Välj din plats:

Land

Realisera dina planer med KUKA: Automationslösningar för små och medelstora företag

Det lönar det sig även för små och medelstora företag att använda robotar. Driften är enkel och flexibel och KUKA erbjuder 24/7-service.


Vilka är argumenten för att använda robotar i små och medelstora företag?

Automation är inte bara för stora företag. Även små och medelstora företag kan bli mer produktiva och framgångsrika med robotteknik. De hjälper dig att expandera trots brist på kvalificerad arbetskraft och gör dig till en ännu mer eftertraktad arbetsgivare. Robotar avlastar ditt team från fysiskt tunga, monotona och tidskrävande uppgifter. Med en enda robot kan du öka företagets produktivitet, bredda verksamheten och reagera flexibelt på kundernas önskemål även vid små batchstorlekar.

Framgångssagor Små och medelstora företag inom olika sektorer använder redan automation på ett lönsamt sätt

Flexibel betjäning av maskiner – i obemannade skift nattetid och på helger

KUKA:s automationslösningar gör att företaget ZIMM GmbH på ett flexibelt sätt tillverka 30 olika arbetsstyckestyper från råämne till färdiga komponenter. I den moduluppbyggda produktionscellen tillför en betjäningsrobot råämen av metall till en fräsmaskin. Roboten avlastar personalen hos denna tillverkare av spindellyftväxlar och gör att personalen kan ägna sig åt viktigare uppgifter. ZIMM GmbH producerar nu även med obemannade skift nattetid och på helger, vilket har ökat deras konkurrenskraft. I ett ytterligare produktionssteg avgradas och rengörs komponenterna av en hanteringsrobot.

Här kan du läsa mer om ZIMM GmbH och deras flexibla robotcell.

Ämnet ”digitalisering” har nått små och medelstora företag. En industrirobot sätter in arbetsstycken snabbt och effektivt i en fräsmaskin.

Utrymmesbesparande hantering och komplex vidarebearbetning – flexibelt och på kortast möjliga tid

I den mycket flexibla robotcellen hos Gindele GmbH hanterar en smårobot både formsprutningsmaskinen och den komplexa vidarebearbetningen. Applikationen optimerar företagets tillverkning av hållbara plastbestick – en produktionsprocess som utförs i flera steg. Den sexaxliga roboten assisterar teamet på ett mycket flexibelt sätt och kan även gripa tag i komplexa arbetsstycken på ett säkert sätt. Roboten, vars design möjliggör en platsbesparande cellayout, kan placeras alldeles intill formsprutningsmaskinen. Slutsats: Målet uppfyllt.

Här kan du läsa om hur detta medelstora företag lyckades automatisera på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Det är värt att investera i automatisering och digitalisering – särskilt för små och medelstora företag, varav många lider brist på kvalificerad arbetskraft. Med hjälp av industrirobotar kan komplexa processer utföras helt automatiserat.

Automatisk montering av tvättmaskinsdörrar i kontinuerlig produktion – reducerade cykeltider och en nöjd slutkund

Med hjälp av en skruvdragningsrobot och lämplig programvara från KUKA kunde den polska integratören Qbig automatisera sin montering av tvättmaskinsdörrar. Roboten har en ledad arm och fäster glas- och plastdelarna samtidigt som dessa rör sig på transportören. Detta möjliggörs av en exakt positionsbestämning. Slutkunden, som tillverkar hushållsapparater, är mycket nöjd med systemet, dess korta cykeltider och höga produktivitet. Automationslösningar underlättar även arbetet för montörerna.

Här finns detaljerad information om automationslösningen.

Automatiserad montering med en robot med ledad arm sparar in värdefull tid för det medelstora företaget och avlastar personalen.

Noggrann och snabb svetsning – med tillförlitlig och konstant hög kvalitet

Tack vare KUKA:s automationslösningar svetsar företaget STELA Laxhuber GmbH idag 10 gånger snabbare och med hög och jämn kvalitet. Företaget behöver nu endast 50 minuter för att svetsa en fläkt istället för en hel dag. I deras cell, som anpassats perfekt till produktionskraven, utförs svetsningen med konstant hög precision av en svetsrobot. Trots bristen på kvalificerad arbetskraft kan företaget hantera den stora orderingången och de får support när de behöver det.

Här kan du läsa mer om denna svetsrobot och hur den handhar alla uppgifter.

Ökad konkurrenskraft genom digitalisering: Svetsroboten svetsar perfekta svetsfogar på kortast möjliga tid.

Automatiserad kvalitetssäkring – effektivitetsvinster tack vare reducerad felfrekvens

Vår LBR iisy cobot assisterar företaget FMO Surface GmbH i deras kvalitetssäkring. Säkerhet är en prioriterad fråga. Företaget, som är specialiserat på efterbehandling av plastytor, använder en kollaborativ robot i kombination med kameror. Kvaliteten på busskontakternas DataMatrix-koder kan nu kontrolleras både snabbt och tillförlitligt. Cobotens interaktion med personalen är helt säker även utan säkerhetsstaket och sparar företaget mycket tid. Coboten är lätt att använda även för personer som inte programmerat tidigare. Coboten görs startklar på några minuter och kan enkelt ställas om för andra uppgifter.

