Välj din plats:

Land

KUKA Genius

KUKA Genius-serien erbjuder friktionssvetsningsmaskiner i tre olika utföranden baserade på samma maskinplattform. Maskinerna är uppbyggda i moduler och är mycket kompakta. Genius-maskinerna har en stukkraft på 12–300 kN och lämpar sig perfekt för flexibel friktionssvetsning av en lång rad olika produkter.


Kompakta, moduluppbyggda friktionssvetsningsmaskiner förberedda för Industrie 4.0

Med Genius-serien erbjuder KUKA en flexibel, högpresterande allroundlösning för friktionssvetsningsprocesser. KUKA Genius kan beställas med enkelt eller dubbelt huvud, i horisontellt eller vertikalt utförande och varje maskin kan konfigureras för kundspecifika svetsprodukter. 

Tack vare Genius-maskinernas intelligenta sensorer baserade på IO-link och deras OPC-UA-datagränssnitt går det enkelt att integrera dem i ett produktionsnätverk och de är därför konforma med referensarkitektur för Industrie 4.0. Med en Genius-maskin framtidssäkrar du din produktion.

För att uppfylla alla kravspecar erbjuder vi flera olika maskintyper:


Friktionssvetsningsmaskiner i KUKA Genius-serien – fördelar som övertygar

 • Einfache Bedienung

  Enkel och ergonomisk manövrering

  Vår vidareutvecklade maskin är nu lättare att komma åt och arbeta i tack vare stora lätta dörrar och ett stort arbetsutrymme. Maskinen manövreras på ett intuitivt sätt från en pekskärm som har ett modernt, grafiskt användargränssnitt.
 • Genauigkeit

  Maximal noggrannhet

  Den oslagbart höga precisionen och svetskvaliteten som KUKA Genius erbjuder uppnås tack vare positionsexakta lagerteknologier, fjäderbelastade rullstyrningar och en spänningsoptimerad maskinbädd. 
 • Individuelle Komplettlösung

  Individuell helhetslösning

  Det sofistikerade hydraulsystemet, valet mellan olika drivningslösningar i olika effektklasser och det mycket stora varvtalsområdet gör Genius till en äkta allroundmaskin som kan svetsa vitt skilda produkttyper.

 • Servicefreundlichkeit

  Lätt att serva och nästan underhållsfri

  KUKA Genius utmärker sig med robusta komponenter, en i det närmaste slitagefri direktdrivning och långa smörjintervall. Samtidigt erbjuder maskinen optimal åtkomst med väl tilltagna manöver- och servicedörrar.
 • Einfache Installation

  Enkel installation

  KUKA Genius är en Plug&Play-lösning. Inga externa kopplingsskåp behövs. Lösningen installeras snabbt och kan även flyttas utan större arbetsinsats.
 • ...på en liten yta

  KUKA Genius behöver endast 12 m² uppställningsyta och är en av de kompaktaste maskinerna på marknaden i sitt effektområde. Med denna maskin drar du maximal nytta av din produktionsyta.
 • Industrie 4.0

  En lång rad sensorer övervakar maskins status liksom hela svetsprocessen. Processdata kan utvärderas med molntjänster via maskinens standardiserade gränssnitt. Detta ger högre produktivitet och datatransparens
  Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Genius-serien i detalj

 • Enkel åtkomst

  Maskinen erbjuder optimal åtkomst tack vare väl tilltagna manöver- och servicedörrar.
 • Användarvänlig manöverpanel

  Maskinerna betjänas snabbt och intuitivt tack vare pekskärmar med överskådlig menynavigering. En digital manual med sökfunktion och underhållsschema gör upplevelsen ännu mer användarvänlig. 
 • Konstruktion som underlättar transporter

  KUKA Genius-maskinerna levereras med integrerade hydraul- och elsystem. De kan därför installeras på en liten uppställningsyta och är enkla att transportera och installera.
 • Ergonomiskt arbetsutrymme

  Arbetsutrymmet i maskinerna är lättåtkomligt för smidig insättning av arbetsstycken samt riggning via automatisk manöverdörr. Den invändiga panelen är lätt att rengöra och skyddar kablar och rör mot smuts och skador.
 • Inbyggd ljusridå

  På våra horisontella maskiner säkerställer en inbyggd ljusridå mycket korta cykeltider och maximal säkerhetsnivå.
 • Flexibel spåntransportör

  Genius- och Genius D-maskinernas optimerade konstruktion gör att spånen som bildas när svetsvulsterna tas bort kan transporteras bort antingen på sidan av maskinen eller på dess baksida.
 • Mycket litet platsbehov

  KUKA Genius V har en vertikal systemarkitektur, vilket möjliggör installation på en så liten yta som 5,9 m² inkl. styrskåp*.

