Välj din plats:

Land

Tillsynsstyrelse i KUKA AG


Dr. Yanmin (Andy) Gu

Ordförande i tillsynsstyrelsen

Board Director, Vice President Midea Group

Meritförteckning

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Vice ordförande i tillsynsnämnden

Ordförande i företagsnämnden för KUKA:s verksamheter i Augsburg

Meritförteckning

Armin Kolb

Larissa Brandis

Arbetstagarrepresentant i tillsynsstyrelsen

Representant för oberoende företagsråd för KUKA:s verksamheter i Augsburg

Meritförteckning

Larissa Brandis

Wilfried Eberhardt

Arbetstagarrepresentant i tillsynsstyrelsen

Chief Marketing Officer för KUKA AG

Meritförteckning

Wilfried Eberhardt

Ferdije Rrecaj

Arbetstagarrepresentant i tillsynsstyrelsen

Meritförteckning

Ferdije Rrecaj

Carola Leitmeir

Arbetstagarrepresentant i tillsynsstyrelsen 

Ställföreträdande ordförande i företagsnämnden för KUKA:s verksamheter i Augsburg

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Arbetsgivarrepresentant i tillsynsstyrelsen

VD för mmtec

Meritförteckning

Dr. Myriam Meyer

Christoph Schell

Arbetsgivarrepresentant i tillsynsstyrelsen

Chief Commercial Officer för Intel Corp.

Meritförteckning

Christoph Schell

Carina Veit

Arbetstagarrepresentant i tillsynsstyrelsen
Organisationssekreterare för distriktet Bayern och distriktsledning för IG Metall i München
Carina Veit

Dr. Chang Wei

Arbetsgivarrepresentant i tillsynsstyrelsen

Chief Technology Officer för Midea Group Co., Ltd.

Meritförteckning

Dr. Chang Wei

Wenxin (Marianna) Zhao

Arbetsgivarrepresentant i tillsynsstyrelsen

Chief People Officer för Midea Group

Meritförteckning

Wenxin (Marianna) Zhao

Helmut Zodl

Arbetsgivarrepresentant i tillsynsstyrelsen

CFO Clarios, LLC

Meritförteckning

Helmut Zodl

Kompletterande information om tillsynsstyrelsen

Här hittar du information om de olikatillsynsstyrelsekommittéerna och mandatperioden.

 

Följande tabell ger en översikt över sammansättningen av tillsynsstyrelsens olika kommittéer.

Läs mer om kommittéarbetet genom att klicka på följande länk: Tillsynsstyrelsens kommittéer

Kommitté i tillsynsstyrelse

Kommitténs ledamöter

Kommitté i tillsynsstyrelse

Kommitténs ledamöter

Kommitté i tillsynsstyrelse

Kommitténs ledamöter

Kommitté i tillsynsstyrelse

Kommitténs ledamöter

Kommitté i tillsynsstyrelse

Kommitténs ledamöter

Kommitté i tillsynsstyrelse

Kommitténs ledamöter

Nomineringskommitté 

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

Personalkommitté

Dr. Yanmin (Andy) Gu (ordförande)

Armin Kolb

Marianna Zhao

Carina Veit

Revisionskommitté

Helmut Zodl (ordförande)

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Ferdije Rrecaj

Strategi- och teknikkommitté

Christoph Schell (ordförande)

Larissa Brandis

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Dr. Chang Wei

Carina Veit

Förmedlingskommitté

Dr. Yanmin (Andy) Gu (ordförande)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb