Välj din plats:

Land

För en effektivare robotuppsättning: BOOSTER Precision Components implementerar KUKA iiQoT

Fordonsunderleverantören BOOSTER Precision Components GmbH sparar nu tid tack vare effektiv planering av underhållsarbete och överföring av diagnosfiler. Vägen från valet av KUKA iiQoT till en öppen översikt över hela robotuppsättningen varade bara några dagar.

den 25 januari 2024


”Implementeringen av KUKA iiQoT i den befintliga produktionen gick snabbt och enkelt. I genomsnitt tog det ungefär tio minuter per robot. Nu kan vi förlita oss på att informationen som visas alltid är aktuell tack vare sammankopplingen”, berättar en nöjd Tobias Sauer, Head of Automation på BOOSTER Precision Components. Kontrollpanelen från KUKA iiQoT kombinerar all viktig information öppet och överskådligt. På så sätt kan robotuppsättningen bevakas från anläggningen i Schwanewede – oavsett var i världen robotarna befinner sig.

Smart robotteknik: Alla relevanta data i överblick

”Med KUKA iiQoT blir KUKA-robotar smarta robotar. Tack vare den överskådliga visningen av robotuppsättningen, felmeddelanden och tillståndsövervakning drar våra kunder fördel av förbättrad öppenhet och effektivitet”, förklarar Christian Büchle, Platform Product Manager Data Driven Services på KUKA. I och med den intelligenta datainsamlingen i det säkra Microsoft Cloud kan KUKAs kunder minimera maskinstillestånden och därmed maximera driftstiden. Till exempel visas nödvändiga underhållsåtgärder för robotarna i KUKA iiQoT på ett transparent sätt och kan därmed harmoniseras för hela robotuppsättningen.

Relevanta data för kundens alla KUKA-robotar visas centralt på en kontrollpanel.

KUKA är för oss en stark partner inom digitaliseringen. Sedan vi implementerade KUKA iiQoT har vi bättre kunnat planera robotunderhållet och därmed kunnat spara massor av tid.

Tobias Sauer, Head of Automation på BOOSTER Precision Components

Effektivisering genom kontinuerlig felanalys

Flera funktioner i KUKA iiQoT bidrar till snabb felavhjälpning – t.ex. Condition Monitoring, som registrerar trender och avvikelser. De kundspecifika meddelandena underlättar feldiagnosen genom att rapportera kritiska händelser och vanliga felställen för roboten. Även KUKAs kundtjänst är bara ett stenkast bort. Med KUKA iiQoT kan kunderna enkelt dela sina uppgifter med experterna. Tobias Sauer på BOOSTER Precision Components är glad över att företaget nu satsar på smart dataanalys från KUKA iiQoT.

Analyser, underhållstider och annan information om robotarna visas överskådligt.

iiQoT: Din programvara för alla robotar 

Spara tid genom att automatisera översikten över dina robotar med KUKAs Industrial IoT-programvara.