Välj din plats:

Land

KUKA.ServoGun

Programvaran och teknologipaketet KUKA.ServoGun är en plugin för styrning av punktsvetstänger med elektrisk servomotor. Det går nu att styra servotången med hjälp av robotstyrningens externa axlar.


KUKA.ServoGun är ett basprogram för ytterligare tilläggsprogram som KUKA.RoboSpin eller KUKA.EqualizingTech och kan väljas som tillval till robotstyrningen KR C4. KUKA.ServoGun möjliggör motståndspunktsvetsning med elmotordrivna svetstänger. Programvaran tillhandahåller en etablerad metod för automatiserad motståndspunktsvetsning av plåtar.

Så fungerar programvaran

KUKA.ServoGun möjliggör automatisk styrning av svetstänger och fungerar på följande sätt: 

Roboten kör först till den inlärda svetspunkten med lägesreglering. Innan tången sätts på komponenten bromsas den till en definierad konstant hastighet. Därefter byggs kraften upp till den föreskrivna målkraften via en kalibrerad position.

Om en sensor används kopplar roboten om från läges- till kraftreglering redan under den pågående rörelsen, så snart inkopplingströskeln är nådd. Tången trycker sedan ihop komponenten med kraftreglering tills svetskraften är nådd. Signalen för svetsstart sätts och under svetsningen regleras tångens kraft konstant.

Nu svetsas punkten. Under detta svetsförlopp mäter kraftsensorn kraften som uppträder på tången och vidarebefordrar mätresultatet till robotstyrningen. När svetstimern ger signal att stoppa svetsningen kopplar robotstyrningen åter om till lägesreglering och tången öppnas.

Dina fördelar med KUKA.ServoGun

Enkel att installera

KUKA.ServoGun har en idrifttagningsassistent som underlättar konfigureringen. Grundfunktionerna styrs enkelt med statusknappar. Tack vare den detaljerade acceptansdokumentationen kan du förbättra både diagnos och loggning efter genomförd idrifttagning.

Flexibel användning

KUKA.ServoGun kan användas med alla servomotorer på marknaden som är kompatibla med KUKA:s styrningar. Vi har skapat ett genomgående manöverkoncept som gör det möjligt att använda inlinefomulär till alla tillämpningar. Programvaran erbjuder dessutom fritt konfigurerbara svetstimeranslutningar och en lång rad tillägg. Hur hög den effektiva svetstångskraften blir är avhängigt av tyngdkraft, åldring och temperatur.

Effektiv kalibrering

Programvaran möjliggör automatisk kraftkalibrering med en extern, styrningsstödd kraftsensor som ansluts till kalibreringssensorns standardgränssnitt. Mer processeffektivitet fås även av de bakgrundsprocesser, till exempel robothantering, som körs under stationär elektrodformering.

Kompensation med högsta precision

Den nya kraftstyrningsmekanismen i KUKA.ServoGun levererar ännu högre kraftprecision. Detta ger högre kvalitet, precision och motståndskraft mot yttre påverkan. 

KUKA.ServoGun: Varianter och tillval 

Teknologipaketet KUKA.ServoGun innehåller två olika teknologivarianter: KUKA.ServoGunAdvanced (kan endast beställas från KUKA) för användning av elektriska servomotorer med inbyggd kraftsensor och KUKA.ServoGunBasic där servomotorer används med robotstyrningen i vridmomentläge. De olika varianterna täcker således in olika tillämpningar.

KUKA.ServoGunAdvanced lämpar sig för:

  • Svårfogade plåtkombinationer som högfasta legeringar, metaller med tjock ytbeläggning och andra ovanliga material,
  • Svårsvetsade materialfogar samt fogtillämpningar med höga kvalitetskrav.

KUKA.ServoGunBasic lämpar sig för:

  • Lättfogade plåtkombinationer,
  • lättsvetsade materialsammansättningar.