Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Metaalbewerking

KUKA-robot automatiserar plåtdelsbearbetning

En KUKA-robot från serien KR QUANTEC ultra tillhandahåller robotbaserad hantering och avgradning av plåtdelar hos en sydtysk tillverkare av köksutrustning. Roboten hämtar plåtdelar och håller fram dem vid en slipmaskin där de avgradas.


Automation i metallindustrin

Automationspotentialen i metallindustrin utnyttjas inte fullt ut idag. Många företag tror att de stora utmaningarna ligger i gränssnittsproblem eller att de saknar programmeringskunskaper. Kirchner Konstruktionen GmbH har tillsammans med KUKA utvecklat en helautomatiserad robotapplikation för robotbaserad hantering och avgradning av plåtdelar. KUKA:s robot kan bearbeta 30 olika slags plåtdelar. 

Automatiserad avgradning i sex processteg

Först programmeras roboten för sex olika arbetssteg. I nästa steg kontrollerar roboten de levererade komponenterna innan roboten tar upp dem och lägger dem på ett transportband. Transportbandet transporterar plåtarna till verktygsmaskinen där de avgradas. Efter avgradningen hämtar KR QUANTEC ultra-roboten delarna från det band där de matas ut och lägger ned dem på sin slutgiltiga plats. För att denna robot med hög bärlastklass ska kunna genomföra en automatiserad bearbetning av plåtdelar krävs ytterligare KUKA-komponenter.
Metaalbewerking
En KUKA-robot automatiserar avgradningsprocessen.

Med KUKA-applikationsprogramvara: Heltäckande lösning för robotbaserad bearbetning av plåtdelar

Visualiseringsprogramvaran KUKA.HMI zenon underlättar för operatören när denne ska ange plåtdelstypen i styrningen. KUKA.VisionTech är en programvara för objektigenkänning och kontrollerar om komponenten levereras i korrekt position. Programvaran identifierar även när roboten kan ta upp den avgradade komponenten igen. Teknologipaketet KUKA.ConveyorTech möjliggör störningsfri nedläggning av komponenter på det löpande bandet/transportbandet. Säkerheten handhas av programvaran KUKA.SafeOperation. Arbets- och skyddsområden definieras enkelt i programmet. Detta möjliggör ett säkert och effektivt samarbete mellan människa och robot. 
Metaalbewerking
KUKA.VisionTech möjliggör autonom bearbetning av plåtdelar

Med den här robotbaserade applikationen kan våra kunder optimera sina processer, bearbeta olika slags komponenter och sist men inte minst producera produkter av mycket högre kvalitet.

David Hess, projektledare hos Kirchner Konstruktionen GmbH

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.