt arbete med maximal effektivitet. © Active8 Robots

Brist på kompetent arbetskraft och brexit – vem bryr sig om mat?

Den största utmaningen för livsmedelsindustrin i Storbritannien, särskilt efter Brexit, är bristen på kompetent arbetskraft. ”Jobb vid löpande band anses som oattraktiva och inom alla sektorer är det svårt att hitta och behålla kvalificerad arbetskraft på lång sikt”, berättar Michael Codd, Sales Director hos Active8 Robots. Det finns således ett stort behov att avlasta smörgåsindustrin och automatisera delprocesser som t.ex. placering av smörgåsar i förpackningar. Systemintegratören, som är specialiserad på avancerad robotteknik och smarta automationslösningar, förde först samtal med olika aktörer i branschen. Därefter fick medarbetare hos Active8 i uppdrag att bygga en modellanläggning med 3D-printing som skulle presentera den automatiserade lösningen. Tack vare det kunde alla viktiga krav såsom hastighet och hygien undersökas och kontrolleras.

Båda dessa kriterier utgör ofta en utmaning för företag inom livsmedelsindustrin. Inte minst sedan coronapandemin har medvetenheten om hygien ökat markant. Robotar som är speciellt utvecklade eller anpassade för hygieniska miljöer kan med fördel användas vid hantering av livsmedel. Med en enda automatiserad förpackningslinje ville Active8 Robots mildra effekterna av följande två utmaningar: bristen på kompetent arbetskraft och pandemin.

Förpackningsmaskin med kontinuerlig prestanda, precision och hastighet

Efter framgångsrika tester och diskussioner med potentiella kunder började Active8 Robots leta efter rätt affärspartner för att förverkliga sin modell. Michael Codd berättar: ”Vi hade redan samarbetat med KUKA i andra projekt. När det gäller snabbhet, precision, service och kvalitet visade sig robotarna vara optimalt lämpade för vår anläggning. Vi valde därför att inleda ett nytt samarbete.”

Valet föll på två KR AGILUS HM som tack vare sin robusta konstruktion erbjuder maximal repeterbarhet och kontinuerlig precision. De arbetar dessutom snabbt och kan möta den stora efterfrågan på smörgåsar tack vare sin höga prestanda.

KR AGILUS HM-robotarna bidrar till att möta den stora efterfrågan på smörgåsar tack vare sin höga arbetshastighet. © Active8 Robots

Den integrerade energiförsörjningen gör att KR AGILUS HM kan arbeta med maximal precision och roboten tar lite plats tack vare sin kompakta konstruktion.

Michael Payne, chef för livsmedels- och dryckessektorn hos KUKA UK

Hantering med lagom kraft – en god förpackningsrobots kännetecken

Sagt och gjort. KUKA bistod Active8 Robots när de skulle reproducera och optimera sin anläggningsmodell i Peasedown St. John, inte långt från Bath. De två KR AGILUS HM-robotarna utrustades med roterande end-of-arm-verktyg i rostfritt, livsmedelssäkert stål. Detta stål uppfyller de stränga hygienföreskrifter som gäller vid förpackning av livsmedel. Resultatet av anpassningarna blev en optimal robot för hantering av de aktuella livsmedlen. 

KR AGILUS HM-robotarna tar emot redan skurna smörgåsar som de lägger i papperspåsar. © Active8 Robots
]
Ännu en fördel: ”Smörgåsarna får inte tryckas ihop eller glida under processen”, förklarar Michael Codd från Active8. Ett mellanmål ska ju inte bara smaka gott utan också se aptitretande ut. En förutsättning för detta är att griprörelserna upprepas med identisk kraft, något som bara en robot kan erbjuda.

Här förpackas upp till 60 smörgåsar per minut. © Active8 Robots

Bäst på förpackning: kvalitetsinspektion med bildsensorer

Så här fungerar robotcellen: De fyrkantiga rostade brödskivorna, som försetts med pålägg av personalen, kommer åkande på ett löpande band. Innan smörgåsarna når de båda KR AGILUS HM-robotarna snittas de med ultraljud. Bildsensorer som är integrerade i anläggningen kontrollerar kvaliteten. ”Vi kontrollerar automatiskt om snittet är godkänt”, berättar Michael Codd. Smörgåsar som inte godkänns i kvalitetskontrollen sorteras ut. De nu trekantiga smörgåsarna fortsätter på bandet till KR AGILUS HM-robotarnas griparmar. Dessa lyfter upp smörgåsarna, vrider dem 180 grader och lägger en smörgås i taget i påsar av kraftpapper. Redo för lunchpaus.

Är smörgåstriangeln perfekt? Är alla hörn intakta? Är hela smörgåsen hög och fin? Inget som mosats? Bildsensorer hjälper till att besvara dessa frågor och sorterar ut ej godkända smörgåsar. © Active8 Robots

Unik livsmedelslösning ger produktivitetsvinster

De två KR AGILUS HM-robotarna kan förpacka mellan 50 och 60 smörgåsar per minut. ”KR AGILUS HM har livstidssmörjda växlar och klarar sig därför helt utan smörjmedelsbyten och underhållsbehovet är minimalt”, berättar Michael Payne från KUKA. Investeringen lönar sig redan efter en kort tid för uppdragsgivaren: Tack vare den stabila produktiviteten, de sänkta kostnaderna och den höga produktkvaliteten går det att få avkastning på investeringen efter cirka 16 månader, beroende på verksamhetens storlek och effektivitet. Produktiviteten kan ökas ytterligare genom anskaffning av fler maskiner samt tillverknings- och förpackningsutrustning.

Två KR AGILUS HM-robotar i en robotcell förpackar smörgåsar vid ett löpande band. © Active8 Robots

Vi har redan samarbetat med KUKA i andra projekt. När det gäller snabbhet, precision, service och kvalitet är robotarna optimalt lämpade för vår anläggning. Vi valde därför att inleda ett nytt samarbete.”

Michael Codd, Sales Director hos Active8 Robots

Idéer för ytterligare smörgåsautomation

Active8 Robots första robotbaserade smörgåsförpackningslinje väntar fortfarande sin första användning i ett stort bageri. Men Michael Codd har redan idéer om hur användningen kan byggas ut. Även den första delen av processen – där smörgåsarna förses med pålägg och sätts ihop – kan automatiseras, vilket skulle effektivisera både produktion och förpackning av smörgåsarna. Uppgiften skulle kunna tilldelas roboten KR DELTA, en robot som är designad för direktkontakt med livsmedel och som kan integreras i det befintliga systemet. Active8 Robots ser många användningsområden för liknande anläggningar med livsmedelsrobotar, t.ex. förpackningsrobotar som kan förpacka frukt, bakverk och andra livsmedel på ett hygieniskt, snabbt och kostnadseffektivt sätt – eller till och med tillreda dem från grunden.
Trots att smörgåsförpackningslinjen ännu inte har driftsatts finns redan planer på utbyggnad. ©Active8 Robots

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.