Välj din plats:

Land

KUKA-robotar monterar och svetsar ljuddämpare hos Roth Technik

Hos Roth-Technik fördubblar en omfattande automatiseringslösning produktionen av ljuddämpare för en tillverkare av nyttofordon.


En så komplex och flerdelad robotanläggning är undantag i Österrike: Vid ”band 8” på Roth-Technik är sammanlagt tio KUKA svets- och hanteringsrobotar sammankedjade till en produktionslinje. Jämförbara lösningar hittar man bara i bilindustrin. Företaget Roth-Technik från österrikiska St. Aegyd slår därmed in på modiga och helt nya vägar i produktionen. Roth-Technik är originaldelsleverantör och systempartner för den europeiska fordonsindustrin och tillverkar sedan 1983 avgasanläggningar till lastbilar, traktorer, truckar, bussar etc. Med denna komplexa produktionslinje skapas för MAN en ny generation av ljuddämpare som uppfyller utsläppsnormen EURO 6.
KUKA-robotar monterar och svetsar ljuddämpare hos Roth Technik.

Innovativ automatiseringslösning med KUKA-robotar

Bilindustrins ständigt stigande kvalitetsanspråk på underleverantörerna var en av orsakerna till den innovativa automatiseringslösningen med KUKA-robotar. Dessutom förväntas från branschens sida mer kapacitet för högre stycketal och nya lagföreskrifter för utsläppsgränser kräver därtill en enorm flexibilitet i produktionen. Till syvende och sist överstiger styckevikten på 120 till 150 kg av ljuddämparna från Roth-Technik i allt högre grad mänskliga krafter. Det var absolut nödvändigt att automatisera. Vid ”band 8” skapas olika varianter av ljuddämpare, d.v.s. produktionslinjen måste vara enkel att utvidga och ställa om till andra produktionstyper. Dessutom ska stycketalet kunna höjas godtyckligt. Takttiden måste samtidigt minskas betydligt. Vid toppbelastning betyder det en fördubbling av det producerade stycketalet från 60 till 120 per skift. Därtill måste två befintliga maskiner integreras i den nya lösningen och räknades som fixpunkter. Automatiseringslinjen måste länka ihop såväl hanteringsuppgifter som ljusbågssvetsning. Vidare ska 150 kg tunga detaljer såväl som känsliga smådetaljer kunna förflyttas.

Monterings- och svetsrobotar som team

Sammantaget omfattar produktionslinjen 20 olika stationer, däribland 12 rena svetsstationer. De tre KR 270 R2700 ultra är monterade på KUKA:s linjärenhet KL 1500 och transporterar ljuddämparna till de olika arbetsstationerna. För att fästa olika mindre enskilda detaljer på ljuddämparen integreras två små hanteringsrobotar av typ KR 5 R850 i svetscellerna. Robotarna griper enskilda detaljer ur ett magasin och håller dem exakt mot ljuddämparen, där de häftas eller svetsas fast av svetsroboten. Fem svetsrobotar KR 16 L8 arc HW kompletterar produktionslinjen. Denna robottyp från KUKA räknas som specialisten på bågsvetsning, framför allt vid svetsning av större komponenter. HollowWrist-konstruktionen med en 60 mm vid öppning integrerar brännare och medietillförsel från vitt skilda tillverkare, så att svetspaketen ständigt är skyddade och därutöver garanterar mer styvhet och mindre vibrationer.

Skalbar bärlast och räckvidd

Användningen av de tre KR 270 R2700 ultra innebär avgörande fördelar. Robotarna kan förflytta detaljer inom en räckvidd på 2 700 mm och med en bärlast på upp till 270 kg. Bärlast och räckvidd delas in i så exakta steg att de passar till varje tillämpningsområde.

Serien KR QUANTEC Serie utmärker sig framför allt genom robotkonstruktionen: slanka, med 25% mindre volym än KUKA:s tidigare serie, därför mindre utrymmesbehov men förbättrad tillgänglighet. Den styvare mekaniken, den höjda bandprecisionen och den mer långtgående modulariteten gör denna ledarmsrobot till den tekniskt ledande på marknaden.

KUKA KR QUANTEC-robotar förflyttar de tunga ljuddämparna till arbetsstationerna.

Bästa repeternoggrannhet och högsta kvalitet

För att fästa olika mindre enskilda detaljer på ljuddämparen integreras två små hanteringsrobotar av typ KR 5 R850 i svetscellerna. I allmänhet används detta slags robot där största möjliga snabbhet och precision krävs. Fem svetsrobotar KR 16 L8 arc HW kompletterar produktionslinjen. Denna robottyp från KUKA räknas som specialisten på bågsvetsning, framför allt vid svetsning av större komponenter. Repeternoggrannheten hos denna nya robottyp ligger på +/- 0,04 mm, för övrigt bäst i klassen. Den nya lösningen är inte bara effektivare utan avlastar de anställda och skyddar produkten. Därmed kan högre kvalitetskrav uppfyllas. Eftersom de ständigt tyngre detaljerna inte längre behöver hanteras manuellt kan skador undvikas. 
Svetsrobotarna KR 16 L8 arc HW från KUKA har den bästa repeternoggrannheten i sin klass.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.