Välj din plats:

Land

KUKA KR 16 svetsar fordonskomponenter hos AL-KO

Innovativa robotsvetsanläggningar i fordonstillverkningen.


Innovativa robotsvetssystem för bilindustrin

AL-KO Kober Group utvecklar och producerar innovativa produkter inom områdena fordonsteknik, trädgård + hobby och luftteknik. Den internationellt framgångsrika företagsgruppen sysselsätter mer än 4 000 anställda på produktionsplatser i hela världen. Trots all globalisering och expansion av det framgångsrika företaget äger produktionen av de beprövade AL-KO-släpvagnsaxlarna och axelkomponenterna för den europeiska marknaden enligt tradition rum i företagscentralen i orten Kötz i Schwaben. Axlar för nyttosläp och husbilar från huset AL-KO gäller som riktmärke i branschen.

Svetsning av släpvagnsaxlar är mycket krävande

Svetsfogar i fordonskomponenter utsätts för höga dynamiska belastningar, varför svetsning av släpvagnsaxlar hör till de mest krävande problemställningarna inom sammanfogningsteknik. Processäkra svetsmetoder och en anläggningsteknik enligt den främsta tekniken är här en ovillkorlig förutsättning för att kunna garantera maximal komponentkvalitet tillsammans med obegränsad flexibilitet.

Två svetsceller ökar flexibiliteten

För produktion av vipparmar, stöldsäkringar och diverse tillbyggnadsdetaljer för nyttofordonsaxlar satsar AL-KO på två identiska svetsceller från den ledande systemintegratören Robolution. Produktionen vid dessa stationer domineras av små partistorlekar på mellan 10 och 500 delar och en enorm variantmångfald. Robolutions universalceller för med sina två olika specialpositionerare med sig en otrolig flexibilitet och garanterar samtidigt genom användning av den sexaxliga KUKA KR 16 svetsrobot en ypperlig kvalitet och produktivitet.

Den sexaxliga svetsroboten KUKA KR 16 övertygar med sin snabba och precisa svetsning

Sexaxlig industrirobot ger bäst svetsresultat

De banbrytande anläggningarna utmärker sig med en 5-axlig positionerare och TurnFix, en extra specialpositionerare placerad på anläggningens längdsida, varigenom sensationellt låga väntetider kan uppnås. Genom den intelligenta utformningen av anläggningarna med orbitalpositionerare och TurnFix kan bestyckning göras under högbelastningstiden på två stationer. Den sexaxliga KR 16-roboten övertygar med snabbhet och precision och levererar därigenom ypperliga svetsresultat.

Snabb omriggning och tillverkning av många olika delar 

För närvarande har knappt 100 olika program för detaljvarianter lagrats på anläggningarna. Omriggning till en annan detaljvariant är i de flesta fall avklarad inom fem minuter. Detaljspektrumet sträcker sig från olika smådetaljer till komponenter med en maximal längd på 800 millimeter. Såväl fullständiga svetsprogram som andra anordningar kan alltid överföras från en anläggning till nästa. Detta ger extra flexibilitet. Även lager- och reservdelshållning gestaltar sig på enklaste tänkbara sätt. Vid ett störningsfall i en anläggning kan även särskilt brådskande beställningar utan tidsförlust svetsas på den andra anläggningen.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.