Välj din plats:

Land

Mens-robot-samenwerking

Samarbete mellan människa och robot: Välkommen robotkollegor!

Redan idag arbetar människor och robotar sida vid sida i många fabriker. Robotar bistår och avlastar personalen och gör det möjligt att automatisera produktionssteg, med ökad produktivitet som följd. Att låta människor samarbeta med robotar är ytterligare ett sätt att kombinera människans färdigheter med effektiviteten och precisionen hos en maskin.


Cobotar: status quo i den flexibla produktionen

Flexibel tillverkning av varierande kvantiteter så effektivt som möjligt – det är utmaningen som framtida producenter ställs inför. För att ett företag ska kunna bemästra denna utmaning krävs ett perfekt samspel mellan människor och maskiner.

I dagens moderna fabriker utför redan maskiner många produktionssteg helt automatiserat. Tack vare sina kunskaper, sin intelligens, kreativitet och ”fingertoppskänsla” är det människor som säkerställer att produktionsprocesser förlöper friktionsfritt och levererar hög kvalitet.

Utöver konventionella industrirobotar finns det även samverkande, avkännande robotar ("cobotar"). Dessa robotar har utvecklats för ett direkt samarbete med produktionspersonalen, som på så sätt avlastas från tunga sysslor. Robotarna kan handha ansträngande, oergonomiska och monotona arbetsuppgifter, t.ex. tunga lyft ovanför huvudhöjd liksom repetitiva moment. De kan arbeta på en förhållandevis liten yta eftersom de erforderliga skyddsanordningarna – i den utsträckning de alls behövs – tar mycket liten plats.

Tack vare sin inbyggda sensorteknik kan cobotar användas för att automatisera monteringsuppgifter som kräver stor finkänslighet – från montering av växellådor i fordon till insättning av gummipluggar eller flexibla komponenter.

Vid en oväntad kontakt mellan roboten och en människa har man valt i förväg hur roboten ska reagera: Antingen utlöses ett stopp eller så reducerar coboten sin rörelsehastighet till en nivå där personskador ej kan inträffa.

På platser där människor och robotar arbetar tillsammans på ett säkert sätt blir många konventionella säkerhetsåtgärder överflödiga. Med säker cobot-teknik kan människor och robotar arbeta sida vid sida utan risk för incidenter.

KUKA Cobots

Olika sätt att beskriva samarbetet: samexistens, samarbete, samverkan mellan människa och robot

Hur nära varandra roboten och personalen kan arbeta beror på det specifika användningsområdet. Även om "samarbete mellan människa och robot" är det begrepp som brukar användas kan ordet samarbete bytas ut mot andra ord som belyser detta samarbete på olika sätt.

Samexistens: Människor och robotar arbetar i angränsande arbetsområden utan skyddsstängsel. De delar dock inget gemensamt arbetsutrymme och arbetar oberoende av varandra med olika arbetsuppgifter.

Samarbete: Vid ett människa-robot-samarbete arbetar människor och robotar i samma arbetsutrymme. De utför olika arbetsuppgifter i en produktionsprocess men vid olika tidpunkter. Det sker ingen direkt interaktion.

Samverkan: Människor och robotar interagerar med varandra i ett gemensamt arbetsutrymme. Roboten kan t.ex. räcka något till en människa eller så utför roboten och en människa olika arbetsuppgifter på samma komponent.

Den nya generationens robotteknik

Med LBR iiwa har KUKA öppnat inlett en ny era i industrirobotteknikens historia: Som den första serietillverkade, avkännande roboten anpassad för människa-robot-samarbete har LBR iiwa tagit robottekniken ett stort men viktigt steg – robotar kan nu användas för att automatisera nya områden.

Vår samverkande, avkännande lättviktsrobot kan lösa sina arbetsuppgifter med fingertoppskänsla och det sida vid sida med människor. Användningsområdena är många – från industriella monterings- och limningsprocesser till tillämpningar i medicin- och servicesektorn.

Framgången beror inte bara på den höga positionsnoggrannhet och flexibilitet som en cobot erbjuder, utan även den maximala säkerhet roboten erbjuder i många tillämpningar.

