Välj din plats:

Land

KR AGILUS når nya höjder som fönsterputsare

Skyline Robotics har fulländat en utmanande uppgift som många andra företag inte ens har tagit sig an. Företaget från Tel Aviv har automatiserat fasadrengöringen på skyskrapor runt om i världen – ett arbete som utförts manuellt i mer än 100 år. Ett fönster i taget.


Ozmo: KR AGILUS, datorstödd bildbehandling och AI i perfekt kombination

För att kunna automatisera putsningen av fönster utvecklade Skyline Robotics-teamet Ozmo: Systemet består av en KUKA-robot av modell KR AGILUS som kombinerats med datorstödd bildbehandling, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Det som tidigare krävde tre till fyra månaders hårt fysiskt arbete klarar Ozmo på knappt hälften av tiden i automatiserad drift. Den viktigaste förbättringen som denna nyutvecklade produkt har inneburit: Systemet ger en säkrare arbetsmiljö eftersom det ersätter den mänskliga arbetskraften ute på plattformen. Vid manuell rengöring av glasfasader krävs i regel tre till fyra personer: Två som står på plattformen och putsar fasaden, en person på byggnadens tak och ibland ytterligare en person nere på marken. Ozmo sköts endast av en person som håller koll på arbetsplattformen, el- och vattenförsörjningen samt byggnadens kran. Under tiden tar roboten hand om glasfasaden.
Automatisk rengöring av stora glasytor: Det som tidigare var manuellt arbete högt uppe på skyskrapan utförs nu av en fönstertvättrobot ett fönster i taget

Fem års förberedelser för perfekt fönstertvätt

För att få el- och vattenförsörjningen att fungera designades Ozmo för att kunna anslutas till byggnadens befintliga BMU-infrastruktur (Building Maintenance Unit). Det vatten och den el som systemet behöver tas alltså från byggnaden. Systemet består även av ett bord med olika sensorer och datorer som ställs på en del av arbetsplattformen. Överst på plattformen sitter robotarmen med sin Lidar-kamera (Lidar står för Light Imaging, Detection And Ranging och använder laserpulser). Lidar-kameran använder laser av klass 1 som är ofarlig för människor. När bordet har spänts fast på byggnadens särskilda plattform för fasadtvätt är systemet redo att börja tvätta.

Ross Blum, VD och COO för Skyline Robotics, berättar att Ozmo-projektet har sysselsatt deras Skyline-team i fem år. Under utvecklingsprocessen lyckades man övervinna diverse tekniska utmaningar och iterativa steg togs i arbetet att integrera alla nödvändiga komponenter och funktioner. Till dessa komponenter hör även industriroboten KR AGILUS och dess programmering som gör att robotarmen kan imitera mänskliga rörelser när den tvättar fönster.

Högt där uppe på glasfasaden

När det tidigare behövdes tre personer som arbetade på svindlande höjder räcker det idag, tack vare Ozmo, med en enda person, vars uppgift är att hålla koll på KR AGILUS-roboten och tvättsystemet

Rengöring av byggnader: Hur Ozmo ser, känner av och tänker

Ross Blum jämför Ozmo-systemets funktion och egenskaper med mänskliga sinnen: ”Robotarmen kommunicerar dels med en Lidar-kamera som gör att roboten kan ”se”, och dels med en kraftmomentsensor i rengöringsborstens ände som gör att den kan ”känna”. Systemprogramvaran fungerar som ”hjärnan” och samlar in data från de olika kamerorna och sensorerna i syfte att kontinuerligt optimera och planera banan och det så ofta som 200 gånger per sekund. Samtidigt sänker sig Ozmo längs skyskrapans glasfasad helt automatiskt.” En central komponent i Ozmo-lösningen är en robot av modell KR AGILUS i vattentätt utförande. Lika viktig är den mjukvarubaserade artificiella intelligensen som tillsammans med roboten ser till att glasfasaderna kan tvättas automatiserat. Skyline Robotics har utvecklat en algoritm som hjälper roboten att applicera rätt kraft och som förser den med andra viktiga variabler. Trycket som roboten utövar mot byggnadens glas kan alltså styras.

Från väderbeständig till världsklass

Denna robot för fönstertvätt har en räckvidd på 1,10 m. Enligt Ross Blum ”var en av de viktigaste anledningarna till att Skyline valde KUKA det faktum att KR AGILUS klarar av de påfrestningar som en utomhusmiljö innebär, medan majoriteten av konkurrenternas alternativ inte gjorde det. Lägg därtill trovärdigheten hos varumärket KUKA och det team i världsklass som står bakom det.” Vidare trycker Blum på det faktum att robotarna är IP67-klassade, mycket tillförlitliga och att deras sexaxliga manövrerbarhet också bidrog till Skyline Robotics beslut. För Ozmo ska ju även kunna tvätta moderna byggnader samt glasfasader med komplexa geometriska former som vissa skyskrapor har.
Tack vare KR AGILUS-robotens långa räckvidd på 1,10 m kan systemet rengöra komplexa fasadformer

