Välj din plats:

Land

KUKA KR QUANTEC sköter insättning och uttagning vid verktygsmaskiner i den egna produktionen

Med robotbaserad insättning sparar KUKA Roboter GmbH riggningstid i den egna skärande bearbetningen.


KUKA Roboter GmbH med huvudkontor i Augsburg räknas till de ledande tillverkarna av industrirobotar. Även i den egna produktionen av robotar satsar man i Augsburg på automatisering. Som senaste tillskott inom området spånskärande produktion har företaget Burkhardt & Weber tagit ett bearbetningscentrum i drift. På den maskinen bearbetas komponenter till KR QUANTEC-robotarna. En KUKA-robot övertar insättning i och uttagning ur maskinen av de upp till 1,5 m långa komponenterna och bearbetar dessa under väntetiderna.

Personalfri drift och automatiska nattskift

Startskottet för bearbetningscentrumet gick i april 2012, och dettas högre produktivitet beror på att anläggningen går med till 70 procent personalfri drift och dessutom med helautomatiska nattskift. Medan tidigare en operatör per skift alltid var bunden till en anläggning, utjämnas nu arbetet genom automatiseringen. Operatören sätter inte längre in komponenterna med stort besvär i anordningen som förr, utan på de enkelt utformade fästena till robotens materialmatning.

KUKA KR 500 med gripare från Sommer-automatic

Med gripare från Sommer-automatic GmbH i Ettlingen sköter en KUKA-robot av typ KR 500 under högbelastningstiden insättning och uttagning vid en verktygsmaskin MCX 900 från BURKHARDT+WEBER Fertigungssysteme GmbH, Reutlingen. Denna bearbetar växelvis svängarmen och vridsockeln till två varianter ur serien KUKA KR QUANTEC. För det är maskinen utrustad med den dubbelpallväxlare. En pall är utrustad med uppspänningsanordningar för svängarmen, den andra med motsvarande anordningar för vridsockeln. Medan ett arbetsstycke bearbetas i maskinen, körs den andra pallen helt ut ur maskinen och kan lastas med ett annat arbetsstycke.

Enkel programmering med programvaran KUKA.CNC

Med verktygsmaskinen från BURKHARDT+WEBER Fertigungssysteme GmbH bearbetas komponenter till KR QUANTEC-roboten. En KUKA KR 500 L480-3MT övertar insättning i och uttagning ur maskinen av de upp till 1,5 m långa komponenterna och bearbetar dessa under väntetiderna. Med sitt stora arbetsutrymme och armförlängningen når den valda KUKA KR 500 L480-3MT utan svårighet till materialmagasinen och griparstationen.

För att underlätta installation och programmering av roboten har KUKA implementerat en komplett CNC-kärna och utvecklat programvaran KUKA.CNC. Med denna programvara är det möjligt att fullständigt programmera robotens rörelse i DIN 66025 eller G-kod. Program från verktygsmaskinen kan alltså utan postprocessor (översättning till robotspråk) användas på KUKA-styrsystemet.

KUKA KR 500 sätter in och tar ut upp till 1,5 m långa komponenter i och ur verktygsmaskinen.

300 extra komponenter kan bearbetas per år

Före automatiseringen låg tidsåtgången för uppspänning av ett arbetsstycke på upp till 15 minuter. Då var operatören tvungen att sätta in, justera och spänna upp de tunga detaljerna med hjälp av en kran. Roboten däremot behöver bara två minuter för dessa åtgärder.

Således kunde en produktivitetshöjning med tio procent uppnås. Jämfört med en konventionell lösning kan 300 komponenter fler bearbetas varje år. Dessutom bortfaller den för operatören fysiskt krävande exakta justeringen av arbetsstycket genom robotinsättningen, liksom faran för att skada de dyra spänndonen vid insättning eller uttagning med kran.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.