Mens-robot-samenwerking maken veilig en efficiënt werken op maat mogelijk.
Ett människa-robot-samarbete är ett säkert och effektivt sätt att utföra precisionsarbeten.

Människa och robot – sida vid sida hos BMW

Tidigare behövde montörerna i BMW:s fabrik i Dingolfing lyfta och montera in tunga koniska kugghjul till framaxelväxlar. Idag arbetar montörerna sida vid sida med LBR iiwa, deras samverkande robotkollega.

Med sin kundanpassade lösning med samverkande robotar lyckades KUKA automatisera tunga produktionssteg som fordonstillverkaren tidigare lät utföra med manuell arbetskraft. Resultatet: färre tunga och svåra lyft för personalen. LBR iiwas sensorer känner av direkt om roboten kommer i kontakt med något och roboten reagerar omedelbart. Detta möjliggör ett tätt samarbete mellan människa och robot helt utan skyddsstängsel.

Teamarbete: för säkert arbete. Strålkastare: för säker körning.

”En idé framåt” lyder fordonstillverkaren Fords slogan. Tack vare KUKA:s kompetens om samverkande robotar har företaget kunnat implementera nya automationsidéer längs företagets produktionslinjer. I provbänkarna för strålkastarsystemet som används i Ford Focus är det t.ex. två KUKA LBR iiwa som handhar den oergonomiska finjusteringen av dimstrålkastarna – samtidigt som montörer ställer in de huvudstrålkastarna. Människor och robotar utför arbetsuppgifter på samma fordon utan extra robotsäkerhetsanordningar. Resultatet är inte bara färre monotona och tunga arbetsmoment för montörerna, utan även högre inställningskvalitet och värdefull tidsbesparing.


Människa och cobot utför olika produktionssteg sida vid sida i en arbetsmiljö med högt tempo – våra anställda avlastas enormt med denna lösning.

Michael Koch, produktionsingenjör hos Ford

Fördelar med samverkande robotar

 • Hög automationsgrad

  Samverkande robotar kompletterar människans färdigheter och möjliggör automation av produktionssteg som tidigare utfördes manuellt.

 • Avlastade medarbetare

  Oergonomiska, farliga och monotona arbetsuppgifter kan övertas av samverkande, avkännande robotar. På så sätt avlastas personalen.

 • Konstant hög kvalitet

  Samverkande, avkännande lättviktsrobotar är som gjorda för repetitiva och koncentrationskrävande processer som kräver maximal precision. Även produktionskvaliteten blir högre.

 • Maximal flexibilitet

  Arbetsuppgifterna som en samverkande robot utför kan ändras på ett flexibelt sätt. Det går även att flytta på en samverkande robot – och de kan driftsättas på en begränsad yta.

Nästa nivå: Mobila samverkande robotar möter mobil robotteknik

KUKA KMR iiwa gör en viktig poäng: Även mobila robotar kan ha full samverkande kapacitet och röra sig fritt och säkert där människor arbetar.

KMR iiwa är en kombination av roboten LBR iiwa och en mobil plattform. Systemet navigerar helt autonomt och reagerar flexibelt på sin omgivning tack vare inbyggda laserscanrar.

Det går även att kombinera mobila och stationära cobotar: Exempelvis kan en KMR iiwa leverera komponenter till förmonteringsområdet på en produktionslinje samtidigt som en stationär LBR iiwa utför monteringsuppgifter tillsammans med montörerna.

Mobila samverkande robotar: En symbios mellan spjutspetsrobotteknik och klassiskt teamwork

Människa-robot-samarbete revolutionerar den industriella produktionen och spelar även en viktig roll i andra sektorer som t.ex. inom medicinteknik.

Med sina avkännande, samverkande robotar och intelligenta programvarulösningar är automationsexperten KUKA ett av de ledande företagen som driver på denna utveckling.

Medicinsk robotteknik med fingertoppskänsla

Vår avkännande robot LBR Med är utrustad med en rad tekniker för samverkande drift och kan tack vare det integreras i allehanda medicinska tillämpningar.