Välj din plats:

Land

Människa-robot-samarbete vid justering av strålkastare

För att avlasta montörerna använder Ford två robotar av typen KUKA LBR iiwa för att justera dimstrålkastare. Samtidigt som robotarna utför sin arbetsuppgift ställer montörerna in huvudstrålkastarna.


Utgångsläget

Fordonstillverkare har hittills låtit manuell arbetskraft utföra justeringen av dimstrålkastare. Med böjd kroppshållning måste montören leta efter den svåråtkomliga öppningen till inställningsskruvarna i stötfångarområdet. När öppningen har hittats sätter montören verktyget ytterst försiktigt på inställningsskruven – utan att skada justeringsöppningen i stötfångaren.

Lösningen

Målet var att avlasta montörerna från ett i grunden oergonomiskt arbetsmoment och att samtidigt uppnå högre inställningskvalitet. Därför beslöt Ford VOME (Vehicle Operation Manufacturing Engineering), Dürr Assembly Products och KUKA att gemensamt utveckla ett innovativt koncept som ett alternativ till den tidigare processen. Projektet genomfördes inom ramen för en genomförbarhetsstudie. Lösningen blev att använda KUKA:s cobot LBR iiwa. Roboten kan tack vare sina avkännande egenskaper ställa in dimstrålkastarna helt automatiskt. Montören och roboten kan utföra sina arbetsuppgifter på samma fordon utan extra säkerhetsanordningar.

Perfekt teamwork

Medan montören ställer in huvudstrålkastaren justerar lättviktsroboten LBR iiwa de svåråtkomliga dimstrålkastarna.

Ett innovativt konceptet som övertygar. Ford använder redan cobotar från KUKA i sina fabriker i Saarlouis. I varje fabrik är två robotar i drift i företagets 4 provbänkar för strålkastar-/körhjälpsystem till nya Ford Focus C519.

Hemligheten med samverkande robotar

KUKA:s intelligenta industriassistent LBR iiwa utmärker sig dels genom sin optimala storlek och sina ledmomentsensorer på varje axel. Sensorerna gör att LBR iiwa registrerar direkt om kontakt sker med robotens omgivning. Roboten reducerar då sin kraft och hastighet omgående. Dessa egenskaper möjliggör ett nära samarbete med montörer på en liten yta. Ytterligare en fördel med vår cobot är att dess kraftfulla reglerutrustning kan registrera konturer snabbt och kraftreglerat. I kombination med ett specialutvecklat robotverktyg från Dürr, bestående av ett kamerasystem och en inställningsskruvdragare, positionerar KUKA LBR iiwa skruvdragaren vid de hålkoordinater som kamerasystemet identifierar. Den egentliga inställningsskruven sitter ca 80 mm bakom hålet i stötfångaren. Med avkännande rörelser sätter coboten LBR iiwa inställningsverktyget i ett optimalt läge i skruvhuvudet. 

Den samverkande aluminium-tunglastportalen från Dürr Assembly Products erbjuder dubbel säkerhet. I portalen positioneras KUKA LBR iiwa i en ride-on-installation ovanför ljusinsamlingslådan direkt framför den strålkastare som ska ställas in.

Fördelen: Roboten behöver inte positioneras en extra gång.


Prisbelönt kvalitet

Fördelarna med detta innovativa automationskoncept övertygar:

  • Montörerna avlastas. De slipper utföra oergonomiska arbetsuppgifter

  • Högre inställningskvalitet på dimstrålkastarna

  • Tidsbesparing i hela inställningsprocessen: Roboten LBR iiwa ställer in dimstrålkastarna på ena sidan av karossen medan montören parallellt ställer in huvudstrålkastarna på andra sidan. Därefter byter båda sida och utför sin inställning på den andra sidan.

 

KUKA Automatisering + Robots N.V. i Belgien och Dürr Assembly Products belönades för sitt extraordinära arbete som globala underleverantörer. Vid den 20:e Ford World Excellence Awards tilldelades varje företag utmärkelsen ”Aligned Business Framework World Excellence Award”.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.