Välj din plats:

Land

Megatrend: Ändrade ekonomiska styrkeförhållanden globalt

Under de senaste årtiondena har den globala ekonomiska världsordningen förändrats: Nyligen industrialiserade länder och utvecklingsländer har utvecklats till viktiga avsatsmarknader och bidrar i hög grad till den globala ekonomiska tillväxten. Möjligheter och utmaningar i framtidens produktionslandskap.


Tilltagande komplexitet i den globala produktionen

Många länder som tidigare till största delen tillverkade produkter för export till industriländer har själva hunnit utvecklats till attraktiva avsättningsmarknader. Särskilt i nyligen industrialiserade länder närmar sig köpkraften den köpkraft som finns i industriländer – med stigande efterfrågan på konsumentprodukter som följd. 

För att tillgodose denna globala efterfrågan liksom specifika, lokala kundkrav har globala produktionsorter och -nätverk blivit helt nödvändiga. Dessa möjliggör en differentierad produkt- och prispolicy och ger effektivitetsvinster tack vare lokaliserade leverans- och distributionskedjor.

Samtidigt blir styrningen och övervakningen av produktionsprocesserna mer komplex. Standarder och processer måste införas och övervakas globalt och samtidigt erbjuda tillräckligt hög flexibilitet för anpassning och vidareutveckling.

Hantera globala produktionsorter på rätt sätt

Hur kan tillverkande företag optimera sina processer globalt och samtidigt ta hänsyn till de lokala produktionsorternas krav och förutsättningar?

Nyckeln ligger i ortsanpassad användning av flexibla automations- och IIoT-lösningar.

Standardisering är nödvändig till en viss grad för att produktionen ska kunna styras på alla orter. Samtidigt måste produktionslösningarna kunna integreras sömlöst i den lokala infrastrukturen och vara förståelig och användarvänlig över landsgränserna.

Globala produktionsorter kräver rätt balans mellan standardisering och lokalisering.

Är dina system och processer redo för framtidens globala produktionsvärld?

Oavsett vilka utmaningar du ställs inför: KUKA hjälper ditt företag med innovativa, flexibla tekniker och våra globalt tillgängliga expertgrupper.

Oavsett om du önskar installera en produktionsanläggning på en ny produktionsplats, hitta lämpliga automationslösningar för enskilda produktionssteg eller genomföra programvaruuppdateringar globalt utan produktionsstopp: Med KUKA:s hjälp framtidssäkrar du ditt företag för framtida produktionsutmaningar.