Här visar vi varför denna cobot var rätt val för företaget FMO.

Automation till en låg kostnad: En cobot är det perfekta sättet att realisera Industrie 4.0. Genom att digitalisera produktionen kan små och medelstora företag fortsätta att växa.

Automatiserad slipning och polering – perfekt ytfinish på ett snabbt och säkert sätt

Industrirobotar slipar och polerar bladen på köksknivar av märket Atlantic Chef hos det taiwanesiska företaget Liow-Shye. En robotarm griper tag i stålbladet och håller det mot slipmaskinen. En annan robot handhar slipningen. Robotsystemet och programvaran gör det möjligt att bearbeta alla typer av knivar med hög och jämn produktkvalitet. Företaget, som har 160 medarbetare, har lyckats minska både felfrekvensen och materialåtgången avsevärt. Industrirobotarna kräver ett begränsat utrymme, kan underhållas i realtid och arbetar med hög repeternoggrannhet.

Här kan du läsa om hur Atlantic Chef-knivarna slipas till perfektion.

Slip- och poleringsrobotar ger hög kvalitet och hög noggrannhet. Företaget är idag en teknisk ledare i branschen – till stor del tack vare deras satsning på automation.

Snabb och exakt palletering – avlastar personalen från fysiskt ansträngande uppgifter

Hos det privata bryggeriet Fiedler lastar en palleteringsrobot inkommande tomflaskor från en pall till transportören. Den femaxliga roboten placerar inkommande dryckesbackar från påfyllningsanläggningen direkt på pallen från rulltransportören. Med sin gripper kan den lyfta upp till fyra ölbackar samtidigt, vilket har inneburit en välbehövlig avlastning för personalen. Den kan arbeta i trånga utrymmen. Tack vare palleteringsroboten kan personalen ta sig an mer utmanande arbetsuppgifter som inte är lika fysiskt krävande. Detta bidrar till att företaget kommer kunna brygga premiumöl av hög och jämn kvalitet under många år framöver.

Här kan du läsa mer om varför detta mindre företag valde att satsa på en palleteringsrobot.

Uppdraget bestod inte endast i att fysiskt integrera industrirobotar hos bryggeriet. Robotsystemet skulle också integreras digitalt i de befintliga processerna.

Helautomatisk betjäning av maskiner – effektiviserar processer och sänker kostnader

Större batchstorlekar och maximal effektivitet i kombination med ett optimalt utnyttjande av företagets begränsade produktionsområde: Hermann Hauff GmbH & Co. KG har helt automatiserat sin tillverkning av överkorgshjul till diskmaskiner – från gjutning till montering. Systemet innefattar en betjäningsrobot som betjänar en formsprutningsmaskin med maximal repeternoggrannhet och konstant hög precision. Enligt egna uppskattningar har företaget kunnat spara in på fyra till fem formsprutningsmaskiner, bara tack vare robotanvändningen. Dessutom använder Hauff en palleteringsrobot som utför mycket tunga arbetsuppgifter med lätthet.

Här finns detaljerad information om automationslösningen.

Genom att integrera en betjäningsrobot har företaget kunnat spara mycket tid. Projektets systempartner har tillhandahållit programmeringsstöd i form av ett intelligent planeringsprogram.

Vill du automatisera dina processer?

Kontakta våra experter för skräddarsydd regional och branschspecifik rådgivning – från planering till genomförande och vidare.

Tillsammans tar vi fram en nyckelfärdig robotlösning

Du behöver inte lära dig programmering själv eller vara robotexpert för att automatisera din produktion. KUKA hjälper dig att komma igång med vår beprövade expertis och skräddarsydda teknologipaket. KUKA kan ta fram en enkel och kostnadseffektiv lösning till alla små och medelstora företag. Vi erbjuder en mängd olika applikationspaket och har en bred portfölj av programvaror och tjänster. Vårt globala nätverk av KUKA-systempartner – inklusive integratörer, programvarupartner och robotexperter – hjälper dig direkt på plats. Våra systempartner har kännedom om din bransch och kan skräddarsy lämpliga automationslösningar samt hjälper dig under hela processen, från planering till idrifttagning och vidare.

Vilka är fördelarna för små och medelstora företag som väljer att automatisera med KUKA?

