Välj din plats:

Land

Additiv tillverkning och industriell 3D-printing

3D-printing i kombination med KUKA-robotar – en stark kombination som ger nya möjligheter vid design och tillverkning av måttexakta, lätta och prisvärda komponenter av vitt skilda material.


Vad är additiv tillverkning och hur fungerar det?

Vid additiv tillverkning, även känt som 3D-printing, tillverkas komponenter i olika storlek, form och struktur genom att smältbart material läggs på i tunna skikt enligt komponentens CAD-ritning. Med 3D-printing – till denna metod räknas exempelvis selektiv lasersmältning (SLM), Fused Deposition Modeling (FDM) och Binder Jetting – kan prototyper eller små serier tillverkas snabbt och billigt och med hög precision.

Landningsklaffar, motorvattentråg eller fartygspropellrar: Storformatiga komponenter tillverkade med automatiserad 3D-printing

Stabila, lätta och framför allt stora: De viktigaste egenskaperna hos komponenter till flygplan, fordon, fartyg och byggnader. Industriell 3D-printing har visas sig vara en optimal tillverkningsmetod för just överdimensionerade format. Tack vare robotenheternas mycket stora räckvidd går det att tillverka meterstora, mycket komplexa komponenter i ett enda stycke, både billigt och okomplicerat – och det med samma höga precision och snabbhet som KUKA:s robotar gjort sig kända för.
 • Luftfartsindustrin

  Lätt och extremt robust: De många möjligheterna med additiv tillverkning lämpar sig särskilt väl för luft- och rymdfartsindustrin och de speciella krav som ställs på de komponenter som används där.

 • Fordonsindustrin

  Print on Demand ökar effektiviteten inom fordonstillverkningen: Med delar och komponenter som 3D-printas på plats slipper man långa leveranskedjor och andra logistiska utmaningar.

 • Byggnadsväsende

  Extravagant design och unika strukturer: Automatiserad 3D-printing öppnar upp nya möjligheter inom arkitekturen.

 • Varvsindustrin

  Reservdelar när du behöver dem: 3D-printing kan även tillverka komponenter som inte längre lagerförs. Detta minimerar risken för förseningar i sjöfarten på grund av reparationer.

Additiv tillverkning med KUKA: Beprövad robotteknik möter innovativa produktionsmetoder

Vår systempartner Branch Technology använder KUKA:s robotar för att tillverka en 3D-printad paviljong.

KUKA är den perfekta samarbetspartnern för additiv tillverkning

Lång erfarenhet av metall- och plastindustrin, djupa expertkunskaper inom lasertillämpningar samt ett brett utbud av industrirobotar till linjärenheter – KUKA uppfyller alltså de viktigaste förutsättningarna för optimala resultat inom industriell 3D-printing.

Maximal precision och mycket lång räckvidd: Med KUKA:s robotar realiserar du vilket 3D-printingprojekt som helst

Skapa komponenter så långa som 30 meter i ett enda printingförlopp: KUKA:s konsolrobotar och linjärenheter utökar den rumsliga potentialen för 3D-printing avsevärt och öppnar upp för nya möjligheter inom den industriella produktionen. Hög kompetens inom laserbeläggning i kombination med mycket positionsnoggranna robotar som KR Quantec är en garant för noggranna processer och optimal produktionskvalitet.

Hos vår systempartner Addere tar KUKA:s konsolrobotar additiv tillverkning till en ny nivå.

3D-metallprinting från aluminium till titan: Skapa något helt nytt av smält metall

Hos vår systempartner Midwest Engineered Systems används KUKA:s robotar till nya användningsområden inom additiv tillverkning med metall.

Optimal användning av plaster av vitt skilda slag: Stödstrukturer

Den som är duktig på olika slags plastmaterial kan själv tillverka mycket komplexa eller delikata konstruktioner: Material kan vid behov kombineras för tillverkning av stödstrukturer av exempelvis vattenlöslig plast, på vilka det egentliga byggmaterialet appliceras. Efter genomförd 3D-printing avlägsnas stödstrukturen enkelt – kvar blir det önskade objektet som exakt uppfyller specifikationen.
Plaster tillhör sedan många år en av KUKA:s kärnkompetenser.

Snabbt och enkelt till färdig produkt med KUKA:s programvara: 3D-printing direkt från 3D-CAD-data

Utöver vårt breda sortiment med robothårdvara erbjuder KUKA även programvarulösningar. Dessa är optimalt anpassade till vår hårdvara. En CAM-slicer genererar G-kod från valfria CAD-datapaket. Vår systemprogramvara KUKA.CNC använder sedan G-koden för 3D-printing. Hela CAD-CAM-kedjan handhas på ett ställe. Den önskade produkten skapas utan omvägar.

 • CAD-data

  Först skapas digitala 3D-CAD-data som beskriver komponenten som ska printas.

 • CAM-slicer 

  En CAM-slicer genererar G-kod utifrån dessa CAD-data, som används för att bygga upp komponenten.
 • KUKA.CNC

  Med den genererade G-koden kan utskriftsjobbet sedan programmeras och startas i systemprogramvaran KUKA.CNC.

Siemens NX: CAD-testlicens utan kostnad:

Planerar du att börja använda digital CAD för designutveckling, konstruktion och produktion? Ta då denna unika chans att testa Siemens NX, en mycket modern CAD-programvara, en hel månad utan förpliktelser.