Mer frihet med smårobotstyrningen KR C5 micro

Ozmo-systemet styrs med smårobotstyrningen KUKA KR C5 micro. Eftersom det råder olika viktbegränsningar för arbetsplattformar i olika länder så är denna styrnings låga vikt knappast en nackdel. KR C5 micro väger endast 9,8 kg, vilket är upp till 16 kg lättare än jämförbara styrningar och tar betydligt mindre plats. Tack vare det kan Skyline Robotics vid behov placera flera KR AGILUS på en och samma arbetsplattform – även i länder med strängare viktbegränsningar. ”Vi vill bli experter på att använda robotar utanför kontrollerade miljöer”, berättar Blum. ”Och vi tror att KUKA är rätt automationspartner på den resan. För även KUKA tänjer på gränserna för vad deras robotteknik kan användas till, och vi ser fram emot att arbeta tätare med KUKA:s ingenjörer och utveckla produkter som specialanpassade för utomhusmiljöer.”
Fönstertvättroboten KR AGILUS: En liten robot tvättar glasfasader i högt tempo och är dessutom mycket flexibel

Inte ens vindbyar får Ozmo ur balans

Ozmo består av mycket avancerad teknik, särskilt programvaran, men även de högkvalitativa hårdvarukomponenterna. Systemets avancerade teknik gör att Skyline Robotics dels kan kontrollera och kontinuerligt anpassa robotens rörelser medan den rengör fönstren. Och tekniken gör det även möjligt att stabilisera arbetsplattformen i realtid med hjälp av roboten. Detta är inte lätt eftersom man alltid måste räkna med oväntade händelser, t.ex. vindbyar eller att kranens kinematik inte beter sig som förväntat. I värsta fall kan plattformens ena sida börja hänga ner. Ozmo-systemet kan dock kompensera för detta direkt i och med att det kontinuerligt registrerar de berörda variablerna. Detta säkerställer glasrengöring av högsta kvalitet och effektivitet. Om arbetsplattformen behöver stabiliseras använder Ozmo-systemet KR AGILUS-robotens förmåga att stabilisera plattformen genom att agera motkraft: Robotarmen hålls kvar mot byggnadens fönster i ytterligare en halv sekund, vilket förhindrar att plattformen börjar svänga. Enligt Ross Blum är Skyline Robotics det första och hittills enda robotföretaget som lyckats använda en robotarm på detta sätt.

Lång erfarenhet räknas

”Många robotföretag önskar utveckla lösningar för automatiserad fasadputsning”, berättar Michael Brown, styrelseordförande och CEO för Skyline Robotics. ”Den här verksamheten är dock mycket komplex och matematisk, särskilt när det gäller artificiell intelligens och maskininlärning. Det räcker inte att ställa en robot på en arbetsplattform och tro att problemet är löst. Vi har samarbetat med fönsterputsare i många år för att finslipa vårt system och se till att det har de algoritmer som behövs för varierande miljöer.”
Ozmo ser, känner av och tänker. Dessa ”sinnen” underlättar fönstertvättrobotens arbete längs fasaden

Fönstertvättrobot sprungen ur starka partnerskap

Han påpekar också att partnerskap har spelat en viktig roll i utvecklingen av Ozmos: ”KUKA fanns vid vår sida under hela processen och vi kunde inte ha önskat oss en bättre samarbetspartner”, förklarar Brown. ”Så snart vi har avslutat proof-of-concept-fasen i New York ska vi träffa KUKA igen för att diskutera hur vi kan optimera och/eller förbättra vår produkt ytterligare med hjälp av deras teknik. För oss är samarbetet med KUKA helt avgörande för vårt företags framgång.”
Maximal produktivitet och hög rengöringsprestanda – detta lockar även många investerare

Kapitaltillskott för Ozmo i New York City

Och vad gäller proof-of-concept-fasen: Denna har lett till ett välbehövligt kapitaltillskott för Skyline Robotics. Företaget har meddelat att det framgångsrikt genomfört en finansieringsrunda på 6,5 miljoner dollar. Skyline Standard Holdings ledde finansieringsrundan. Kärcher New Venture GmbH, Gefen Capital och andra finansiärer deltog. ”Kärcher är glada över att fortsätta stödja Skyline Robotics och deras mission att skapa effektivare och säkrare arbetsmiljöer vid fönsterputsning och det på global nivå”, konstaterar Patrick Nennewitz, chef för Corporate Venturing på Kärcher New Ventures GmbH. Enligt Nennewitz är ”Skylines förmåga att ställa om en bransch med hjälp av robotar och samtidigt skapa arbetstillfällen en modell som andra robotföretag borde ta efter. Eftersom dagens byggnader bara bli högre och den tillgängliga arbetskraften minskar är grundandet av Skyline både lägligt och nödvändigt.”

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.