 • Flexibilitet och användarvänlighet

  • Programmering med drag-and-drop
  • Enkel handstyrning av roboten
  • Snabb uppstart
  • Flexibel omställning och omprogrammering av roboten för nya uppgifter
 • Optimalt kostnads-nyttoförhållande

  • Automation betalar sig själv även vid små batchstorlekar
  • Hög teknisk tillgänglighet säkerställer maximal utnyttjandegrad
  • Låga driftskostnader (TCO) under robotens livslängd
  • Snabba leveranstider
 • Heltäckande support

  • Global kundservice 24/7
  • Virtuell simulering och genomförbarhetsstudier
  • Support från certifierade systempartner i ditt område
  • Digital utbildning på plats eller i egen takt för personalen
 • Effektivt och säkert samarbete

  • Låt inte kompetensbrist hindra tillväxt
  • Avlasta personalen från monotona och repetitiva uppgifter
  • Säkerhetskoncept för samarbete med robotar
  • Förbättra de ergonomiska villkoren för personalen

e-tidning: Robotteknik för små och medelstora företag

Om du undrar hur automation kan utveckla ditt företag, vad ett projekt av detta slag kostar och hur mycket utbildning din personal behöver, så har vi sammanställt info kring detta. Vår återbetalningsberäkning och 6 praktiska exempel visar dig att automatiserad produktion med robotar är enklare och billigare än man kan tro – även för små och medelstora företag:

 • Preview 1
 • Preview 2
 • Preview 3

Här kan du läsa mer om trender inom robotteknik och ta del av framgångsberättelser från små och medelstora företag

Ladda ner vår e-tidning

Hur ser en robotcell ut? Från idé till verklighet:

Om du undrar hur en robotcell ser ut och vill veta vilka arbetssteg, vilken hårdvara och programvara som krävs för en smidig uppstart, så har vi sammanställt lite info kring detta. Klicka igenom vår exempelcell som består av en robot som betjänar en maskin och informera dig om denna automationsprocess i detalj:

 • Heltäckande lösningar: Ett säkert grepp om arbetsstycken

  Roboten ska passa in i teamet och kunna integreras i anläggningens övriga utrustning. Det är därför vår planering innehåller alla komponenter som din uppgift kräver, till exempel:

  • Paletter
  • Fastspänningsanordningar
  • Transportörer
  • Bin picking-paket
 • Säkerhet för människor och maskiner: optimalt planerade celler, testade och certifierade

  En robotcell måste passa som en skräddarsydd kostym: Så lite extrautrymme som möjligt, så mycket säkerhet som möjligt. KUKA erbjuder:

  • Program- och hårdvaruverktyg för säker cellkonfiguration
  • Säkerhetskoncept för cellplanering och övervakning
  • Funktioner som säkra driftstopp gör det möjligt för människor och robotar att arbeta sida vid sida
  • Certifiering av cellen utförs av våra systempartner enligt gällande säkerhetsstandarder

 • Våra konstruktions- och programmeringslösningar

  Våra ingenjörer och IT-experter utvecklar skräddarsydda och kostnadseffektiva komponenter och teknologier till små och medelstora företag. Vi erbjuder även:

  • Testceller och prototyptillverkning på våra KUKA Tech Centers
  • Planerings-, implementerings- och optimeringstjänster till varje projekt
  • Brett utbud av verktyg för enkel och intuitiv programmering och drift
  • 3D-simulering med KUKA.Sim som simulerar ditt system i drift och låter dig optimera dina processer innan systemet byggs
 • Brett utbud av grippers och mer

  Robotar kan svetsa, skära, limma, polera, löda, paketera och palletera. Din KUKA-systempartner hittar rätt tillbehör till din automationslösning och gör dina industrirobotar eller cobotar till ett multifunktionsverktyg:

  • Gripper
  • Svetssystem
  • Skärverktyg
  • Limmunstycken
 • Industrirobotar: Vi har rätt modell för varje uppgift

  KUKA har ett brett utbud av industrirobotar för alla driftsituationer. Dra nytta av:

  • Bärlastklasser upp till 1 300 kg och räckvidder upp till 3 900 mm
  • Cobotar för direkt samarbete med människor
  • Renrum, torrum och andra specialrobotar
  • Kompakt design med maximal prestanda
  • Hög prestanda med låg energiförbrukning
  • Enkel integration i befintliga produktionsmiljöer
 • Ny generation av robotstyrningar: kompakta, hög kvalitet och med låg energiförbrukning

  Varje KR C5-styrning erbjuder stor prestanda i ett litet format. Fler fördelar med KR C5-styrenheten:

  • Enkel integration och installation
  • Flexibel monteringsposition
  • Hög energieffektivitet
  • Brett utbud av styrningsalternativ
  • Utbyggnadsmöjligheter
 • KUKA smartPAD: ergonomisk bärbar programmeringspanel med pekskärm

  KUKA smartPAD är en kraftfull och lättanvänd bärbar programmeringspanel för universell användning. Fler fördelar:

  • Enkel robotstyrning med ergonomisk 6D-mus
  • Robust konstruktion som klarar tuffa industrimiljöer
  • Ergonomisk design som inte tröttar ut användaren
  • Enkel dataöverföring vid service
 • Systempartner i din närhet

  KUKA:s systempartner har expertis inom robotteknik och programmering och kan din bransch. De erbjuder dig:

  • Verifiering av teknisk genomförbarhet
  • Nyckelfärdiga system inklusive robot, gripper, styrning och programvara
  • Utbildning av personal
  • Hjälp att komma igång
  • Service

   

  Om du har frågor eller stöter på problem når du vår KUKA-service 24/7.