Välj din plats:

Land

KUKA.UserTech

För smidig robotprogrammering med användaren i åtanke: Med detta programvarutillägg och dess grafiska användargränssnitt kan användare integrera skräddarsydda applikationskommandon på manöverenheten. Även användare med begränsad erfarenhet kan skapa egna inlineformulär och statusknappar i den nya editorn. Avancerad robotteknik har aldrig varit lättare att använda.


Ett gränssnitt som underlättar interaktionen mellan människor och robotar

Användargränssnittet (User Interface) gör det möjligt för användare att skapa egna skräddarsydda gränssnitt till våra teknologipaket – med inlineformulär, statusknappar, meddelanden och knappar. I den intuitiva editorn skapas med några få steg funktioner i KUKA.WorkVisual – till och med hela manöversekvenser i form av skript. Och användaren behöver inte vara programmeringsexpert. Statusknapparna kan till exempel konfigureras så att användaren kan öppna och stänga en gripper med en enstaka knapp i användargränssnittet.

Det är bara att dra och släppa till önskad robotapplikation

Optimal användarupplevelse tack vare enkel hantering: Väldesignade manöverkoncept förenklar inte bara styrningen av alla komponenter i ett robotsystem utan bidrar även till ökad flexibilitet när de ska konfigureras.

Smidig och snabb användning

Skapa din konfigurationsfil på datorn med smidig drag-and-drop och överför inställningarna till robotstyrningen – dina funktioner kan användas direkt på smartPAD, vår ergonomiska bärbara manöverenhet.

Nya UserTech-kommandon förpackas enkelt i egna tillvalspaket med hjälp av KUKA.OptionPackageEditor. Paketen kan sedan automatiskt integreras i olika robotsystem. Detta är ett enkelt sätt att undvika kopieringsfel. Användargränssnittet kan även användas i KUKA.Sim, vilket möjliggör problemfri simulering av den nya applikationen innan den ska driftsättas.

På smartPAD styrs förprogrammerade applikationer enkelt via statusknappar.

Konfigurerbara funktioner i användargränssnittet

Med KUKA.UserTech kan du skapa och använda egna:

 • Inlineformulär

 • Meddelanden och skärmknappar

 • Statusknappar

 • Skript för inlineformulär och statusknappar

UserTech-funktionerna kan användas på smartPAD och dess KUKA.HMI, d.v.s. KUKA:s grafiska användargränssnitt (GUI). Dessutom kan nya tillägg integreras i vår simuleringsprogramvara KUKA.Sim liksom i vårt programpaketet för offlineprogrammering, KUKA.WorkVisual.

Dynamiska inlineformulär kan användas direkt i smartPAD-användargränssnittet. 

Systemkrav

UserTech-användargränssnittet kan installeras på KUKA:s robotstyrning KR C5 och senare modeller. KSS-operativsystemet måste därvid ha version 8.7 eller senare. Vi erbjuder dock UserTech i passande versioner även till äldre system. Var god kontakta oss om detta önskas.

Gränssnitt med fler möjligheter – men som kräver mindre arbetsinsats

Med detta användargränssnitt tar du manövreringen av dina KUKA-robotar och/eller produktionsanläggningar till en ny nivå. En oslagbar kombination: en intuitiv användarapplikation och vår professionella support med global 24/7 KUKA-service

 • Användarvänlig

  I editorn konfigurerar du enkelt ett skräddarsytt användargränssnitt till ett teknologipaket och drar nytta av ökad flexibilitet och överskådlighet på smartPAD.

 • Låg komma-igång-tröskel

  • Inlineformulär och statusknappar skapas snabbt och smidigt.
  • Editorn i KUKA.WorkVisual möjliggör okomplicerad konfiguration med drag-and-drop.
 • Tidsbesparing

  • I editorn går det snabbt och enkelt att skapa skräddarsydda användargränssnitt, vilket sparar mycket tid.
  • Den smidigare installationen och programmeringen av styrningen snabbar på hela
   idrifttagningen.
 • Universellt användbar

  Användargränssnittet kan användas universellt i alla applikationer och kan kombineras med alla teknologipaket.

Dra nytta av den förbättrade användarupplevelsen


Lätt att använda

Kommandon till robotapplikationer och statusknappar konfigureras enkelt i användargränssnittets editor med drag-and-drop. Konfigurationsfilen innehållande inställningar kan överföras till ett valfritt antal robotstyrningar. Kommandofönster och statusknappar visas på smartPAD.

Applikationssäkerhet

Det faktum att konfigurationerna genereras av en editor gör användningen av inlineformulär och statusknappar säkrare. När ett kommando konfigureras meddelar systemet direkt om en viss syntax är ogiltig. Användaren får alltså återkoppling direkt via användargränssnittet och inte först när robotstyrningen testas.

Skräddarsydda användargränssnitt

Det finns standardformulär att tillgå, men användaren kan även skapa egna inlineformulär i editorn. När dessa har överförts till robotstyrningen är de direkt tillgängliga på smartPAD – kommandona är redo att användas och inmatningar kan parametreras.

Planering och underhåll

UserTech kan användas i KUKA.Sim redan under planeringsfasen och därefter i KUKA.WorkVisual när det är dags att konfigurera och programmera robotsystemet. Hela den tekniska utvecklingsfasen går snabbt och är okomplicerad och universell.

KUKA.HMI – ett perfekt komplement

KUKA.UserTech utgör ett komplement till HMI-användargränssnittet KUKA.HMI och bidrar till att göra interaktionen mellan människa och maskin så effektiv som möjligt. Det skräddarsydda människa-maskin-gränssnittet passar som handen i handsken med vårt flexibla grafiska användargränssnitt.

Mer information om vår HMI-programvara

Är du intresserad av KUKA.UserTech?

I my.KUKA kan du skapa en individuell offert. 
När du har registrerat dig på my.KUKA får du direkt tillgång till en mängd olika funktioner. När du har verifierat ditt konto får du dessutom tillgång till information och fördelar som anpassats efter just dina behov. Verifieringen har med din inloggnings säkerhet att göra och kan ta några dagar.