Välj din plats:

Land

KUKA.TRACC TCP

Paketet KUKA.TRACC TCP optimerar och effektiviserar din produktion och gör den dessutom säkrare. Paketet är ett tillval till styrningen KR C5 som låter roboten automatiskt installera och kontrollera sin TCP under pågående produktion.


KUKA.TRACC TCP innehåller alla programvarufunktioner och hårdvarukomponenter som behövs för automatisk kontroll och kalibrering av robotens TCP. Detta teknologipaket i programvaruform är ett tillägg till styrningen KR C5. Med detta kan roboten under pågående produktion kontrollera sin TCP vid önskade intervall – och vid behov även uppdatera densamma.

Och inte nog med det: TRACC TCP utför en absolut exakt TCP-referensmätning under vilken den även mäter robotens positionsavvikelser och tar hänsyn till dessa när TCP ska beräknas.

Programvarupaketet består av två komponenter:

  • Programvara
  • Gaffelljusbarriär med anslutningskabel (10 eller 18 meter)

KUKA.TRACC TCP visas även på smartPAD för att underlätta för operatören eller administratören. Här visas alla viktiga mätresultat i textform och även grafiskt.

Funktion och manövrering under drift

Tack vare de inställbara toleranserna kan du använda programvaran KUKA.TRACC TCP för att optimera dina produktionsprocesser:

  • Toleransgräns 1 beskriver den typiska mätavvikelsen och små TCP- förändringar som inte påverkar produktionskvaliteten.  
  • Toleransgräns 2 beskriver den gräns från vilken en automatisk kalibrering inte längre är meningsfull eftersom avvikelserna är för stora.

Programvarans kontrollrutin fastställer inom några få sekunder om robotens TCP fortfarande befinner sig inom toleransgräns 1. Antingen kontrolleras X, Y eller X, Y, Z samt orienteringsvinklarna A, B, C.

KUKA.TRACC TCP är ytterst lättanvänd. Programvaran kan köras helt automatiskt av en PLC eller manuellt på smartPAD med en HMI-plugin. Vid behov kan båda dessa sätt kombineras.

Systemkrav för KUKA.TRACC TCP

Funktionerna i programvaran KUKA.TRACC TCP ger dig optimala produktionsförutsättningar – även med verktyg som brukar ha ojämn TCP under produktion.

KUKA.TRACC TCP passar till följande tekniker: