Välj din plats:

Land

KUKA.UserTech – optimerad kommunikation mellan människor och robotar

Användargränssnittet som gör det enklare än någonsin att konfigurera robotstyrningar. Med detta programtillägg och dess användarvänliga gränssnitt går det enkelt att skapa och använda applikationskommandon. 

den 12 januari 2023


KUKA.UserTech förenklar interaktionen med din robotteknik

Det är effektivt och anpassat till användaren: Programvaran KUKA.UserTech erbjuder ett användarvänligt användargränssnitt (UI). I editorns överskådliga grafiska användargränssnitt (GUI) skapar du snabbt komplexa rutiner i KUKA Robot Language (KRL) med hjälp av enkla inlineformulär och statusknappar. Applikationskommandona kan t.ex. skapas som statusknappar för enskilda applikationer eller som skript för hela manöversekvenser i KUKA.WorkVisual.

Även användare som inte har arbetat med UserTech tidigare kan med hjälp av inlineformulär, statusknappar, skärmknappar och meddelanden som skapas konfigurera robotstyrningen direkt på sin bärbara manöverenhet.

Med statusknappar avses knappar på smartPAD som används för att snabbt och enkelt mata in återkommande kommandon. Med inlineformulär avses fördefinierade inmatningsmasker som erbjuds som mallar och som gör det enkelt att färdigställa KRL-programrutiner.

UserTech ger tack vare det stora tidsbesparingar: Robotstyrningen konfigureras i några få steg med hjälp av användargränssnittet och roboten är driftklar efter en kort arbetsinsats.

Intuitivt användargränssnitt som snabbar på idrifttagningsprocessen 

En av de största fördelarna med användargränssnittet KUKA.UserTech är användarupplevelsen (UX). Programvarulösningen erbjuder en intuitiv editor på datorn i vars standardgränssnitt användaren snabbt och enkelt kan skapa konfigurationsfiler med drag-and-drop. Eftersom vi designat lösningen med användaren i åtanke behöver själva KRL-programkoden inte bearbetas.

När kommandona har skapats överförs de i form av tillvalspaket till styrningens bärbara manöverenhet. Tack vare det undviks kopieringsfel i användargränssnittet och roboten är redo för drift på mycket kort tid. 

Konfigurationsfilerna överförs smidigt till smartPAD i form av tillvalspaket.

Säkrare planering tack vare säkert användargränssnitt

De förkonfigurerade inlineformulären gör arbetet i editorn säkrare. Man behöver inte vänta tills robotstyrningen testas för att upptäcka inmatningsfel utan de visas direkt i det grafiska användargränssnittet.

En annan fördel är att UserTech-gränssnittet är universellt och kan kombineras med alla teknologipaket som exempelvis KUKA.ArcTech och KUKA.PalletTech.

Förstklassig användarupplevelse – användargränssnittet gör det enkelt att skapa inlineformulär och statusknappar.

Mer information om vårt intuitiva användargränssnitt

Läs mer om alla fördelar med användargränssnittet KUKA.UserTech och vilka tekniska funktioner det erbjuder.

Bästa möjliga service under alla faser – från planering till underhåll

KUKA:s serviceteam nås dygnet runt och kan besvarar dina frågor om användargränssnittet. Teamet hjälper även till vid planering, idrifttagning och underhåll och ger goda råd när du önskar kombinera KUKA:s övriga programvaror med KUKA.UserTech.