Välj din plats:

Land

KR AGILUS limmar gängade skruvar hos WKT Kunststofftechnik GmbH

Gängstänger, maskinkonstruktion, värme- och elisolering: Inom dessa produktområden rör sig WKT Kunststofftechnik GmbH sedan 1994.


Med huvudkontor i Geeste-Dalum och cirka 70 medarbetare betjänar de vid sidan av kunder från elektrisk energiteknik även typiska applikationsområden som högspänningsanläggningar och transformatorer, medicinteknik och flygplanskonstruktion samt järnvägsteknik och ställverk. För WKT Kunststofftechnik gäller i vart och ett av dessa områden: Plast i stället för stål.
KUKA KR AGILUS tillverkar gängade skruvar och kontrollerar resultatet.

Automatisering med högsta precision

I början av var och en av produkterna står montering och limning av olika plastkomponenter. Ett av dessa förarbeten är sammanfogningen av de tre komponenterna mutter (i fyr- och sexkantsutförande), gängstång och underläggsbricka. Resultat: en mångsidigt användbar gängad plastskruv för olika gängstorlekar och -längder. Eftersom härdplast inte kan svetsas sammanbinds komponenterna med ett speciellt lim. Ett arbetsmoment som framför allt kräver högsta precision. Målet för WKT var att automatisera detta arbetsmoment, sänka felfrekvensen till noll procent och därigenom höja produktiviteten.

KUKA-robot kontrollerar arbetet på egen hand

Först tas en fyr- eller sexkantmutter upp och positioneras i fästanordningen. Gängstången, som därefter tas upp, grips och vänds 180 grader för att i nästa steg förses med lim på undersidan. Sedan skruvas den sidan av gängstången kraftmomentstyrt in i muttern.

Av de två komponenterna mutter och gängstång bildas på det sättet en sammanfogad komponent. I ett sista steg läggs underläggsbrickan till. För detta tar roboten upp skivan och låter den glida mot muttern på gängstången.

I några få steg uppstår på det sättet den färdiga gängskruven i fästanordningen. Med hjälp av kamerateknik kan roboten självständigt kontrollera produkten. På några sekunder kan arbetsprecisionen på det sättet kontrolleras och åtskillnad göras mellan kasserade och godkända detaljer. Den färdiga skruven tas ut ur fästanordningen för att inta sin slutliga position i härdningsanordningen.

KR AGILUS är snabb, kompakt och precis

WKT har bestämt sig för KUKAs smårobot KR 6 R900 sixx. Hög repeternoggrannhet och exakthet utmärker KR AGILUS produktfamilj. Med en bärlast på sex kilogram och en räckvidd på cirka 900 möjliggör småroboten produktionskvalitet på högsta nivå. Och det på kort tid.

Med sin snabbhet och höga precision kan KR AGILUS placera även de minsta komponenterna som underläggsbrickor snabbt men exakt på en komponent. Dessutom kan det kompakta systemet med robot och tillhörande styrning KR C4 användas på minimalt utrymme. 
Det kompakta systemet med robot och styrning kan användas på minimalt utrymme.

Tillförlitligt system med kvalitetssäkring

Idrifttagning och serieproduktion hos WKT genomfördes i mars 2014. Sedan dess förfogar företaget över ett tillförlitligt system som kan användas individuellt och är enkelt att manövrera. Till detta kommer användning av kamerateknik som kontrollerar produkten och är kvalitetssäkrande till 100 procent. En framgångsfrekvens som inte har kunnat uppnås med manuella lösningar.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.