Välj din plats:

Land

Tjänster för den digitala omvandlingen

KUKA:s digitala tjänster erbjuder skräddarsydda lösningar för de specifika krav som en smart fabrik måste uppfylla. Från simulering av anläggningar och robotar till övervakning och individuell datautvärdering samt support: Vi har de digitala tjänster du behöver för att göra din produktion mer transparent och effektiv.


Heltäckande och effektivt

Oavsett om det gäller planering av anläggningar, idrifttagning och övervakning, optimering av den pågående driften eller handfast support: våra digitala tjänster täcker alla faser i värdekedjan.

Med rätt tjänster kan du optimera din robotflotta liksom hur du hanterar, underhåller och säkrar system. Med rätt tjänster upptäcks fel utan onödiga dröjsmål och de kan åtgärdas på ett effektivt sätt. Du får löpande viktiga meddelanden och får en god överblick över produktionen och kan vid behov vidta åtgärder från distans. Sist men inte minst effektiviserar du din produktion eftersom du med rätt tjänster säkerställer systemets produktivitet, upptäcker förbättringspotential och kan öka den totala outputen.

KUKA:s portfölj med digitala tjänster

Vår portfölj täcker alla hela kundresan

Håll koll på dina robotar – med KUKA iiQoT

KUKA iiQoT är vår centrala IIoT-plattform (”Industrial Internet of Things”) för alla robotar: Plattformen samlar kontinuerligt in relevanta statusdata från hårdvara, programvara och styrningar. Du får som kund optimal information om din robotflotta, men också information om varje enskild robots status och effektivitet. Via anpassningsbara informationspaneler identifierar du problem i ett tidigt skede och kan lösa dem snabbt. Ännu bättre resultat erhålls vid integration av plattformen i KUKA:s övriga programvaror. Funktioner som anläggningshantering, push-meddelanden, underhållshantering och Condition Monitoring (statusövervakning) bidrar redan idag till avsevärda effektivitetsvinster i anläggningsdriften. Expertisen hos IoT-dotterbolaget Device Insight används för att tillhandahålla toppmodern programvara och generera maximalt mervärde från data.

Här kan du läsa mer om KUKA iiQoT.

Med KUKA iiQoT håller du dig uppdaterad.

Planeringssäkerhet med KUKA.Sim

KUKA.Sim är KUKA:s smarta simuleringsprogramvara. Med den kan våra kunder utveckla och simulera lösningar med KUKA-robotar i sina celler eller produktionsanläggningar redan innan den fysiska anläggningen tas i drift. De rörelsesekvenser som programmerats för roboten offline avbildas i realtid och cykeltiderna kan analyseras och optimeras. Med funktioner som nåbarhetskontroll och kollisionsidentifiering kan du kontrollera att robotprogrammen och de planerade arbetscellerna går att förverkliga.
Simuleringen överensstämmer ett till ett med verkligheten: Det som sker i simuleringen utförs sedan på exakt samma sätt i den fysiska anläggningen. Fördelar för våra kunder: Detta innebär inte bara ett bättre och mer flexibelt sätt att planera nya produktionslösningar. Det går nu även att testa och optimera en anläggning innan den ens beställs. KUKA.Sim ger dig därför maximal planeringssäkerhet och det till en minimal kostnad.

Här kan du läsa mer om KUKA.Sim.

Från simulering till verklighet: KUKA.Sim ger dig maximal planeringssäkerhet.

Övervakning med KUKA VCS Monitoring

Med KUKA VCS (Visual Comissioning System) kan du optimera dina produktions- och monteringslinjer: Övervakningsverktyget registrerar och bearbetar automatiserade signaler från PLC:er och robotar och presenterar dem på ett överskådligt sätt. Våra kunder kan nu övervaka och bedöma alla viktiga anläggningsparametrar – för att sedan optimera där det behövs.

KUKA VCS gör komplexa processer transparenta och styrbara.

Uppkoppling med KUKA.DeviceConnector

KUKA:s robotar tillhandahåller en mängd värdefulla data, till exempel statusmeddelanden, rörelseprofiler och diagnosvärden. KUKA.DeviceConnector (KDC) används för att snabbt dela dessa data till olika mottagare, både KUKA:s egna digitala produkter och/eller tjänster eller kundens egna applikationer – i molnet eller lokalt.

KDC använder den strukturerade, standardiserade datamodellen OPC UA för att överför data och kommunikationen med Edge-nivån eller molnet sker via OPC UA. Programvarupaketet kan även kommunicera direkt med KUKA Cloud eller med kundens moln via MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Ingen ytterligare hårdvara behövs för detta.

I nästa steg analyseras och bearbetas datainformationen. Datainformationen kan till exempel användas för anläggningshantering, kommunikation, felavhjälpning, statusövervakning eller diagnos. Detta gör det möjligt för våra kunder att upptäcka och eliminera flaskhalsar i anläggningen, undvika produktionsstopp tack vare en kombination av statusövervakning och förebyggande underhåll, och därmed öka anläggningens produktivitet.

Vare sig det gäller statusmeddelanden, rörelseprofiler eller diagnostiska nyckeltal: KDC tillhandahåller alla data.

Support via KUKA Remote Service

En av de största utmaningarna för producerande företag är produktionsstopp och fel på anläggningar eller robotar. Varje fördröjning innan problemet har åtgärdats kostar pengar. Detta vet våra certifierade servicetekniker från KUKA Remote Service och de hjälper dig därför så snabbt det går: De använder en säker och krypterad VPN-anslutning och den kompakta KUKA.ConnectivityBox och kan snabbt bilda sig en uppfattning om situationen på plats. De kommer åt styrningen i realtid och kan mycket snabbt ta reda på var problemet finns och hur det ska åtgärdas. En lång resa till kunden och en serviceåtgärd på plats kan i de flesta fall undvikas.

Här kan du läsa mer om vår fjärrservice.

Fjärrservice när du behöver den.

Tidsbesparing med KUKA Xpert

KUKA Xpert är vår digitala kunskapsdatabas. Servicetekniker, projektledare, programmerare, operatörer och idrifttagare kan här hitta omfattande teknisk information, förklaringar och instruktioner och handledningar till KUKA:s produkter – information som hjälper dem att lösa många problem snabbt på egen hand.

Här kan du läsa mer om KUKA Xpert

I vår digitala kunskapsdatabas KUKA Xpert hittar du all relevant information om våra produkter.