Välj din plats:

Land

KUKA.SeamTech

De finns två tillval till KUKA.SeamTech-programvaran, Tracking och Finding. Dessa är avsedda för robotdrift med intelligenta triangelmätande lasersensorer. De möjliggör fogsökning och fogspårning i laser- och bågsvetsningstillämpningar.


KUKA.SeamTech Tracking och KUKA.SeamTech Finding

Applikationsprogramvarorna KUKA.SeamTech Tracking och KUKA.SeamTech Finding kan väljas som tillval till robotstyrningen KR C4. Med en intelligent triangelmätande sensor i kombination med tillvalet KUKA.SeamTech Finding kan roboten utföra komponent- och fogsökning före svetsandet. Och med tillvalet KUKA.SeamTech Tracking kan roboten utföra kant- och fogspårning medan svetsandet pågår.

Fördelar med KUKA.SeamTech

Smidig kommunikation mellan sensor och styrning

KUKA.SeamTech Finding och Tracking är två tillval för styrning och programmering av intelligenta triangelmätande sensorer via Ethernet – SeamTech Tracking har till och med ett kraftfullt realtidsprotokoll.

Enkel programmering med KUKA:s programmeringshjälpmedel

Kommandona till robotens sensorer programmeras som vanligt med överskådliga och snabbprogrammerade inlinefomulär. Här finns även statusknappar som möjliggör snabb styrning av robot- och sensorfunktionerna.

Teknologipaket som kan kombineras på ett flexibelt sätt

KUKA.SeamTech Finding och Tracking är separata teknologipaket som kan kombineras med andra tillval som till exempel ArcTech Basic, ArcTech Advanced, LaserTech eller GlueTech.

KUKA.SeamTech Tracking

Med KUKA.SeamTech Tracking kan din robot genomföra kant- och fogspårning med en sensor från tillverkarna SERVO-ROBOT Inc., Meta Vision Systems Inc. eller Scansonic MI GmbH . Tack vare KUKA:s mycket kraftfulla Ethernet-realtidsgränssnitt kan sensorsystemet korrigera robotens bana med hög precision – både vid de svetshastigheter som råder vid MIG/MAG- och WIG-svetsning men även vid de mycket höga svetshastigheter som används vid lasersvetsning.

Fogspårningen kan programmeras för varje svetstillämpning med separata inlinefomulär, till exempel flygande eller med exakt stopp. Dessutom erbjuder SeamTech Tracking specialkommandon för dynamisk sökning efter fogstart och fogslut. Roboten kan då själv anpassa svetsfogspositionen och -längden till komponenten som ska svetsas.

KUKA.SeamTech Finding

Det går att utrusta våra robotar med sensorer från tillverkarna SERVO-ROBOT Inc. och Meta Vision Systems Inc. och driftsätta dessa med programvaran KUKA.SeamTech Finding. Den stora fördelen med att använda intelligenta linjelasersensorer vid komponent- och fogsökning är att sensorerna kan mäta flera komponentgeometrivärden vid en enda mätning.

Programvaran KUKA.SeamTech Finding beräknar sedan med hjälp av den uppmätta komponentgeometrin ifall komponenten, fogen eller enskilda banpunkter behöver förskjutas och/eller roteras. Programmeraren kan i sin tur använda dessa beräkningar för att på ett ytterst flexibelt sätt avaktivera eller aktivera korrigeringar som kan vara upp till 6D. Detta ger en både optimal och processäker komponentbearbetning.