Vyberte si svou polohu:

Země

Dozorčí radu společnosti KUKA AG tvoří dvanáct členů, konkrétně šest členů zvolených valnou hromadou a šest členů, jejichž volba se řídí podle zákona o spolurozhodování.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a nejméně jednoho zástupce. Volba se vztahuje na funkční období těchto zvolených členů dozorčí rady. Pokud jeden z nich během svého funkčního období odstoupí z dozorčí rady, je nutné neprodleně zvolit nového člena.

Po volbě zástupců zaměstnanců dne 28. března 2023 a zástupců akcionářů na valné hromadě dne 3. května 2023 byla ustanovena dozorčí rada společnosti na funkční období do konce řádné valné hromady v roce 2028.

Dozorčí rada zřizuje výbor podle § 27 odst. 3 zákona o spolurozhodování. Dozorčí rada může ze svého středu zřídit další výbory a určit jejich úkoly a kompetence. V rozsahu povoleném zákonem mohou mít výbory rovněž rozhodovací pravomoci.