Välj din plats:

Land

Plan & Select-tjänster

Från ursprunglig idé till färdigt koncept – vi ger dig råd om val, planering och simulering av robotanläggningar och lägger därmed grunden för framgångsrik automatisering.


Perfekt planerad automatisering tack vare KUKAs expertis

Från val av robot till simulering

Framgångsrik robotautomatisering bygger på det optimala valet av lämpliga robottyper och -modeller samt användningen av rätt teknik i din anläggning. Våra experter planerar och granskar lösningskoncept genom genomförbarhetsstudier, prototyptillverkning och simuleringar, vilket minskar risker och planeringstider.

För att säkerställa att din automatiseringsidé och dina krav resulterar i ett färdigt implementeringskoncept på kort tid, med mindre ansträngning och till en lägre kostnad hjälper vi dig under anläggningsplaneringen genom att bistå med lämpliga serviceprodukter.

Expertplanering, passande robotteknik: Fördelar

Dra nytta av vårt utbud av tjänster under planeringen för att optimalt konfigurera din automatiserade produktion. 

 • Minskade risker

  Lägre planeringsrisker och undvikande av följdkostnader vid omkonstruktion
 • Kom igång snabbare

  Exakta simuleringar för snabb idrifttagning och igångkörningstid
 • Mer säkerhet

  Hög produktionssäkerhet och låga stilleståndstider, även i små robotceller 
 • Ökad omsättning

  Mer tillväxt genom optimal användning av automatiseringsteknik

Skräddarsydda tjänster för planering och simulering av dina robotanläggningar

Rätt robot och passande teknik

Över hela världen erbjuder KUKAs applikations- och teknikcenter möjligheten att kontrollera genomförbarheten för automatiseringsprojekt. Rätt komponenter för din robotanläggning testas i monteringen och eventuella programvarutillägg kontrolleras. 

 • Applikationstester med applikationsexperter
 • Processvalidering med verklig teknik och robotsystem
 • Dokumentation och lönsamhetsberäkning
 • Programmering för snabba genomförbarhetskontroller
 • Utveckling av gränssnitt till KUKAs egen robotteknik eller till produkter och anläggningar från tredje part
Redan före planeringen säkerställer vi rätt val av komponenter och kan kontrollera kritiska applikationsaspekter. Detta gör det möjligt att identifiera potentiella risker och att definiera åtgärder för att minimera riskerna på lång sikt.

Kundspecifik integrering av olika systemkomponenter

Vi hjälper till med programvaru- och gränssnittsutveckling för fullständig integrering av KUKAs utrustning eller tredjepartsutrustning.

 • Force Torque Control: Sensor- och sensorintegrering för automatisering över hela din robotportfölj
 • Interfaces: Gränssnitt till tredjepartsprodukter t.ex. med Kuka EternetKRL eller RSI
 • 2D-/3D-Vision: Integration av 2D- och 3D-Vision-system inkl. matare och transportör
 • Special Kinematics: Integrering av särskilda kinematikenheter, motorer eller dylik utrustning
Vi ger dig råd och stöd för att konfigurera och integrera robotar i befintliga produktionsceller.

Digital tvilling av din produktionsanläggning

Under planeringen testar simuleringsexperter automatiseringsidén i en fullskalig 3D-simulering med hjälp av simuleringsprogramvaran KUKA.Sim.

 • Layout & design av robotceller och komplexa system
 • Kontroll av genomförbarheten i individuella robotlösningar
 • Simulering av tillgängligheten
 • Cykeltidsberäkning, cykeltidsoptimering
 • Offlineprogrammering
Genom att modellera och simulera robotanläggningar blir det möjligt att flexibelt analysera och optimera deras prestanda i förväg i olika scenarier. Detta tillvägagångssätt ökar planeringssäkerheten avsevärt.

Individuella säkerhetskoncept för robotar och anläggningar

Vid planering eller uppgradering av robotanläggningar är det avgörande att utveckla ett omfattande säkerhetskoncept som både säkerställer skyddet av din personal och möjliggör effektiv och lönsam drift av anläggningen. Med omfattande säkerhetstjänster hjälper vi dig under alla projektfaser – från planering till löpande drift. 

 • Safety Simulation: Simulering av applikationen i planeringsfasen
 • Besök på plats för att stödja din produktion 
 • MRK-säkerhetskoncept för säkert samarbete mellan robotar och personal
 • Dokumentation av säkerhetskonfigurationen och mätningarna
 • Bearbetning av säkerhetskonfigurationer av befintliga anläggningar över tid
KUKA Safety Services hjälper dig att säkerställa säkerheten för personal och maskiner i din robotanläggning.

Simuleringen omfattar hela planeringen: från design av processen till visualiseringen av materialflöden och flaskhalsar till PLC-koden.

Registreringen av verkliga processer i modeller och deras numeriska simulering är viktiga steg för säker integrering av robotar i produktionsprocesser.

Behöver du omedelbar teknisk support?

Kontakta gärna vår kundtjänst. Vi står till ditt förfogande för att svara på alla dina frågor.

Alla tjänster för KUKA-robotar och maskiner i kundportalen my.KUKA

Hör av dig!