  *Utan styrskåp endast 4,2 m²
 • Redo för automation

  Genius V är en cykeltidsoptimerad och flexibel lösning för kunder som önskar en liten uppställningsyta och en maskin som är förberedd för automation. I KUKA.Sim Pro finns en simulering av denna cell.


Utrustningsvarianter i KUKA Genius-serien

Beroende på kundens krav och de produkttyper som ska produceras kan KUKA leverera Genius med följande utrustningar:
 • KUKA Genius eco®

  Grundmodellen för enkla svetsuppgifter.
 • KUKA Genius plus®

  Mellanklassmodellen med automatisk anslagsinställning för ännu högre produktivitet.

   

  kan även beställas till KUKA Genius V

 • KUKA Genius power®

  En fullt utrustad modell med extra kraftfull drivning för krävande materialkombinationer samt vinkelpositionering.

  kan även beställas till KUKA Genius D

KUKA Genius: Utveckling av vår friktionssvetsningsmaskin med enkelt huvud

KUKA Genius är byggd med den senaste tekniken och med industriellt beprövade moduler. Med stukkrafter på 1,2–30 ton kan seriens maskiner användas för friktionssvetsning av vitt skilda produkter i en lång rad industrier, t.ex. fordonsindustrin eller metallindustrin. Maskinerna är enkla att installera, tar liten plats och kan konfigureras efter kundens svetsuppgift.


Tekniska data: Ladda ner vår produktbroschyr (PDF)

KUKA Genius V: Vertikal friktionssvetsning på en begränsad yta

KUKA Genius V är den vertikala versionen av KUKA Genius och är byggd enligt samma moduluppbyggda princip som resten av produktserien. Maskinens vertikala systemarkitektur gör att den kan ställas upp på en så liten yta som 5,9 m² inkl. styrskåp. Dess avsevärt kompaktare konstruktion, som är baserad på Plug & Play-principen, erbjuder hög flexibilitet, optimal tillgänglighet för service och underhåll, ett lättåtkomligt arbetsutrymme och ett system som är enkelt att automatisera. 


Tekniska data: Ladda ner vår produktbroschyr (PDF)

KUKA Genius D: Friktionssvetsningsmaskin med dubbla huvuden

Dubbelhuvudsmaskinen KUKA Genius D är den perfekta lösningen för krävande applikationer med dubbelsvetsade produkter. Power-varianten erbjuder ännu högre maskinprestanda och effektivitet tack vare möjligheten till simultan svetsning och avlägsnande av svetsvulsten i bägge ändar under en och samma arbetscykel (one-pass productivity).


Tekniska data: Ladda ner vår produktbroschyr (PDF)


Med KUKA Genius kan man tillsammans med kunden konfigurera en mängd olika teknologimoduler – helt anpassat till den komponent som ska produceras, liksom till kundens produktionsplanering och produktionsstrategier.

Michael Büchler, projektledare för mekanisk konstruktion

Innovativ betjäning som underlättar styrningen av friktionssvetsningsprocessen

Vårt intuitiva användargränssnitt utmärker sig genom


Svetsprocess

användarvänlig konfiguration och inställning av svetsprocessen

Säkerhetskopiering

Mata in och spara data via USB-gränssnittet

Dokumentation

Dokumentera svetsresultaten med hjälp av en databas, skrivare eller PDF-export

Parameterförlopp

Grafisk visning av aktuella och arkiverade parameterförlopp

Styrning och övervakning

Styrning och övervakning av svetsprocessens samtliga parametrar med millisekundprecision

Kvalitetsledning

Full spårbarhet med DataMatrix-koder. Svetsdata kopplas till varje enskild komponent.

Projekthantering

Hantering av upp till 1 000 svetsprogram

Visning av värden och status

Visning av ärvärden och parametrar samt aktuell status i klartext

Flerfaldigt prisbelönad friktionssvetsningsteknik från tillverkaren

Friktionssvetsningsmaskinerna Genius har redan tilldelats flera priser:

 • Red Dot Design Award 2015 och 2017
 • German Design Award Special 2016
 • Industrie 4.0 Innovation Award 2017